a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2022/00558

Datum:

09-02-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft diverse uitingen van Walibi met betrekking tot de ‘Halloween Spooky Days’ en de ‘Halloween Fright Nights’, waaronder:

een folder met daarop de tekst “Halloween Spooky Days Daysee’s Monsterjacht KRAAK DE CODE”, met op de achterkant een plattegrond van het park;
een vijftal uitingen op Instagram waarin de “Halloween Spooky Days” worden aangeprezen.

 

De klacht

Klager heeft met een gezelschap vier tickets gekocht voor de Halloween Spooky Days in combinatie met de Fright Nights. Aangezien het gezelschap banger is aangelegd waren zij van plan om overdag naar het ‘minder enge walkthrough Camp of Curiosities’ te gaan. Ook wilden zij graag op de foto met het karakter ‘Daysee’ (net als vorig jaar).

Tot grote frustratie van klager was dit gedeelte alleen toegankelijk voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Op een botte manier werd klager de toegang geweigerd. Dit terwijl op de diverse uitingen niet staat dat de toegang geweigerd wordt voor gezelschappen waarbij niemand 12 jaar of jonger is. Op de plattegrond staat alleen dat een prijs opgehaald kan worden door kinderen jonger dan 12 jaar, maar niet dat de toegang tot het gebied geweigerd kan worden. In de uitingen wordt niet gewezen op de maximale leeftijdsgrens van 12 jaar.

 

Het verweer

Adverteerder heeft de klacht destijds ook met klager besproken, in het park en per e-mail. Tijdens Halloween Fright Nights is het park geopend vanaf 09:45-23:00 uur. Overdag (12:00-17:00 uur) is er een speciaal Spooky Days Event voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Hiervoor heeft adverteerder gratis zones en ‘experiences’ gemaakt, speciaal voor deze doelgroep. Na het eerste openingsweekend viel het adverteerder op dat publiek voor de Fright Nights al eerder naar het park kwamen om zo van de attracties en van Spooky Days te genieten. Een gratis zone genaamd ‘Festival of Freaks’ kwam hierdoor extreem vol te raken en de acteurs konden hierdoor niet meer de beleving geven aan de betreffende doelgroep. Daarnaast was het ook niet meer veilig voor de gasten om met duizendtallen door Festival of Freaks te lopen. Om die reden heeft het ‘Entertainment Management’ besloten om alleen de doelgroep door te laten bij de Spooky Days. Volgens adverteerder bleek ook dat gasten zich in grote aantallen niet netjes gedroegen en was het niet meer veilig voor de acteurs. De capaciteit van Festival of Freaks was hier niet op gemaakt. Adverteerder heeft de veiligheid van haar gasten op prioriteit één staan. De gasten werden door de acteurs met acteerwerk geweigerd en/of weggejaagd. Adverteerder verwijst nog naar het volgende artikel uit haar Algemene Voorwaarden: “De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Walibi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Walibi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die Koper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.”

 

Het oordeel van de voorzitter

Adverteerder heeft naar het oordeel van de voorzitter voldoende aannemelijk gemaakt dat op het moment dat klager het park bezocht, sprake was van een (incidentele) uitzonderingssituatie, waarbij een deel van het park vanwege drukte en veiligheidsoverwegingen voor een deel van het publiek werd afgesloten. De voorzitter ziet in hetgeen partijen hebben gesteld in ieder geval geen aanleiding om aan te nemen dat adverteerder in het algemeen een deel van het publiek voor een deel van het park weigert. Dat impliceert dat de oorzaak voor de weigering voor het gedeelte van het park is gelegen in de uitzonderingssituatie die zich heeft afgespeeld, nog daargelaten dat de bevoegdheid van (de voorzitter van) de Reclame Code Commissie zich niet uitstrekt tot de uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomsten. Dit alles kan op zichzelf genomen nog niet tot het oordeel leiden dat de bestreden reclame-uitingen onjuist zijn. De voorzitter is van oordeel dat de klacht niet kan slagen.

 

De beslissing

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken