a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2023/00633

Datum:

06-02-2024

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting op de website van Energiedirect.nl. Op de homepage van de website staat (voor zover voor de klacht relevant) het volgende:

      “Black Friday deal. Groene Stroom & Gas 1 jaar.
      € 60,- korting

      1 jaar

      Verwachte jaarkosten € 1.517,-

      Korting eerste jaar – € 60,-

      Kosten na een jaar € 1.457,-

      Jouw maandbedrag

      € 121,- /mnd

      Voorgesteld termijnbedrag € 126,-

      i Meer informatie over je contract

      Alles over prijsplafond en voorwaarden

      Bestel dit product”

 

Samenvatting van de klacht

In de reclame wordt door adverteerder een korting van 60 euro aangeboden indien een contract wordt afgesloten voor de levering van groene stroom en gas. Uit het contract volgt echter niet dat een korting wordt gegeven. Verder volgt uit de voorwaarden bij het contract dat adverteerder zonder opgave van reden op ieder moment kan stoppen met het verstrekken van de korting. Volgens klager is de reclame-uiting misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Het aanbod dat klager heeft gekregen, is gebaseerd op de door klager ingevulde gegevens. Het betrof een aanbod voor de periode van een jaar met een vast leveringstarief en een korting van 60 euro. Klager heeft het aanbod geaccepteerd. Bij het aanbod zelf (zoals zichtbaar is in de uiting) is opgenomen dat er een ‘energiekorting’ van toepassing is. In het aanbod zijn de te verwachte jaarkosten opgenomen en de te verwachte jaarkosten minus de korting, zodat duidelijk is wat de korting betekent voor de kosten van het jaarcontract. Voordat een aanbod wordt geaccepteerd, moet de klant akkoord gaan met de actievoorwaarden.

Daarnaast blijkt uit de overeenkomst expliciet dat een energiekorting van 60 euro wordt verstrekt en dat die wordt uitbetaald twaalf maanden na ingang van de overeenkomst. Ook volgt uit de overeenkomst dat de actievoorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst. Uit de actievoorwaarden volgt hoe de energiekorting werkt en wanneer die wordt verstrekt. De stelling van klager dat de korting niet zou worden vermeld, is onjuist.

Verder blijkt uit de actievoorwaarden dat Energiedirect de actievoorwaarden te allen tijde kan wijzigen, maar dat dit geen gevolgen heeft voor reeds aangemelde klanten. Indien de actievoorwaarden zouden worden gewijzigd, zou dit geen invloed hebben op de reeds gesloten overeenkomst met klager.

Er is dan ook geenszins sprake van strijd met de Nederlandse Reclame Code.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Uit de door adverteerder bij verweer overgelegde stukken blijkt dat de korting van 60 euro expliciet is opgenomen in de bevestiging van de overeenkomst die aan klager is toegestuurd. Er is door adverteerder gesteld dat de bevestiging onderdeel is van de overeenkomst. De voorzitter oordeelt dat hiermee voldoende aannemelijk is gemaakt dat de korting van 60 euro onderdeel is van de overeenkomst en zal worden verstrekt op de wijze zoals door adverteerder is beschreven. Gelet hierop berust de klacht op een misverstand.

2) Dit geldt ook voor zover de klacht ziet op de actievoorwaarden en de uitvoering daarvan. Uit het verweerschrift blijkt dat de verplichting om de energiekorting aan klager uit te betalen, blijft bestaan in de situatie dat de betreffende actie wordt stopgezet dan wel gewijzigd. De voorzitter ziet in de overgelegde stukken geen aanleiding om aan te nemen dat adverteerder na een jaar niet zal overgaan tot uitbetaling van de energiekorting.

3) Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken