a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Status:

Dossiernr:

2019/00263

Datum:

11-06-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Zwarte lijst (misleiding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Uiting 1 betreft een tekst op een Google-pagina met zoekresultaten, waarin staat:
“NXXT.nl | NXXT Rijscholen | Nr. 1 Rijschool van Nederland.
[…] Voordelige Lespakketten. € 29,- per Rijles.[…]”;

“Prijzen & Pakketten
Lespakket vanaf € 29,- per rijles.”

En:
“Start met lessen vanaf € 29,-”.

Uiting 2 betreft een overzicht van de rijlespakketten die adverteerder aanprijst op haar eigen website (nxxt.nl/prijzen-en-pakketten/rijlespakketten). 


De klacht

De klacht, zoals klager deze oorspronkelijk en in repliek heeft geformuleerd, wordt als volgt samengevat.

Klager vindt het misleidend dat er in de Google zoekresultaten staat dat adverteerder rijlessen voor de prijs van € 29,- aanbiedt. Uit het goedkoopste pakket dat op de website wordt aangeboden (Start pakket, 20 lessen voor € 798,00) komt de prijs per rijles volgens hem op € 39,90 neer. Ook bij de andere pakketten is de prijs per rijles hoger dan € 29,-, zo heeft klager uitgerekend. Bovendien is in een aantal pakketten een prijs opgenomen voor een “gratis herexamen”. De prijs hiervan is echter al in de pakketprijs opgenomen, zodat geen sprake is van “gratis”.

 

Het verweer

Het verweer en de reactie van adverteerder in dupliek worden als volgt samengevat.

Adverteerder verwijst naar het overzicht op haar website (uiting 2), waar een “Masterpakket” voor € 1899,- wordt aangeboden. In dit pakket zit (volgens adverteerder):
1 x de Tussentijdse toets € 219,95;
1 x examen € 249,95;

1 x herexamengarantie € 249,95.

De 40 rijlessen kosten dan € 28,73 per stuk. Daarbij geldt dat de rijlessen worden aangeboden voor “vanaf” € 29,-, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

In uiting 1 staat zowel “€ 29,- per rijles”, als “vanaf € 29,- per rijles”.

Ongeacht of de prijs van € 29,- een vanaf-prijs is, dienen er bij een aanprijzing als deze  rijlessen beschikbaar te zijn voor de prijs van € 29,-.

Volgens adverteerder is het mogelijk om rijlessen voor € 28,73 per stuk te krijgen, namelijk in het “Masterpakket”. Het pakketbedrag van € 1889,- moet daarvoor eerst worden verminderd met de kosten voor de tussentijdse toets (€ 219,95), het praktijkexamen (€ 249,95) en de “herexamengarantie” (€ 249,95), en vervolgens door 40 (rijlessen) worden gedeeld. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, met deze berekening, inderdaad rijlessen voor een prijs van (minder dan) € 29,- per stuk aanbiedt.

In uiting 2 is echter geen sprake van “1 x herexamengarantie € 249,95”, zoals adverteerder in haar verweer heeft meegedeeld, maar wordt deze kostenpost omschreven als “1x gratis herexamen”. Dit betekent dat men, om in het “Masterpakket” op een prijs van € 28,73 per rijles uit te komen, een bedrag van € 249,95 voor een “gratis” herexamen betaalt.

Van een “gratis” herexamen (waarvoor niets anders betaald hoeft te worden dan onvermijdelijke kosten om op het aanbod in te gaan) is echter geen sprake, nu adverteerder daar € 249,95 voor rekent. Uiting 2 is daarmee in strijd met artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1 en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht uiting 2 in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken