a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2021/00622

Datum:

28-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat de bewuste flyer is gedeponeerd in zijn brievenbus, hoewel die voorzien is van een “Nee/Nee-sticker”. Daarnaast trof hij ook een flyer aan in zijn voortuin. Toen klager verweerder benaderde, gaf deze aan dat elk willekeurig individu de flyers bij haar kan bestellen en dat zij niet verantwoordelijkheid is voor de wijze van verspreiding. Wel stelde verweerder op haar site aan te geven dat de flyers op de juiste wijze verspreid moeten worden. 
Klager vond dit antwoord niet bevredigend. Los van de boodschap van de flyer vindt klager dat er actie dient te worden ondernomen om duidelijk te maken dat verspreiding met zorg en juiste aandacht dient te gebeuren.

Het verweer

Verweerder heeft op haar website een flyer gepubliceerd, die zonder medeweten en/of medewerking van verweerder in de brievenbus van klager is gedeponeerd. Verweerder betwist dat klager, op het moment dat de flyer in zijn brievenbus is gedeponeerd, een Nee/Nee-sticker op zijn deur heeft gehad. Daarnaast betwist verweerder dat zij in strijd heeft gehandeld met de Code VOR omdat zij niet valt onder de definitie van afzender of verspreider. Zij heeft de flyer immers niet verzonden of doen verzenden aan klager. Ook heeft zij aan niemand opdracht gegeven de flyer te verspreiden.

De repliek

Klager legt, in reactie op de stelling van verweerder dat klager geen Nee/Nee-sticker op zijn deur zou hebben gehad ten tijde van de verspreiding een schermafdruk over van Google Streetview, genomen in juli 2021, waarop een Nee/Nee-sticker op de deur van klager is te zien. De desbetreffende Streetview afbeelding kan ook worden terugzien via een link die klager in zijn repliek heeft opgenomen.
Volgens klager is verweerder de afzender omdat zij als enige op het drukwerk vermeld staat en zij de flyer naar de verspreider heeft verzonden.
Verweerder zegt geen invloed hebben op de verspreiding van het drukwerk omdat dit ongevraagd gebeurt door partijen die los staan van verweerder. Tegelijkertijd lijkt zij een bepaalde mate van verantwoordelijkheid te voelen voor de verspreiding door in eerste instantie aan te geven dat ze verspreiders tekstueel duidelijk verzoekt verspreiding op de juiste wijze te doen.
Klager vindt dat verweerder effectiever dient te zijn in het instrueren van haar verspreiders dan alleen te voorzien in een tekst op de website.

De dupliek

Klager lijkt te stellen dat verweerder de flyer heeft gedrukt met als doel deze te doen verspreiden. Verweerder heeft tot nu toe nog nooit de flyer laten drukken om te doen verspreiden. Ook de opmerking van klager, dat verweerder aan verspreiders tekstueel duidelijk verzoekt verspreiding op de juiste wijze te doen, is uit haar verband gerukt en onjuist. Verweerder heeft enkel aangegeven dat zij aan mensen informatiepakketten toestuurt als hierom wordt gevraagd en dat zij daarbij aangeeft dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat mensen dit ongevraagd aan mensen toezenden en/of in brievenbussen deponeren. De mensen die deze informatiepakketten ontvangen, zijn dus geen verspreiders maar enkel geïnteresseerden.
Tot slot herhaalt verweerder haar standpunt dat zij niet als afzender bestempeld kan worden omdat het gaat om een enkele flyer die door een derde, een niet aan verweerder gelieerde partij, in de brievenbus van klager gedeponeerd is. Ook geldt verweerder niet als verspreider omdat er geen ongeadresseerd reclamedrukwerk is verspreid en verweerder niets heeft verspreid en/of heeft doen verspreiden.

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager maakt bezwaar tegen het feit dat in zijn brievenbus een flyer van verweerder is bezorgd.

2)  Klager heeft voldoende aangetoond dat zijn brievenbus ten tijde van de bezorging reeds een Nee/Nee-sticker bevatte in de zin van de Code VOR. Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat de bewoner geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen.

3)  Ook is onweersproken gesteld dat ondanks genoemde Nee/Nee-sticker, de flyer in de brievenbus van klager is gedeponeerd. Dit maakt dat artikel 3.1 van de Code VOR is overtreden. Volgens dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn om de respectering van de in bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR. Door het aanbrengen van een brievenbussticker geeft de bewoner immers te kennen dat hij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen, ongeacht de aard en de inhoud daarvan.

4)  De voorzitter neemt nota van de mededelingen van verweerder dat zij slechts op verzoek informatiepakketten toestuurt en daarbij aangeeft dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat dit ongevraagd aan mensen wordt toegezonden en/of in brievenbussen wordt gedeponeerd.

5)  Voorts heeft verweerder betwist dat zij de flyer heeft verspreid of heeft doen verspreiden. Nu dit niet is aangetoond, kan de klacht niet worden toegewezen. Op basis van de beschikbare gegevens moet het er voor worden gehouden dat verweerder niet op de hoogte was van de verspreiding en dat zij hiertoe ook geen opdracht heeft gegeven. Nu naar het oordeel van de voorzitter niet aannemelijk is geworden dat verweerder verantwoordelijk is voor de verspreiding van de flyer, kan de overtreding van de Code VOR, en in het bijzonder artikel 3.1 van de Code VOR, niet aan haar worden toegerekend. Gelet hierop beslist de voorzitter als volgt.

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken