a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2023/00144

Datum:

20-04-2023

Uitspraak:

vrijblijvend advies (voorzitter)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de huis-aan-huis bezorgde flyer van politieke partij ‘Forum voor Democratie’, waarin de politieke partij de lezer oproept om te gaan stemmen op 15 maart.

 

De klacht

De brievenbus van klager is voorzien van een NEE/JA-sticker. Klager wenst geen ongeadresseerde reclame te ontvangen. Klager heeft hierover contact gezocht met afzender, maar een onbevredigende reactie ontvangen. 

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager heeft onweersproken gesteld dat de bewuste flyer is gedeponeerd in zijn brievenbus, die is voorzien van een NEE/JA-sticker. Het betreft, naar de voorzitter aanneemt een sticker als vermeld in bijlage 1 bij de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (hierna ook: Code VOR). Ook verkiezingsflyers in verband met verkiezingen voor de Provinciale Staten vallen onder het bereik van deze code. In lijn met eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie ten aanzien van uitingen van politieke partijen, worden dergelijke flyers aangemerkt als ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van artikel 1.1 sub d van de Code VOR.

2)  Door de bezorging van de flyer in een brievenbus met een NEE/JA-sticker heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van die code. Door het aanbrengen van een brievenbussticker geeft de bewoner immers te kennen dat hij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen, ongeacht de aard en de inhoud daarvan. Afzender dient te beseffen dat het bezorgen van de folder indruist tegen de wil die de bewoner door middel van het aanbrengen van de sticker uitdrukkelijk heeft geuit.

3)  De voorzitter beslist als volgt. 

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter adviseert afzender om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken