a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2023/00141

Datum:

20-04-2023

Uitspraak:

vrijblijvend advies (voorzitter)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de huis-aan-huis bezorgde flyer van politieke partij ‘Forum voor Democratie’, waarin de politieke partij de lezer oproept om te gaan stemmen op 15 maart.

 

De klacht

De brievenbus van klager is voorzien van een sticker. Klager wenst geen ongewenste reclame te ontvangen. Klager heeft hierover contact gezocht met afzender, maar een onbevredigende reactie van afzender ontvangen. 

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de eerste plaats dient beoordeeld te worden of sprake is van reclame in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. Krachtens artikel 1 NRC dient onder reclame ook te worden verstaan het aanprijzen van (politieke) denkbeelden, waarvan hier sprake is. Het aanprijzen van een politiek denkbeeld door middel van een ongeadresseerd pamflet valt meer in het bijzonder onder de definitie van ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van artikel 1.1 sub d Code VOR. Nu op het bewuste verkiezingspamflet geen vermelding is van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger, is sprake van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

2)  Als onweersproken is komen vast te staan dat de brievenbus van klager is voorzien van een sticker om aan te geven dat klager geen “ongewenste reclame” wil ontvangen. De voorzitter gaat ervan uit dat dit een NEE/NEE-sticker of NEE/JA-sticker in de zin van de Code VOR betreft, als vermeld in bijlage 1 bij de Code VOR. Nu desondanks het bewuste drukwerk in de brievenbus van klager is gedeponeerd, is artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van die code. Door het aanbrengen van een brievenbussticker geeft de bewoner immers te kennen dat hij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen, ongeacht de aard en de inhoud daarvan. Afzender dient te beseffen dat het bezorgen van de folder indruist tegen de wil die de bewoner door middel van het aanbrengen van de sticker uitdrukkelijk heeft geuit.

3)  De voorzitter beslist als volgt. 

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter adviseert afzender om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken