a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Status:

Dossiernr:

2019/00525

Datum:

23-09-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanbod voor de service Flitsmeister PRO in de app van verweerder.
De tekst van de uiting luidt:
“Account nodig
Geen advertenties zien? Maak eerst een account en koop dan PRO voor €8,99 per jaar.”

Direct daaronder staan twee buttons, met de teksten “Account aanmaken” en “Annuleren”.

 

De klacht

Klaagster heeft de dienst ‘Flitsmeister PRO’ gekocht. Zij heeft daarbij gekozen voor de optie ‘geen advertenties tonen’. Vervolgens heeft zij de volgende uiting ontvangen:
“Jebroer soundpack
Hop hop gas d’r op
Koop nu voor € 4,49”, waarbij de laatste tekstregel een button bevat waarmee de dienst kan worden gekocht. Klaagster maakt bezwaar tegen de (overgelegde) uiting waarin ‘PRO’ voor € 8,99 wordt aangeboden omdat de belofte dat zij bij de dienst ‘Flitsmeister PRO’ geen reclame (meer) zou ontvangen, niet wordt waargemaakt.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Klaagster heeft een betaald account bij Flitsmeister (‘Flitsmeister PRO’). Een van de onderdelen hiervan is dat men geen advertenties van derden (bijvoorbeeld een tankstation) krijgt in de app. De aanbieding van het soundpack (“Jebroer”) is geen reclame, aldus verweerder. Het soundpack is een nieuwe, (tegen betaling verkrijgbare) aanvullende dienst van Flitsmeister zelf, waarin alle meldingen van de app door een bekende Nederlander zijn ingesproken. De aanbieding voor het soundpack krijgt de gebruiker alleen te zien als hij naar de instellingen van de app gaat. Er is geen sprake van reclame omdat het geen commerciële uiting van derden is, aldus verweerder.  

 

Het oordeel van de Commissie

De centrale vraag in deze zaak is of de belofte die in de uiting wordt gemaakt, te weten dat men met de dienst ‘PRO’ geen advertenties meer hoeft te zien, wordt waargemaakt of niet. Volgens klaagster breekt verweerder deze belofte omdat verweerder haar, ondanks dat zij een betaald account heeft waarin zij heeft aangegeven dat zij geen reclame wenst te ontvangen, toch reclame (over een ‘soundpack’) stuurt. Verweerder stelt zich op het standpunt dat hij zich aan de belofte houdt. De uiting over het ‘soundpack’, die naar klaagster is gestuurd nadat zij had gekozen voor een reclamevrije app, is volgens verweerder geen reclame, omdat het een aanvullende dienst van Flitsmeister zelf is, en geen advertentie van derden is.  

Dit argument slaagt niet. In artikel 1 NRC staat:

“Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.”

De tekst van de uiting die aan klaagster is gestuurd nadat zij had aangegeven geen reclame te willen ontvangen, luidt: “Jebroer soundpack […] Koop nu voor € 4,49”. Deze uiting is onmiskenbaar een aanprijzing, hetgeen ook niet ter discussie staat tussen partijen. Of de aanprijzing afkomstig is van derden of van verweerder zelf, is bij de beoordeling of sprake is van reclame niet van belang. De aanprijzing voor het ‘soundpack’ dient dan ook als reclame in de zin van de NRC te worden beschouwd.

Nu de aanprijzing van het ‘soundpack’ wordt beschouwd als reclame, is sprake van de situatie dat verweerder, nadat klaagster (tegen betaling) heeft gekozen voor een reclamevrije app, tóch reclame naar haar heeft gestuurd. De belofte die in de tekst  “Geen advertenties zien? Maak eerst een account en koop dan PRO voor €8,99 per jaar” wordt gedaan, wordt niet waargemaakt.  

Om die reden is geen juiste informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product, als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken