a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Dossiernr:

2019/00178

Datum:

22-05-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Philips voor zover hierop de ‘OneBlade’ wordt aangeprezen met de tekst: “OneBlade doet het allemaal. Trimmen, stylen en scheren van elke haarlengte”. Vervolgens worden het trimmen en stylen toegelicht en wordt daarna over het scheren gezegd: “De OneBlade scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mes en voelt dus comfortabel. Scheer tegen de haargroei in en scheer haar van elke lengte eenvoudig af.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft de OneBlade gekocht om mee te kunnen scheren. Dit is wel mogelijk maar na drie keer scheren bleken de mesjes al bot te zijn. De klantenservice van adverteerder erkent dat de mesjes erg snel slijten. In feite is de OneBlade niet geschikt om te scheren. Nu in de reclame-uiting wel staat dat men met de OneBlade gewoon kan scheren, is deze misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De OneBlade is geschikt om baardgroei van elke lengte te scheren, trimmen en bij te werken. Het apparaat wordt blijkens reviews zeer gewaardeerd door consumenten. Wereldwijd behaalt het product een score van 4.2 uit 5. Adverteerder adviseert de mesjes ongeveer elke 4 maanden te vervangen. Dit advies is gebaseerd op levensduur testen. Het is beslist niet correct dat de mesjes al na 3 scheerbeurten zodanig zijn versleten dat verder gebruik ervan niet meer mogelijk zou zijn. Uit reviews blijkt dat minder dan 0,5% melding maakt van ontevredenheid over de levensduur van de mesjes. De klantenservice van adverteerder heeft klager onjuist geadviseerd en had ook niet enkel op basis van door klager verzonden foto’s kunnen constateren dat sprake is van extreem vroegtijdige slijtage van de mesjes wegens dagelijks gebruik, nu de mesjes achter een dunne metalen folie zitten. De OneBlade biedt een volwaardig scheeresultaat. Indien sprake is van non-conformiteit, valt dit binnen de garantie.

 

De re- en dupliek

Partijen handhaven hun standpunten.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden reclame-uiting wordt de OneBlade aangeprezen voor drie soorten toepassingen, waaronder scheren. Op zichzelf genomen is niet in geschil dat het apparaat in staat is goed te scheren. De klacht komt in essentie erop neer dat de mesjes bij scheren zodanig snel slijten dat het apparaat niet geschikt zou zijn om te worden aangeprezen als zijnde geschikt voor scheren. Adverteerder heeft dit gemotiveerd betwist.

2)  De klacht is uitsluitend gebaseerd op de eigen ervaringen van klager met de OneBlade. Het is de voorzitter daardoor niet duidelijk geworden of deze ervaringen op zichzelf staan of dat de mesjes van het apparaat in het algemeen zodanig snel slijten dat deze na drie scheerbeurten al niet meer geschikt zouden zijn voor gebruik. Adverteerder adviseert de mesjes ongeveer elke 4 maanden te vervangen. Dit advies is volgens haar gebaseerd op levensduur testen en zij betwist dat de mesjes al na 3 scheerbeurten zodanig zijn versleten dat deze niet meer kunnen worden gebruikt. Ook heeft adverteerder gemotiveerd gesteld dat het apparaat in reviews goed scoort en dat vrijwel niemand over korte levensduur van de mesjes klaagt.

3)  Op grond van het voorgaande is niet aannemelijk geworden dat de mesjes van de OneBlade in het algemeen al na drie scheerbeurten versleten zijn. Onder deze omstandigheden ziet de voorzitter geen aanleiding om de bestreden reclame-uiting misleidend te achten vanwege het enkele feit dat daarin wordt gezegd dat men met het apparaat kan scheren, hetgeen juist is. Over de levensduur van de mesjes worden in de uiting geen mededelingen gedaan, zodat adverteerder hieromtrent geen verwachtingen wekt. Nu ook verder onvoldoende aanleiding bestaat om de reclame-uiting misleidend te achten, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken