a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Status:

Dossiernr:

2023/00307

Datum:

02-08-2023

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

In de uiting wordt een nieuwe module aangekondigd alsmede de tweewekelijkse nieuwsbrief van afzender gepromoot. Dit is in strijd met artikel 1.3a Code reclame via e-mail (Code e-mail) nu klager hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Klager heeft zich op 15 juni 2020 expliciet afgemeld voor de nieuwsbrief. Op de dag van de ontvangst van de e-mail was er geen opt-in voor commerciële nieuwsbrieven geregistreerd in zijn account. De uiting is verder in strijd met artikel 2.2 Code e-mail omdat de contactgegevens van afzender of een directe link daarnaar ontbreken. Ook is in strijd met artikel 5.1 Code e-mail in de uiting geen afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de dupliek)

Klager heeft een account gemaakt bij afzender waarbij hij zich heeft aangemeld voor notificaties over de e-Academy. Een notificatie is een e-mail die wordt verstuurd vanuit het e-Academy-platform aan de cursist over bijvoorbeeld een nieuwe e-learning die beschikbaar is gesteld binnen het interessegebied van de cursist. Na ontvangst van de klacht heeft afzender klager handmatig afgemeld voor e-mails. Dat neemt niet weg dat de klacht moet worden afgewezen. Door zich aan te melden bij e-Academy en zijn voorkeuren in te stellen, heeft klager een opt-in gegeven voor het ontvangen van e-mails over de diensten en updates van e-Academy, inclusief notificaties over nieuwe modules. Het toezenden van de betreffende e-mail aan klager was daarom in overeenstemming met zijn toestemming. Ten tijde van de registratie van klager was er bovendien een opt-in voor de nieuwsbrief. Klager heeft altijd de mogelijkheid gehad om zich af te melden voor dergelijke e-mails. Inmiddels is er een afmeldlink aan de notificatie e-mails toegevoegd.

 

Het oordeel van de voorzitter

 

1)  Afzender heeft niet betwist dat de bewuste e-mail reclame bevat en daarom onder de reikwijdte van de Code e-mail valt. Ook de voorzitter gaat hiervan uit, met name nu in deze e-mail met zoveel woorden de nieuwsbrief van afzender wordt aangeprezen (“Wil je geen belangrijk e-commercenieuws missen? Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!”). Of de e-mail ook als een reclame-uiting dient te worden aangemerkt doordat afzender klager daarin informeert over nieuwe modules binnen het door hem opgegeven interessegebied, kan verder in het midden blijven.

 

2)  Niet gebleken is dat klager heeft ingestemd met reclame via e-mail. Klager heeft onweersproken gesteld dat hij zich op 15 juni 2020 heeft afgemeld voor de nieuwsbrief van de afzender.
Afzender heeft daartegenover niet aangetoond dat klager alsnog heeft ingestemd met reclame via e-mail. Afzender stelt weliswaar dat klager een opt-in heeft gegeven voor de nieuwsbrief, maar deze stelling is verder niet toegelicht en de voorzitter ziet voor hetgeen afzender stelt ook geen aanwijzingen in de overgelegde stukken. Uit de stukken blijkt immers niet van een opt-in. Klager kan dus niet geacht worden toestemming te hebben gegeven aan afzender voor het toezenden van reclame via e-mail, zodat afzender door het verzenden van de bewuste e-mail heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3a Code e-mail.

3)  Daarnaast heeft afzender nagelaten in de e-mail haar contactgegevens te vermelden dan wel daarnaar te verwijzen via een werkende link. Evenmin is voldaan aan de eis van artikel 5.1 Code e-mail dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze kan afmelden voor het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame via e-mail. Er ontbreekt immers een afmeldmogelijkheid in de e-mail zelf. Ook in zoverre is de klacht gegrond.

4)  De voorzitter neemt nota van de maatregelen die afzender naar aanleiding van de klacht heeft genomen en die zullen meebrengen dat klager geen e-mails meer van haar zal ontvangen. De voorzitter zal om die reden gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hierboven is vermeld, heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in de artikelen 1.3.a. 2.2 en 5.1 Code e-mail.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken