a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2022/00223

Datum:

28-06-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een van de VVD afkomstige ansichtkaart over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, welke is gericht “aan de bewoner(s) van” met daaronder het huisadres van klager.

 

De klacht

Klager staat ingeschreven bij Stichting Postfilter, maar desondanks heeft hij reclame van afzender ontvangen. Klager heeft hierover een e-mail naar afzender gestuurd maar geen reactie ontvangen.

 

Samenvatting van het verweer

Primair stelt afzender zich op het standpunt dat de klacht niet ontvankelijk is, omdat deze niet bij de juiste afzender is ingediend. Afzender verwijst naar artikel 6.1 van de Code voor het gebruik van Postfilter. De desbetreffende ansichtkaart is verstuurd door afzender in haar hoedanigheid van (landelijke) vereniging met een zetel in Den Haag. Deze informatie en het adres van de afzender staan op de kaart. Op de kaart zelf staat niet dat deze afkomstig is van de lokale afdeling. Klager heeft zijn klacht echter niet gestuurd naar de afzender van de kaart, maar naar een tweetal e-mailadressen. Het eerste e-mailadres betreft het algemene e-mailadres van de persvoorlichting van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en het tweede e-mailadres is van de lokale vrijwilligers die namens afzender actief zijn in de gemeente Oosterhout. Beide zijn niet de afzender van de kaart.

Subsidiair stelt afzender zich op het standpunt dat de Code voor het gebruik van Postfilter niet op deze geadresseerde post van toepassing is. Afzender herkent zich als politieke partij niet in een van de categorieën waarvoor klager zich heeft geregistreerd bij Postfilter om geen geadresseerde post te ontvangen. Deze categorieen zijn: “auto, financien, kranten, postorder, boeken, goede doelen, loterijen, energie, esoterie en telecom”. Afzender is geen commercieel bedrijf met winstoogmerk, maar tracht slechts inlichtingen te verschaffen over de verkiezingen. Afzender verwijst naar artikel 1.5 van de desbetreffende Code en de definitie van ‘Adverteerder/Opdrachtgever’ en zij veronderstelt dat de Code niet op haar van toepassing is. Een politieke partij heeft geen klanten.

Gezien het voorgaande is afzender van oordeel dat klager niet ontvankelijk is in zijn klacht.

Mocht klager wel ontvankelijk zijn, dan stelt afzender dat de klacht alsnog afgewezen moet worden. Afzender voert aan dat artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) niet van toepassing is. De kaart bevat vooral feitelijke informatie en voorlichting over de aankomende verkiezingen; het is een stemoproep en er wordt benadrukt dat het van groot belang is dat men gebruikt maakt van het stemrecht. De kaart heeft een informerend, maar geen aanprijzend karakter. In dit kader verwijst afzender naar de lokale regelgeving in bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, waar folders van politieke partijen niet worden gezien als reclamefolders. Er wordt dan gesproken over voorlichting.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.         Naar aanleiding van het verweer dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of de uiting, die betrekking heeft op een kaart van de VVD over de gemeenteraadsverkiezingen, een reclame-uiting is. Krachtens artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), dient onder reclame te worden verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Ook aanprijzingen door politieke partijen voor politieke denkbeelden, waarvan hier sprake is, vallen onder de definitie van reclame in de zin van artikel 1 NRC.

2.         De klacht is specifiek gebaseerd op de Code voor het gebruik van Postfilter. Klager voert aan dat de kaart die is gericht “Aan de bewoner(s) van” met daarbij de adresgegevens van klager, in strijd met deze Code, aan hem is verzonden, nu hij staat ingeschreven bij Postfilter. Deze klacht kan niet slagen. Een politieke partij kan niet worden beschouwd als een van de sectoren waarvoor men zich via Postfilter kan afmelden. In overeenstemming hiermee is “Adverteerder/Opdrachtgever” in de Code Postfilter gedefinieerd als rechtspersoon of natuurlijk persoon “handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf”. Deze omschrijving kan niet op een politieke partij van toepassing worden geacht, waardoor deze klacht geen doel treft.

3.         Nu de klacht op grond van de Code Postfilter reeds geen doel treft, komt de voorzitter niet toe aan het toetsen van de overige gronden uit het verweerschrift.

4.         De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Gelet op bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken