a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Dossiernr:

2016/00830

Datum:

05-12-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een e-mail aan klaagster en een uiting op de website www.typetopia.nl.

De e-mail bevat de volgende tekst:

“Beste ouder van (naam),

Afgelopen jaar heeft u (naam) aangemeld voor TypeTopia. Wilt u nog een kind opgeven voor Typetopia dan kan dit met een extra gezinskorting.

Vanaf de 2e persoon uit hetzelfde gezin ontvangt u € 30 korting op de standaard cursusprijs van € 159. U betaalt dan € 129 ineens, of in 6 termijnen (+ € 5 administratiekosten). Gebruik bij het bestellen de code (code) om van deze € 30 gezinskorting te profiteren.

Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen.”

Op de website van adverteerder staat (voor zover relevant):

“Tarieven:
Cursus                        Betaalwijze

Ineens                         iDeal                                       € 159 nú € 139

                                   automatische incasso

In 6 maandtermijnen  automatische incasso            € 27,33 nú € 24

(+ € 5 administratiekosten)”

“Gezinskorting

2e uit het gezin? Vraag de gezinskorting aan.

Cursus                        Betaalwijze

Ineens                         iDeal                                       € 159 nú € 129

                                  automatische incasso

In 6 maandtermijnen  automatische incasso            € 27,33 nú € 22,33

(+ € 5 administratiekosten)”

“Groepsactie
Start een groepsactie en ontvang € 60 korting! Met deze actie krijgen u en alle deelnemers korting die flink kan oplopen. Hierbij geldt namelijk; hoe meer deelnemers, hoe hoger de korting.

2 of meer €159 nú € 129

5 of meer €159 nú € 119
10 of meer €159 nú € 109

15 of meer €159 nú € 99”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
In de e-mail die klaagster ontving wordt gesproken over een gezinskorting van €30. Dit kortingsbedrag wordt afgetrokken van de “standaard cursusprijs van €159”: klaagster zou €129 mogen betalen. Maar op het moment dat klaagster de e-mail ontving, wordt de “standaard cursusprijs van €159” nergens aangeboden. De hoogste prijs waarvoor de cursus op dat moment wordt aangeboden, is €139. Het aanbieden van een korting van €30 is misleidend, aldus klaagster. Er wordt een korting van €30 voorgesteld terwijl die in feite maar €10 bedraagt omdat €139 het hoogste bedrag is waarvoor de cursus op dat moment wordt aangeboden en klaagster €129 zou moeten betalen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de uiting over gezinskorting die aan klaagster is gestuurd en op de website is continu duidelijk aangegeven dat de korting van €30 is afgezet tegen de standaard cursusprijs van €159. Ook wordt duidelijk gemaakt dat de daarop verleende korting niet in combinatie met andere kortingen geldt. Volgens adverteerder is er dus 100% transparantie over het uiteindelijke tarief. In de communicatie aan klaagster is een en ander duidelijk verwoord. Adverteerder bestrijdt dat zij een misleidende boodschap afgeeft.

 

De behandeling ter zitting van de Commissie d.d.10 november 2016

De Commissie heeft ter zitting besloten adverteerder om aanvullende informatie te verzoeken. Aan adverteerder is gevraagd of zij de Commissie kan laten zien dat de standaardprijs van €159, zoals die is opgenomen op de website en in het aanbod in de e-mail aan klaagster, ook daadwerkelijk door een of meer personen betaald is.

 

Het antwoord van adverteerder d.d. 30 november 2016

Het al dan niet periodiek voeren van de standaardprijs van €159 is een beleidsbeslissing die TopiaTeam B.V. gerechtigd is om te nemen, aldus adverteerder. Er is altijd duidelijk gecommuniceerd dat er bij de gezinskorting uitgegaan wordt van de standaardprijs van €159. Op deze prijs wordt de korting van €30 verleend, dus komt het bedrag op €129. Dat er op dat moment ook een “Back to School” actie liep die het tarief voor iedereen van €159 naar €139 bracht, is een feit. 

In de communicatie over de gezinskorting naar alle klanten wordt ook duidelijk vermeld dat de gezinskorting niet in combinatie geldt met andere kortingen die op dat moment gevoerd worden. Adverteerder houdt vast aan haar standpunt dat zij helder en duidelijk communiceert over de gehanteerde kortingen.

 

Het oordeel van de Commissie

Klaagster heeft een aanbod ontvangen om de cursus (voor een tweede gezinslid) af te nemen voor €129. In de e-mail stelt adverteerder dat klaagster daarmee €30 korting krijgt, immers “Vanaf de 2e persoon uit hetzelfde gezin ontvangt u € 30 korting op de standaard cursusprijs van €159.” Op de website van adverteerder worden naast deze “Gezinskorting” diverse andere kortingen aangeboden (onder de kopjes “Tarieven” en “Groepsactie”), waarbij de te betalen prijs in alle gevallen wordt afgezet tegen de standaardprijs van €159.

Klaagster maakt bezwaar tegen het gestelde prijsvoordeel in de uitingen. Zij voelt zich misleid nu de gesuggereerde korting van €30 feitelijk €10 lijkt te zijn.

Om te spreken van een korting ten opzichte van een “standaard cursusprijs”, dient er  naar het oordeel van de Commissie daadwerkelijk een standaard cursusprijs te worden berekend. De Commissie heeft adverteerder daarom (bij brief van 10 november 2016) gevraagd aan te tonen dat de standaard cursusprijs van €159 daadwerkelijk is gehanteerd (en betaald). Dat heeft adverteerder in haar antwoord (bij e-mail van 30 november 2016) niet aangetoond.

Nu adverteerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de prijs van €159 ooit daadwerkelijk is betaald voor de cursus, is de Commissie van oordeel dat de term “standaard cursusprijs” en het bedrag van “€159” in het onderhavige geval slechts dienen om het prijsvoordeel groter te laten lijken dan het in werkelijkheid is.

Gezien voorgaande is de Commissie van oordeel dat geen juiste informatie verstrekt is over het voorgestelde prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Over de stelling van adverteerder dat het al dan niet periodiek voeren van een standaardprijs van € 159 een beleidsbeslissing betreft die adverteerder gerechtigd is te nemen, merkt de Commissie op dat het adverteerder (uiteraard) is toegestaan om haar eigen prijzen vast te stellen, maar dat dit er niet toe mag leiden dat een bepaald prijsvoordeel wordt gesuggereerd dat er in werkelijkheid niet is.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken