a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2021/00156

Datum:

25-05-2021

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden uitingen

Ter zitting is vastgesteld dat de klacht is gericht tegen de volgende mededelingen van Rituals met betrekking tot de lancering van haar productlijn ‘The Ritual of Mehr’:

“The Ritual of Mehr vervangt The Ritual of Happy Buddha-collectie. De nieuwe look en naam gaan samen met de introductie van een aantal nieuwe producten, maar de geliefde, bekroonde geur is hetzelfde” (onder andere in Talkies Magazine) en “A brand new look and name, but your favourite award-winning fragrance will stay the same” (op de verpakking van promotieproducten The Ritual of Mehr).

 

De klacht

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in zijn schriftelijke klacht en – na vaststelling van de bestreden uitingen – nader toegelicht ter zitting, wordt als volgt samengevat.

Onlangs heeft Rituals veranderingen in naam, uiterlijk en geur van haar productlijn ‘The Ritual of Happy Buddha’ doorgevoerd en de nieuwe, vervangende productlijn ‘The Ritual of Mehr’ gelanceerd. In de communicatie over deze nieuwe lijn stelt Rituals dat “de geliefde, bekroonde geur” “hetzelfde” is gebleven. Deze informatie is om twee redenen onjuist en misleidend, aldus klager. In de eerste plaats geldt dat de mededeling over de onveranderde geur feitelijk en aantoonbaar onjuist is. De geur is namelijk afhankelijk van het geheel van ingrediënten en de concentratie daarvan in het product. Uit de (bij de klacht overgelegde) ingrediëntendeclaraties van een aantal producten van The Ritual of Happy Buddha en van The Ritual of Mehr blijkt dat zowel de gebruikte (geurbepalende) ingrediënten als de concentratie van de ingrediënten zijn veranderd. Klager noemt als voorbeeld het huisparfum, waarin het ingrediënt Hexyl Cinnamal (met een jasmijnachtige geur) uit The Ritual of Happy Buddha in de nieuwe lijn is vervangen door Cinnamal (met een kaneelachtige geur). Klager ervaart zelf een duidelijk verschil in geurbeleving tussen de twee productlijnen en stelt dat dit – blijkens een door hem gehouden steekproef – geldt voor de meeste gebruikers van de lichaamsproducten van The Ritual of Happy Buddha en The Ritual of Mehr. Ook verwijst klager naar (overgelegde) berichten op de Facebookpagina van Rituals, waar zij erkent dat bij The Ritual of Mehr sprake is van “een nieuwe geur” en “een heerlijke twist”.

In de tweede plaats acht klager de uitingen misleidend omdat de geur van The Ritual of Happy Buddha nooit een award heeft gewonnen en/of is bekroond.

In deze tijd is de consument nog meer dan voorheen afhankelijk van de hem (online) verstrekte informatie, aldus klager. Door de onjuiste mededelingen over The Ritual of Mehr worden potentiële klanten op het verkeerde been gezet. Daarbij is van belang dat de producten van Rituals na gebruik niet kunnen worden geretourneerd.

 

Het verweer

Het standpunt van Rituals, zoals weergegeven in haar schriftelijke verweer en nader toegelicht ter zitting, wordt (voor zover betrekking hebbend op de ter zitting vastgestelde bestreden uitingen) als volgt samengevat.

Iedere Rituals collectie heeft een specifieke kenmerkende eigenschap. Deze vaste Rituals collecties krijgen soms een update, waarbij het specifieke karakter behouden blijft. Recent is de The Ritual of Happy Buddha collectie vervangen door The Ritual of Mehr, waarbij er conceptueel een andere lading aan de collectie is gegeven met daarbij een nieuwe naam, kleur en design. Zoete sinaasappel en cederhout (“sweet orange & cedar wood”) zijn echter kenmerkend voor de geur van beide ‘energizing’ collecties en dit zijn dan ook de ingrediënten die op de voorkant van de producten van beide collecties staan om de geur te omschrijven. Omdat klanten juist de geur van The Ritual of Happy Buddha waarderen, is vrijwel niets veranderd aan de (geur)formule en de concentratie van het parfum. Vanwege gewijzigde wetgeving (in de VS) is een minimaal aantal ingrediënten aangepast, maar deze technische aanpassingen aan de formule hebben geen of in ieder geval geen noemenswaardige invloed op de geur van de producten. Rituals verwijst in dit verband naar de overgelegde verklaring van het parfumhuis waarmee zij samenwerkt. In deze verklaring wordt bevestigd dat de geur die is gebruikt in The Ritual of Happy Buddha en in The Ritual of Mehr ‘olfactief’ gelijk is (“share the same olfactive profile”). Dat betekent, aldus Rituals, dat de geur van de vervangen lijn herkenbaar is in de geur van de nieuwe lijn. Ondanks nuanceverschillen als gevolg van het benadrukken van enkele geurnoten of het toevoegen van kruiden hebben beide productlijnen dezelfde signatuur en zijn zij qua reukzin en dus qua geurbeleving gelijk. De mededeling in de uitingen dat de geur hetzelfde is gebleven, is daarom niet misleidend, aldus Rituals.

De aanduiding “de geliefde, bekroonde geur” (“award-winning fragrance”) is marketingtaal om te onderstrepen dat de geur en de bestseller collectie van The Ritual of Happy Buddha jarenlang zeer succesvol zijn geweest en gelauwerd door de fans en de beauty award wereld. Rituals noemt als voorbeeld de Elle Beauty Award 2019 (voor de body cream), waarbij de geur van sinaasappel en cederhout uitdrukkelijk in de onderbouwing wordt genoemd. De consument zal begrijpen dat “bekroonde geur” niet zozeer is bedoeld als verwijzing naar een specifieke bekroning of prijs, maar als nonchalante reclametaal. Deze aanduiding is daarom naar de mening van Rituals niet misleidend.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Centraal staat de vraag of de mededelingen “de geliefde, bekroonde geur is hetzelfde” en “your favourite award-winning fragrance will stay the same”, waarmee de productlijn The Ritual of Mehr wordt geïntroduceerd als vervanging van de lijn The Ritual of Happy Buddha, misleidend is.

2.

Het eerste bezwaar tegen deze uitingen betreft de bewering dat de geur van de nieuwe lijn “hetzelfde” (“the same”) is als die van de vervangen lijn. De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat beide productlijnen dezelfde karakteristiek hebben en dat in The Ritual of Mehr de geur van The Ritual of Happy Buddha herkenbaar is. Dit gegeven rechtvaardigt echter niet de stellige bewering dat de geur van de nieuwe lijn “hetzelfde” is als de geur van de voorgaande lijn. Rituals heeft erkend dat enkele ingrediënten zijn vervangen of aangepast, wat heeft geleid tot ‘nuanceverschillen’ in de geur. Verder blijkt uit de bij de klacht overgelegde berichten op haar Facebookpagina dat volgens Rituals bij The Ritual of Mehr sprake is van een herkenbare geur van zoete sinaasappel en cederhout “maar dan met een herkenbare twist” en spreekt zij met betrekking tot de producten voor in huis over “een nieuwe geur”.

3.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat met de beweringen “de geliefde (…) geur is hetzelfde” en “your favourite (…) fragrance will stay the same” onjuiste informatie wordt verstrekt over een van de voornaamste kenmerken van de aangeprezen nieuwe productlijn The Ritual of Mehr als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De Commissie is voorts van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De Commissie acht de uitingen op dit punt misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.

Ook het bezwaar tegen de aanduiding van de geur van The Ritual of Mehr als dezelfde “bekroonde geur” of “award-winning fragrance” van The Ritual of Happy Buddha treft doel. Naar het oordeel van de Commissie wekken deze aanduidingen de indruk dat aan de geur een specifieke prijs of bekroning is toegekend en zullen de aanduidingen “bekroond” en “award-winning” door de gemiddelde consument niet worden herkend als een in reclame herkenbare overdrijving. Vast staat dat van een daadwerkelijk aan de geur van The Ritual of Happy Buddha toegekende bekroning of award geen sprake is. De door Rituals genoemde Elle Beauty award 2019 kan niet als zodanig worden beschouwd, nu dit een award betreft die aan één product (body cream) uit die lijn is toegekend en bovendien niet specifiek op de geur betrekking heeft.

5.

Op grond van het voorgaande gaan de bestreden uitingen door de aanduidingen “bekroonde geur” of “award-winning fragrance” gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen ook op dit punt misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken