a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Status:

Dossiernr:

2023/00478

Datum:

28-11-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden uiting

Het betreft de door klager via zijn brievenbus ontvangen folder “Kursus Projekt IJsselstein” (hierna ook: “de Folder”). De bij de klacht overgelegde afdruk van de voorzijde van de uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
 
Klagers brievenbus is voorzien van een Nee/Nee-sticker. Desondanks ontving klager op 9 augustus 2023 de Folder. Het is niet de eerste keer dat klager van afzender een (soortgelijke) folder in de brievenbus heeft ontvangen. Meerdere malen heeft klager bij afzender geklaagd over de ontvangst van deze folders. Desondanks blijft klager de folders ontvangen.
 
 

Het verweer

 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
Afzender is een stichting zonder winstoogmerk en wordt bestuurd door 6 vrijwilligers. Afzender is actief op het gebied van het organiseren en aanbieden van cursussen en workshops aan de inwoners van IJsselstein tegen een zo laag mogelijke prijs. Omdat afzender een niet-commerciële stichting is, is afzender van mening dat de folder geen reclamefolder is en dat deze daarom ook in een brievenbus met een Nee/Nee sticker of een Nee/Ja sticker mag worden verspreid.

 

Het oordeel van de voorzitter 

De voorzitter heeft kennis genomen van de inhoud van het bij het verweer overgelegde volledige exemplaar van de Folder. Naar het oordeel van de voorzitter moet deze uiting worden aangemerkt als ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van artikel 1.1 onder D Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (“Code VOR”). De Folder, een drukwerk, is immers niet geadresseerd, wordt gratis verspreid en bevat de aanprijzing van een dienst (cursussen), wat betekent dat sprake is van reclame (in de zin van artikel 1.1. onder A Code VOR). Het verweer, dat afzender een niet-commerciële organisatie is, maakt het oordeel dat er sprake is van reclame in de zin van artikel 1.1 sub A van de Code VOR niet anders. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van reclame, is namelijk irrelevant of de afzender een winstoogmerk heeft.

Afzender heeft niet weersproken dat de Folder in klagers brievenbus is gedeponeerd. Evenmin heeft afzender weersproken dat de brievenbus van klager voorzien was van een zogenoemde Nee/Nee-sticker. De voorzitter neemt aan dat het een sticker betreft als bedoeld in bijlage 1 bij de Code VOR.

Gelet op het bovenstaande heeft afzender artikel 3.1 Code VOR overtreden. Daarin is bepaald dat afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen moeten treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 vermelde stickers te bereiken.

De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Afzender heeft artikel 3.1 Code VOR overtreden. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken