a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Personeelsdiensten

Dossiernr:

2020/00501

Datum:

02-12-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Personeelsdiensten

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Klaagster maakt bezwaar tegen het feit dat afzender een flyer met op de voorkant de tekst “Join our team” en op de achterkant een vacaturetekst in haar brievenbus heeft gedeponeerd, die is voorzien van een NEE/JA-sticker.

 

Het verweer

Afzender is een producent van vouwkartonnen verpakkingen en verkoopt geen producten rechtstreeks aan de consument. Hij heeft er dan ook geen belang bij om de producten onder de aandacht te brengen.

De flyer is rondgedeeld in de directe omgeving en betreft een vacature voor leerling machine operator. Volgens afzender voldoet de flyer niet aan de definitie van reclame conform de Nederlandse Reclame Code (NRC). In de flyer worden op geen enkele wijze direct dan wel indirect goederen, diensten en/of denkbeelden aangeprezen.

Afzender hecht belang aan het aanbieden van werkgelegenheid in de directe omgeving van het bedrijf. Dat afzender er voor heeft gekozen om de flyer ook te bezorgen bij brievenbussen met een sticker komt voort uit de interpretatie dat het geen reclame is en de gedachte dat er ook achter de sticker werkzoekende bewoners kunnen zijn.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de eerste plaats dient beoordeeld te worden of sprake is van reclame. De voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. Krachtens artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en artikel 1.1.A Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR), dient onder reclame te worden verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten. Conform de toelichting bij artikel 1.1.A van de Code VOR, wordt onder het vragen van diensten ook verstaan het werven van personeel, zoals in de bewuste flyer. Aangezien de flyer gratis huis-aan-huis is verspreid zonder vermelding van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger, is sprake van ongeadresseerd reclamedrukwerk conform artikel 1.1.D van de Code VOR.

Als onweersproken is komen vast te staan dat de van afzender afkomstige flyer is gedeponeerd in de brievenbus van klaagster, die is voorzien van een NEE/JA-sticker in de zin van de Code VOR. Het betreft, naar de voorzitter aanneemt een sticker als vermeld in bijlage 1 bij de Code VOR. Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat de bewoner geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen.

Nu desondanks de bewuste flyer in de brievenbus van klaagster is gedeponeerd, is artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken