a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2021/00065

Datum:

09-02-2021

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van het Forum voor Democratie waarin wordt gezegd:

“Al bijna een jaar corona. Iedereen wordt geraakt door de lockdown. De horeca het mkb, studenten, kinderen niet naar school, faillissementen, mensen die vereenzamen, terwijl corona vooral gevaarlijk is voor een specifieke groep. We moeten die mensen gericht beschermen. Maar de rest van het land moet door. Stem Nederland terug. Forum voor Democratie.”

 

Samenvatting van de klacht

In de commercial wordt gezegd dat Corona slechts gevaarlijk is voor een beperkte groep kwetsbaren. Dit is pertinent onjuist. De wetenschappelijke bewijzen van over de hele wereld laten zien dat het voor kwetsbare mensen gevaarlijker is, maar voor gezonde mensen is het niet ongevaarlijk. Talloze ‘gezonde’ mensen komen dagelijks in het ziekenhuis terecht. Klaagster stelt het Forum voor Democratie via de radio een leugen verkondigt voor politiek gewin. Dit is volgens klaagster onaanvaardbaar.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de radiocommercial verwoordt Forum voor Democratie een standpunt over de coronacrisis en roept op bij de komende landelijke verkiezingen op die partij te stemmen. De uiting is onmiskenbaar politiek van aard. Bij de beoordeling van een uiting van een politieke partij geldt dat men een politieke mening duidelijk mag maken. Daarbij is het toegestaan dit op een eenzijdige wijze te doen teneinde aldus de aandacht te vestigen op het standpunt van de partij. Uitingen die met het oog op een politiek debat duidelijk een bepaalde visie van een politieke partij verkondigen, zullen door het publiek als opiniërende uiting worden opgevat, dat wil zeggen als een subjectieve politieke mening. Een dergelijke politieke mening leent zich niet voor toetsing op juistheid of volledigheid. Het staat Forum voor Democratie daarom vrij in een commercial te wijzen op de volgens haar ernstige gevolgen van de maatregelen tegen corona. Daarbij mag Forum voor Democratie als zijn visie verkondigen dat men zou moeten overgaan tot een meer gerichte bescherming, omdat corona “vooral” gevaarlijk zou zijn voor specifieke groepen, en de bestaande maatregelen niet in verhouding zouden staan tot de ernst van de situatie. Het is aan de kiezer, die inmiddels geacht kan worden op de hoogte te zijn van alle aspecten van de coronacrisis, om te bepalen welke waarde hij toekent aan deze en andere politieke visies aangaande de coronacrisis en of hij deze juist acht.

Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken