a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2024/00238

Datum:

20-06-2024

Uitspraak:

Vrijblijvend advies

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

De brievenbus van klager is voorzien van een Nee/Nee-sticker. Desondanks ontving klager een huis-aan-huis bezorgde flyer van afzender in verband met het referendum van 6 juni in de gemeente Katwijk in zijn brievenbus. Volgens klager had afzender zijn Nee/Nee-sticker moeten respecteren omdat flyer meer is dan enkel informatievoorziening over het referendum. Klager verwijst hierbij naar een uitspraak in dossiernummer 2016/00314.
 
 

Samenvatting van de reactie van afzender

 
De organisatie van afzender bestaat uit inwoners van de gemeente Katwijk die zich genoodzaakt voelen hun mede-inwoners te informeren over het referendum door middel van de flyer. Het verspreiden van huis-aan-huis bezorgde flyers voor een dergelijke politieke boodschap is toegestaan
Er is geen sprake van reclame want er worden geen inkomsten gegenereerd. Klager wil met zijn klacht voorkomen dat zijn mede-inwoners op de hoogte gesteld te worden over wat er speelt in hun eigen gemeente en wat het referendum voor hun betekent.

 

Het oordeel van de voorzitter 

1. Bovenaan de bestreden flyer wordt in een groot lettertype tegen een gele achtergrond de oproep gedaan om bij het referendum van 6 juni 2024 in de gemeente Katwijk over “Ontwerp-raadsbesluit Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering” (hierna: referendum) tegen – waarbij dit woord in het rood benadrukt wordt –  te stemmen. Onder deze oproep bovenaan de flyer wordt onder de rood-gedrukte kop “Dit willen de coalitiepartijen (DURF, SGP en CU)” kort weergegeven wat het standpunt van de gemeenteraad is en onder de onderstaande groen-gedrukte kop “Dit willen wij (initiatiefnemers van het referendum)” het standpunt van afzender. Door de oproep bovenaan de flyer en de subjectieve wijze waarop de standpunten zijn weergegeven, prijst de folder onmiskenbaar het denkbeeld aan dat men bij bedoeld referendum “tegen” zou moeten te stemmen. Het aanprijzen van een denkbeeld valt onder de definitie van reclame in de zin van artikel 1 NRC. Onder reclame wordt in artikel 1 NRC immers verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Dat de uiting geen commercieel karakter heeft doet hier niet aan af. Ook het aanprijzen van een politiek denkbeeld valt onder de reikwijdte van de Nederlandse Reclame Code.

2. De huis-aan-huis bezorgde flyer moet worden aangemerkt als ongeadresseerd reclamedrukwerk als bedoeld in artikel 1.1 van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Afzender heeft niet weersproken dat de bestreden huis-aan-huis bezorgde flyer in de brievenbus van klager is gedeponeerd noch dat de brievenbus van klager op het moment van bezorgen van de folderpakketten voorzien was van een zogenoemde Nee/Nee-sticker. De voorzitter neemt aan dat dit een sticker is als bedoeld in bijlage 1 bij de Code VOR.

3)  Op grond van het voorgaande heeft afzender artikel 3.1 Code VOR overtreden. Ingevolge deze bepaling dient afzender alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

 

De beslissing van de voorzitter

Afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter adviseert afzender om niet meer op een dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken