a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Personeelsdiensten

Dossiernr:

2022/00455

Datum:

07-12-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Personeelsdiensten

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een gesponsord bericht van Vaartland.nl op Facebook.

In de uiting is onder de kop “Word jij onze nieuwe collega?” en het logo van adverteerder de afbeelding opgenomen van de billen van een vrouw die gedeeltelijk zijn bedekt door een hoog opgesneden spijkerbroekje. Verder is haar hand te zien die een moersleutel vasthoudt. Naast deze afbeelding staat de tekst: “Nu we je aandacht hebben…Wij zoeken monteurs die onze occasions aandachtig controleren!”, gevolgd door een link waarop staat: “Bekijk onze automonteur vacatures >>”.

 

De klacht

De tekst met deze afbeelding is suggestief. De vrouw wordt als gebruiksvoorwerp gezien. Klaagster acht dit zeer vrouwonvriendelijk.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht zo op dat klaagster de uiting in strijd acht met de goede smaak als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met dit criterium stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. Beoordeeld wordt of de uiting naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen als bedoeld in de toelichting bij artikel 2 NRC de grens van het toelaatbare te buiten gaat, mede gelet op de wijze waarop de uiting is gepubliceerd en het effect dat deze daardoor op het publiek heeft. Tevens wordt rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting van adverteerder, wat betekent dat moet worden beoordeeld of sprake is van een dringende maatschappelijke behoefte om de uiting te weren. Met inachtneming van deze uitgangspunten overweegt de Commissie als volgt.

2. In de bestreden uiting trekt adverteerder – een bedrijf dat occasions koopt, verkoopt en repareert – met de afbeelding van de billen van een vrouw in een hoog opgesneden broekje de aandacht van de gebruiker van Facebook, om op die manier te wijzen op vacatures voor automonteurs die occasions ‘aandachtig’ controleren. De Commissie heeft er begrip voor dat niet iedereen deze uiting zal kunnen waarderen. Het feit dat in de uiting een sexy (bedoelde) afbeelding van een vrouw is opgenomen, betekent echter op zichzelf niet dat daardoor de grens is overschreden van hetgeen volgens huidige maatschappelijke opvattingen toelaatbaar is. Specifiek voor de afbeelding in kwestie geldt dat die door een bepaald publiek als verleidelijk kan worden beschouwd, maar dat brengt nog niet mee dat de vrouw  als gebruiksvoorwerp is afgebeeld of op een wijze die anderszins ongelijkwaardigheid of onvrijwillig gedrag van de vrouw suggereert. De Commissie komt daarom tot de conclusie dat van een maatschappelijke noodzaak om de vrijheid van meningsuiting in te perken, niet is gebleken. Daarbij is meegewogen dat de reclame een relatief kleine uiting in de tijdlijn van (waarschijnlijk getargete) gebruikers van Facebook betreft en niet op een plek in de openbare ruimte is gepubliceerd.

 

3. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken