a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2022/00210

Datum:

01-08-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft de op 11 april 2022 aan klager gezonden e-mail met als onderwerp “Maak uw dag bij Adele Project compleet: kom sfeervol dineren in restaurant Le Cirque”. In de e-mail staat, onder de groot afgedrukte  kop “NTK SERVICEMAIL” onder meer het volgende:
“Het is bijna zover! Maandag 18 april op 2e Paasdag bent u te gast bij Adele Project de geweldige Tribute Adele Wereldshow in het AFAS Circustheater in Scheveningen!
Maak uw avondje uit compleet
Wij bieden u graag de mogelijkheid om na het concert sfeervol te komen dineren in het restaurant ‘Le Cirque’. Zo geniet u na dit geweldige concert van een Luxe Saté schotel of een Heerlijke open ravioli voor slechts € 19,95 of € 18,95 per persoon.
Reserveer hier
Ook kunt u na afloop van het concert sfeervol dineren in het à la carte restaurant. Hier moet u wel even voor reserveren. U bent van harte welkom en we begroeten u graag in ons sfeervolle restaurant!”

Hierna volgt een kopie van een flyer met daarop een foto van Adele en daaronder een foto van het restaurant Le Cirque met daarop onder meer de teksten:
“Al vanaf € 18,95”, “Er zijn nog 26 kaarten beschikbaar!” en “Wij bieden u de mogelijkheid om na afloop van het concert voordelig te dineren in ons sfeervolle theater restaurant Le Cirque! (..)”
 

 

Samenvatting van de klacht

De klacht is drieledig.
1) De uiting is een “als servicemail vermomde commerciële uiting”, nu deze een directe aanprijzing van dineropties bevat. De uiting is in strijd met artikel 1.3a Code e-mail. Klager heeft geen opt-in gegeven. Verweerder heeft klagers gegevens verkregen in het kader van een verkoop, maar er is geen sprake van het aanbieden van ‘eigen gelijksoortige diensten’ door verweerder.
2) De uiting is in strijd met artikel 2.2 Code e-mail omdat er in het geheel geen contactgegevens vermeld zijn.
3) De uiting is strijdig met artikel 4.1A sub a, b en c Code e-mail, omdat bij het verkrijgen van klagers e-mailadres niet wordt gerept over het gebruik van zijn mailadres voor reclame (a), niet duidelijk is wat de identiteit van de bestandseigenaar is (b) en klager niet wordt geïnformeerd of de bestandseigenaar het e-mailadres verzamelt voor eigen gebruik, dan wel (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdenverstrekking van het e-mailadres (c).

 

Samenvatting van het verweer

Klager is niet aangemeld voor de nieuwsbrief van verweerder. Klager staat als kaartkoper in het systeem van verweerder. Verweerder stuurt servicemails aan kaartkopers als reminder van het evenement. Hierin vermeldt verweerder praktische informatie zoals route-informatie, eventuele omleidingsroutes, parkeerinformatie en andere tips en wetenswaardigheden.
De bewuste servicemail bevat los van de attentie op de voorstelling een dinertip vanuit het theater na afloop van de voorstelling. Verweerder is zich bewust van het feit dat er een verschil is tussen een servicemail en een commerciële e-mail en heeft de servicemail daarom specifiek gemaild met deze toevoeging (betreffende dineropties) omdat het  Tweede Paasdag was en de verwachting was dat de restaurants overvol zouden zijn. Verweerder  heeft geen commercieel gewin van de eventuele verkochte arrangementen. De afzender is vermeld in de aanhef en onderaan in de mailing. De mogelijkheid tot afmelden of het aanpassen van de voorkeur staat ook in de mail. Tot slot kan de kaartkoper een reply sturen op de mail.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Allereerst dient te vraag te worden beantwoord of de bestreden e-mail die klager heeft ontvangen kwalificeert als reclame of als servicemail, zoals verweerder stelt. De Code reclame via e-mail 2012, waarop klager zich beroept, is blijkens artikel 1.1 immers alleen van toepassing als sprake is van het “toezenden van ongevraagde reclame via e-mail”. Naar het oordeel van de voorzitter is de e-mail weliswaar gerelateerd aan de boeking van klager voor het concert ‘Adele Project’, maar is de inhoud ervan niet beperkt tot het geven van praktische informatie over het bijwonen van het concert. De e-mail is grotendeels gewijd aan het aanprijzen van (dineropties in) het theaterrestaurant Le Cirque. Gelet hierop wordt de bestreden e-mail aangemerkt als reclame in de zin van de Code e-mail.

2) Niet is weersproken dat klager geen toestemming heeft verleend om reclame voor dineropties via e-mail te ontvangen Het was verweerder daarom niet toegestaan om de bestreden e-mail aan klager te sturen, zodat. is gehandeld in strijd met artikel 1.3a van de Code e-mail. Op dit punt wordt de klacht toegewezen.

3) Klager acht de uiting verder in strijd met artikel 2.2 Code e-mail. Hierin is bepaald dat de bestandseigenaar gemakkelijk en effectief bereikbaar moet zijn voor de geadresseerde van de e-mail door de contactgegevens van de bestandseigenaar, waaronder in ieder geval diens naam, adres en contactgegevens, in de e-mail te vermelden of naar deze gegevens te verwijzen via een werkende link. De voorzitter heeft geconstateerd dat in de bestreden uiting de naam van verweerder (die op grond van artikel 1.2 B Code e-mail zowel adverteerder als bestandseigenaar is) is opgenomen, alsmede buttons van haar Facebook- en Instagram-kanaal (en een onbekende button). Hiermee is in onvoldoende mate voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten van artikel 2.2 Code e-mail. Daaraan doet niet af dat op de bestreden e-mail een reply kan worden gestuurd, zoals verweerder heeft verklaard.

4)  Niet is gesteld of gebleken dat verweerder bij het verzamelen van klagers e-mailadres klager heeft geïnformeerd over de punten a tot en c van artikel 4.1A Code e-mail. Het wordt er daarom voor gehouden dat verweerder ook dit artikel van de Code e-mail heeft overtreden.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het vorenstaande heeft verweerder gehandeld in strijd met de artikelen 1.3a, 2.2 en 4.1A van de Code reclame via e-mail. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken