a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Status:

Dossiernr:

2020/00253

Datum:

21-07-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De samenvatting van de klacht

Klager stelt dat de bewuste reclame-uiting in zijn brievenbus is gedeponeerd, hoewel die is voorzien van een “NEE/NEE-sticker”. Klager verwijst verder naar de met afzender gevoerde correspondentie, die hij ook heeft overgelegd. Klager vindt de reactie van afzender op de klacht, die klager op 16 april 2020 bij afzender kenbaar heeft gemaakt, onbevredigend omdat deze geen informatie geeft over de verspreider.

De samenvatting van het verweer

De flyer is ondanks NEE/NEE-sticker in brievenbus gekomen, doordat de bezorger deze over het hoofd had gezien. Afzender heeft hiervoor op 17 april haar excuses aangeboden.

Het oordeel van de voorzitter

1) Als onweersproken is komen vast te staan dat de van afzender afkomstige folder is gedeponeerd in de brievenbus van klager, die is voorzien van een NEE/NEE-sticker. Het betreft, naar de voorzitter aanneemt, een sticker als vermeld in bijlage 1 bij de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedruk­werk (Code VOR). Op grond van het voorgaande heeft afzender artikel 3.1 Code VOR over­tre­den. Ingevolge deze bepaling dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in geza­menlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn (i) teneinde de respectering van de op bijlage 1 vermelde stickers te bereiken en (ii) voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.   

2)  Met betrekking tot de verplichting tot het noemen van de naam van de verspreider overweegt de voorzitter als volgt. In artikel 1.1 aanhef en onder g Code VOR wordt onder ‘verspreider’ verstaan de organisatie die het ongeadresseerde reclamedrukwerk verspreidt of doet verspreiden in opdracht van de afzender. De voorzitter constateert op grond van de overgelegde correspondentie tussen klager en afzender dat laatstgenoemde weigert de naam en contactgegevens van de bezorger bekend te maken wegens privacy van de bezorgers. De voorzitter leidt hieruit af dat afzender geen gebruik heeft gemaakt van een organisatie ter verspreiding van de onderhavige folder, maar dit heeft overgelaten aan individuele bezorgers. Uitgaande hiervan is de laatste zin van artikel 5 Code VOR in dit geval niet van toepassing. Er is immers geen organisatie aan te wijzen waarvan afzender de naam bekend dient te maken. Dit onderdeel van de klacht wordt om die reden afgewezen.

3) De voorzitter neemt kennis van de excuses van afzender en van de mededeling van afzender dat de folder per ongeluk in de brievenbus van klager is gedeponeerd. Om die reden zal de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nodig.


De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 1) is vermeld heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter beveelt afzender, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.
 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken