a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2020/00439

Datum:

14-12-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht inclusief de repliek

Klager is namens adverteerder benaderd voor telefonische direct marketing. Daarbij deed adverteerder zich voor als een energiewaakhond, hetgeen misleidend is. Klager staat bovendien in het Bel-me-niet register ingeschreven. Klager legt een schermopname over van het logboek van zijn internet- en VOIP-modem waaruit volgens hem blijkt dat hij op 30 juli 2020 om 14.19 uur is gebeld vanaf het telefoonnummer van adverteerder, te weten 0202051457.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft geen weet van het door klager bedoelde gesprek. De naam van klager komt niet voor in haar leadlijsten (het klantenbestand van adverteerder). Adverteerder kan niet uitsluiten dat een agent op eigen initiatief klager als een “warme klant” heeft benaderd, nu het een agent vrijstaat om een telefoonnummer in te typen via het belprogramma dat adverteerder hanteert. Dit is echter niet in opdracht van adverteerder gebeurd.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt het tweede onderdeel van de klacht aldus, dat klager stelt dat adverteerder hem in strijd met artikel 2 lid 1 Code voor Telemarketing 2020 (CTM) telefonisch heeft benaderd. Deze klacht treft doel. Klager heeft een afdruk van het logboek van zijn telefoonmodem overgelegd waaruit blijkt dat hij op 30 juli 2020 is gebeld vanaf het telefoonnummer 0202051457. Adverteerder heeft onvoldoende weersproken dat het gesprek via dit telefoonnummer plaatsvond namens en ten behoeve van haar. Indien de telefonische benadering plaatsvond door een agent van adverteerder, geldt dat dit aan haar dient te worden toegerekend, nu zij ervoor dient te zorgen dat haar telemarketingbureaus en overige (al dan niet direct) ingeschakelde derden conform de CTM 2020 werken. De voorzitter oordeelt dat adverteerder artikel 2 lid 1 CTM 2020 heeft overtreden nu de inschrijving van klager in het Bel-me-niet register niet is gerespecteerd. Of adverteerder klager in het telefoongesprek heeft misleid, doet op grond van het voorgaande verder niet meer ter zake en de voorzitter zal dan ook het eerste onderdeel van de klacht buiten beschouwing laten. Adverteerder mocht klager immers in geen geval telefonisch benaderen omdat hij in het Bel-me-niet register staat ingeschreven. De voorzitter beslist daarom als volgt

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft adverteerder gehandeld in strijd met artikel 2 lid 1 CTM 2020. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken