a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Dossiernr:

2021/00037

Datum:

18-02-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op een schapkaartje in de winkel van Kruidvat, voor zover daarop staat:
“ACTIE!
Sensodyne mondverzorging
Keuze uit het hele assortiment Gevoeligheid & Tandvlees, Complete Protection, Repair & Protect en Rapid Relief.
M.u.v. multipakken.
Alle combinaties mogelijk.”

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de actie niet geldig is voor het gehele assortiment, maar voor een gedeelte van het assortiment. Er staat “M.u.v. multipakken”, maar er zijn meerdere soorten uitgesloten.

Het verweer

De actie is geldig voor het assortiment Gevoeligheid & Tandvlees, Complete Protection, Repair & Protection en Rapid Relief. Binnen dit assortiment zijn alle combinaties mogelijk. De multipakken zijn uitgezonderd. Adverteerder merkt op deze actie ook in de folder staat beschreven. Ook in de folder staat duidelijk dat er een keuze gemaakt moet worden en ook het assortiment tandpasta wordt duidelijk afgebeeld.

Adverteerder is van mening dat duidelijk is gecommuniceerd dat de actie ziet op bovengenoemde varianten en dat er geen sprake is van misleidende reclame.

Adverteerder begrijpt dat er verwarring is ontstaan bij klager door de toevoeging van het woordje “hele” in de zinsnede “keuze uit het hele assortiment”. Adverteerder zal hier in de toekomst op letten bij acties waar varianten worden genoemd waarop de actie specifiek betrekking heeft.

Het oordeel van de voorzitter

1) Klager maakt bezwaar tegen de uiting, nu blijkt dat de actie niet geldig is voor het gehele assortiment Sensodyne mondverzorging, maar voor de specifieke varianten: Gevoeligheid & Tandvlees, Complete Protection, Repair & Protect en Rapid Relief.

2) Allereerst merkt de voorzitter op, nu adverteerder in haar verweer verwijst naar de folder waarin deze actie ook wordt aangeprezen, dat de beoordeling ziet op de door klager overgelegde uiting. De voorzitter oordeelt als volgt.

3) De voorzitter acht het aannemelijk dat met de mededeling “Keuze uit het hele assortiment Gevoeligheid & Tandvlees, Complete Protection, Repair & Protect en Rapid Relief” bij de gemiddelde consument de indruk zal ontstaan dat de actie geldig is voor het gehele assortiment Sensodyne mondverzorging. De mededeling “keuze uit het hele assortiment” suggereert dat de daarna genoemde producten voorbeelden betreffen in plaats dat daarmee duidelijk wordt gemaakt dat dit de actieproducten zijn waaruit men kan kiezen. Nu dit in werkelijkheid niet het geval blijkt te zijn, is de voorzitter van oordeel dat in de bestreden uiting op onduidelijke en dubbelzinnige wijze essentiële informatie is verstrekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC, en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken