a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2022/00486

Datum:

07-12-2022

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Droomkachels (www.droomkachels.nl) voor zover daarop:
1)  in het kader van “13 redenen om een kachel of haard te nemen” wordt gezegd:
“Hout- en pelletkachels zijn over het algemeen milieubewuste kachels (…) Ook de pelletkachels zijn een milieubewuste keuze. Deze branden enkel op houtpellets wat zorgt voor een CO2-neutrale verbranding.” en voor zover ook elders op de website staat dat houtstook CO2-neutraal is.
2)  in het kader van “uitstoot van fijnstof” wordt gezegd:
‘Ten vierde is het eventueel mogelijk om het ABCAT houtrookfilter te gebruiken. (…) Door middel van deze toepassing kan verzekerd worden dat de uitstoot van fijnstof zal afnemen en het branden van een kachel of haard niet slecht hoeft te zijn voor het milieu’’.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder stelt in de bestreden reclame-uiting dat hout- en pelletkachels over het algemeen milieubewuste kachels zijn en dat houtpellets zorgen voor een CO2-neutrale verbranding. Dit is verouderde en achterhaalde informatie. De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat het verstoken van pellets en hout niet milieuvriendelijk, CO2-neutraal, duurzaam en/of hernieuwbaar is. Daarnaast stelt klager dat ten onrechte wordt beweerd dat het branden van een kachel of haard niet slecht hoeft te zijn voor het milieu. Hoe goed men ook stookt, hout als brandstof blijft een vervuilende bron. Klager onderbouwt de klacht met citaten en bronnen waaruit volgens hem blijkt dat het naar huidig inzicht niet juist is wat adverteerder in de uiting over de milieuvoordelen stelt.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

De bestreden teksten op de website zijn aangepast.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager heeft bezwaar gemaakt tegen de mededelingen op de website van adverteerder die inhouden dat hout- en pelletkachels een milieubewuste keuze zijn en zorgen voor een CO2-neutrale verbranding, alsmede dat het branden van een kachel of haard niet slecht hoeft te zijn voor het milieu. Deze claims dienen te worden getoetst aan de Milieu Reclame Code (MRC) nu daarin im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten van houtgestookte kachels. Adverteerder heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd en de claims dus niet onderbouwd. De voorzitter acht de claims in strijd met artikel 2 MRC, nu deze ten onrechte een bepaald milieuvoordeel voorspiegelen.

2)  Adverteerder heeft meegedeeld dat de uiting op alle door klager bedoelde punten is aangepast. Dit geldt overigens ook voor het (buiten het kader van deze beoordeling vallende) bezwaar van klager tegen een eerdere aanpassing van de uiting door adverteerder, te weten de wijziging waarin stond dat hout- en pelletkachels “een mooie manier” zijn om op een alternatieve wijze te verwarmen. De voorzitter heeft ambtshalve geconstateerd dat alle teksten waartegen klager bezwaar maakt zijn verwijderd of zo zijn aangepast dat niet langer direct of indirect aan het milieu wordt gerefereerd. De voorzitter zal om die reden gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 MRC.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken