a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2022/00481

Datum:

22-02-2023

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een billboard op de stoep voor de winkel van ToyChamp in Kerkrade. Op het billboard staat:

“Van 15 t/m 30 okt in alle ToyChamp winkels!

 2+1 gratis op de grootste merken”.

Hieronder zijn de logo’s van een groot aantal merken afgebeeld, waaronder het merk Schleich.

Onder in de uiting staat: “Actie geldig van 15/10/’22 t/m 30/10/’22”.

Geheel onderaan staat in kleine letters :

“Actie alleen geldig in alle ToyChamp winkels niet in onze webshop – goedkoopste artikel is gratis –

 Voorwaarden zie www.toychamp.be/2-1actie of www.toychamp.nl/2-1actie”.

 

De klacht

Twee weken vóór de actie werd klaagster door een verkoopster geattendeerd op de aanstaande actie van ‘2+1 gratis’ zoals deze op het billboard wordt vermeld. Het logo van het merk Schleich staat als deelnemend merk op het billboard afgebeeld. Toen klaagster in de winkel drie pakketten van dit merk wilde kopen, werd haar meegedeeld dat de actie niet gold voor de pakketten, maar alleen voor artikelen waar een sticker bij was geplakt (in dit geval alleen “de losse paardjes”). Klaagster vindt de reclame onduidelijk.

 

Het verweer

Op het buitenbord staat: “Voorwaarden zie www.toychamp.be/2-1actie”. Daar staan alle voorwaarden van de actie.

 

Samenvatting van het oordeel van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht gegrond verklaard op grond van de overweging dat – kort gezegd – het feit dat er uitzonderingen gelden op de absoluut gestelde aanbieding “2+1 gratis” essentiële informatie is die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet ingaan op de aanbieding. Deze informatie wordt in de bestreden uiting niet vermeld. De algemene verwijzing – in kleine letters – op het billboard naar voorwaarden op de website(s) van adverteerder is onvoldoende om de consument die voor de winkel staat erop attent te maken dat niet alle artikelen van een merk onder de actie vallen. Hierdoor is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument door de reclame ertoe gebracht kan worden om een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend, en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Het bezwaar van adverteerder

De essentiële informatie stond openbaar en duidelijk op de website van adverteerder. De klant werd bovendien direct geholpen door een van de medewerkers en ook daar is geen informatie weggelaten. Het betreft zeker geen reclame waarbij informatie is achtergehouden met als doel om klanten te misleiden. Er zijn veel mensen wel tevreden geweest over de actie.

Op basis van het communicatiemedium (poster/billboard) en de omvang van de actie (verschillende deelnemende merken met verschillende specifieke voorwaarden), kon men minder informatie kwijt op het billboard maar dat wil niet zeggen dat essentiële informatie is achtergehouden. Actievoorwaarden kunnen niet even uitvoerig op een flyer of billboard worden vermeld, vandaar dat verwezen wordt naar de actiepagina op de website. Op deze pagina wordt de actie tot in het kleinste detail toegelicht en dit is voor elke consument te raadplegen. Adverteerder voert aan dat in de voorwaarden uitdrukkelijk wordt gecommuniceerd welke merken er deelnemen; bij het merk Schleich staat de volgende vermelding: “Schleich: alle dieren van Farm World, Horse Club en Wild Life; het goedkoopste artikel is gratis”. Deze communicatie is glashelder en ondubbelzinnig. Bovendien waren ten tijde van de actie in de winkel alle deelnemende artikelen van de verschillende merken voorzien van bepaalde kleurenstickers.

 

Reactie van klaagster op het bezwaar

Klaagster blijft bij haar standpunt. De poster en reclame vanuit de vestiging is onduidelijk. Klaagster geeft daarbij aan dat de medewerker van de winkel zelf op klaagster af kwam om de actie uit te leggen. Dit omdat de medewerker al diverse keren in eenzelfde situatie terecht was gekomen. De actie is voor klaagster en voor anderen, maar ook voor het personeel van adverteerder, onduidelijk.

 

Het oordeel van de Commissie

1.  Op het billboard op de stoep van adverteerder (een zogeheten stoepbord) staat: “Van 15 t/m 30 okt in alle ToyChamp winkels! 2+1 gratis op de grootste merken”. Onder deze tekst staan logo’s van diverse (speelgoed)merken afgebeeld. Nu in de uiting geen beperking van het aanbod wordt genoemd, zal de gemiddelde consument verwachten dat het aanbod ook daadwerkelijk op alle producten van de getoonde merken in het assortiment van toepassing is. Dit blijkt niet het geval nu (onder meer) de ‘pakketten’ van het merk Schleich van de actie uitgezonderd zijn. De consument kan hier kennelijk achter komen door de (actie)voorwaarden op de website te raadplegen, waarnaar in kleine letters onderaan de uiting wordt verwezen, en in de winkel zijn de deelnemende artikelen voorzien van een kleurensticker.

2.  Het feit dat er blijkens de klacht belangrijke uitzonderingen op de actie zijn, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Deze informatie dient duidelijk in de uiting zelf te zijn opgenomen. Een algemene verwijzing naar de algemene voorwaarden op de website van adverteerder en/of een sticker op bepaalde artikelen in de winkel is daarvoor onvoldoende. Het verweer van adverteerder dat sprake is van een billboard waarop minder informatie geplaatst kan worden, gaat niet op. Het gaat immers blijkens de overgelegde foto’s om een groot formaat uiting waarbij voldoende mogelijkheden bestaan om de in dit geval essentiële informatie dat de actie niet het gehele assortiment van het merk Schleich omvat, al in de uiting zelf te vermelden. Een stoepbord is bovendien een op zichzelf staande reclame-uiting en dient daarom als zelfstandige uiting beoordeeld te worden. Daarbij geldt dat het besluit om de winkel binnen te gaan, zo volgt uit Europese rechtspraak (HvJ EU, zaak C-281/12, 19 december 2013), reeds als een besluit over een transactie wordt beschouwd. De consument kan op basis van het stoepbord  besluiten om de winkel binnen te gaan omdat hij mogelijk van deze aanbieding gebruik wil maken.

3.  Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht het bezwaar ongegrond en bevestigt de beslissing van de voorzitter dat de bestreden uiting in strijd is met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

[Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter d.d. 7 december 2022]


De bestreden reclame-uiting

Het betreft een billboard op de stoep voor de winkel van ToyChamp in Kerkrade.

Op het billboard staat:

“Van 15 t/m 30 okt in alle ToyChamp winkels!

 2+1 gratis op de grootste merken”.

Hieronder zijn de logo’s van een groot aantal merken afgebeeld, waaronder het merk Schleich.

Onder in de uiting staat: “Actie geldig van 15/10/’22 t/m 30/10/’22”.

Hieronder staat in kleine letters de volgende mededeling:

“Actie alleen geldig in alle ToyChamp winkels niet in onze webshop – goedkoopste artikel is gratis –

 Voorwaarden zie www.toychamp.be/2-1actie of www.toychamp.nl/2-1actie”.

 

De klacht

Twee weken vóór de actie werd klaagster door een verkoopster geattendeerd op de aanstaande actie van 2+1 gratis zoals deze op het billboard wordt vermeld. Het logo van het merk Schleigh staat als deelnemend merk op het billboard afgebeeld. Toen klaagster in de winkel drie pakketten van dit merk wilde kopen, werd haar meegedeeld dat de actie niet gold voor de pakketten, maar alleen voor artikelen waar een sticker bij was geplakt (in dit geval alleen “de losse paardjes”). Klaagster vindt de reclame onduidelijk.

 

Het verweer

Op het buitenbord staat: “Voorwaarden zie www.toychamp.be/2-1actie”. Daar staan alle voorwaarden van de actie.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Op het bestreden billboard wordt de actie “2+1 gratis op de grootste merken” in alle winkels van ToyChamp aangeprezen. Blijkens de op het billboard afgebeelde logo’s is Schleich een van de deelnemende merken. Adverteerder heeft niet weersproken dat de actie niet gold voor bepaalde artikelen (pakketten) van Schleich, zoals klaagster heeft ervaren.

2) Dat er uitzonderingen gelden op de absoluut gestelde aanbieding “2+1 gratis” is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet ingaan op de aanbieding. Deze informatie wordt in de bestreden uiting niet vermeld. De algemene verwijzing – in kleine letters – op het billboard naar voorwaarden op de website(s) van adverteerder is onvoldoende om de consument die voor de winkel staat erop attent te maken dat niet alle artikelen van een merk onder de actie vallen. Overigens heeft de voorzitter geconstateerd dat de voorwaarden op de website niet vermelden dat ‘pakketten’ van het merk Schleigh van de actie uitgesloten zouden zijn.

3) Op grond van het voorgaande is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument door de reclame ertoe gebracht kan worden om een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend, en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken