a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Dossiernr:

2020/00295

Datum:

24-08-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van mijnprivileges.nl.

 

Samenvatting van de klacht

De reclame spiegelt grote kortingen, winacties en winst voor, maar als men op internet kijkt, blijkt dat adverteerder erop uit is om consumenten een abonnement aan te smeren waar zij weinig aan hebben. Hierdoor lijkt het erg op misleiding. Er zijn opvallend veel klachten van ouderen die door adverteerder zijn overgehaald om een abonnement af te sluiten dat ze eigenlijk niet willen (als men de review websites die adverteerder duidelijk zelf heeft gemaakt negeert).

 

Samenvatting van het verweer

Klager heeft nagelaten zijn klacht te motiveren en te onderbouwen. De klacht had door het secretariaat van de Commissie om die reden niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden. Subsidiair stelt adverteerder dat het onduidelijk is waar klager op doelt met “spiegelt grote kortingen winacties en geld verdienen voor” respectievelijk dat uit internet zou blijken dat adverteerder erop uit is om consumenten een abonnement aan te smeren waar zij weinig aan hebben. Evenmin is duidelijk waar op internet te vinden zou zijn dat er opvallend veel klachten zijn van ouderen over adverteerder. Bovendien wordt door klager niet duidelijk gemaakt waarom door deze klachten de reclame-uiting in strijd zou zijn met de regels. Klager had de uitspraken waarop zijn klacht is gebaseerd met documentatie dienen te onderbouwen. Zonder onderbouwing zijn deze uitspraken slechts ongefundeerde insinuaties.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht voldoet op zichzelf genomen aan het vereiste in artikel 7 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep dat deze gemotiveerd dient te zijn. Adverteerder stelt echter in haar verweer terecht dat elke onderbouwing ontbreekt. Klager heeft afgezien van de mogelijkheid inhoudelijk op het verweer te reageren. Hij heeft ook verder geen stukken overgelegd die zijn klacht kunnen onderbouwen, hoewel hij in de klacht naar concrete gegevens lijkt te verwijzen én adverteerder uitdrukkelijk erop wijst dat de klacht niet met enige documentatie is onderbouwd en zij deze daarom als ongefundeerde insinuaties beschouwt. Nu tegen deze achtergrond de klacht onvoldoende is onderbouwd, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken