a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2023/00013

Datum:

26-04-2023

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft diverse uitingen op de website, www.glitterstof.nl, waarop ‘strass steentjes’ worden aangeboden.

Bij de uiting “Cosmic Emerald Velvet Sew on Stones Flatback Super Quality” staat, voor zover hier van belang:
“Cosmic Emerald Velvet Sew on Stones Flatback Super Quality
[…..]
“Beschrijving:
Style: Flatback
Material: Crystal/Glass
Model number: Sew On Cosmic
Color: Kristal Cleare”
[…..]
Naast deze tekst zijn diverse afbeeldingen van de betreffende ‘strass steentjes’ afgebeeld.  

Bij de uiting “Triangle Emerald Velvet Sew on Flatback Rhinestones Kristal Super Quality” staat, voor zover hier van belang:
“Triangle Emerald Velvet Sew on Flatback Rhinestones Kristal Super Quality”
[…..]
“Beschrijving:
Color: Emerald
Material: Glass/Kristal
Shape: Triangle”
[…..]
Naast deze tekst zijn diverse afbeeldingen van de betreffende ‘strass steentjes’ afgebeeld. 

Samenvatting van de klacht en de aanvullingen hierop van klager

Klager heeft – via zijn werkgever – steentjes gekocht, waarbij hij heeft gekozen voor de kleur ‘emerald’ (donkergroen). Het betreft de producten “Sew on 2 Holes Flatback Rhinestones, triangle en cosmic”. Toen klager de producten in handen kreeg, bleek dat de steentjes niet donkergroen, maar donkergroen met roze waren. In de tekst op de website staat hier niets over, noch blijkt dit uit de op de website afgebeelde foto’s van de steentjes. Klager vindt dat er sprake is van misleiding. Klager heeft foto’s overgelegd van de geleverde steentjes.

De klacht van klager ziet niet op de hoeveelheid, maar op de kleur en de beschrijving van de steentjes.

Samenvatting van het verweer en de aanvullingen van adverteerder

Adverteerder heeft de bestelling van klager getracht te controleren, maar heeft de bestelling niet weten te traceren. Het is adverteerder onduidelijk via welke werkgever klager de bestelling heeft geplaatst. De door klager genoemde werkgeversnaam komt niet in de administratie van adverteerder voor. Adverteerder begrijpt niet waarom klager niet direct contact heeft gezocht met zijn werkgever. Dan had de werkgever contact moeten opnemen met adverteerder. Dat is niet gebeurd. De voorwaarden van adverteerder stellen “binnen 14 dagen en niet na een half jaar reageren”. De steentjes worden via adverteerder verkocht in een doorzichtig plastic zakje.

Samenvatting van de beslissing van de voorzitter d.d. 15 februari 2023

De voorzitter heeft de klacht toegewezen en heeft daartoe – kort samengevat – overwogen dat in de bestreden reclame-uitingen geen juiste informatie is verstrekt over de uitvoering van het product, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Uit de door klager overgelegde afbeeldingen van het geleverde product leidt de voorzitter af dat er sprake kan zijn van een afwijkende kleurstelling, terwijl in de bestreden uitingen uitsluitend steentjes in een donkergroene kleur te zien zijn met daarbij de vermelding “Emerald” en “Kristal Cleare”.

Het bezwaar van adverteerder tegen de beslissing van de voorzitter

Op de website van adverteerder staat duidelijk dat bij het zien van een fout op de website, dit doorgegeven kan worden. Adverteerder heeft nu gezien dat er een fout is gemaakt en heeft dit aangepast op de website. Inmiddels heeft adverteerder de bestelling van klager ook kunnen terugvinden. Klager heeft een half jaar na ontvangst van de bestelling een klacht ingediend. Klager heeft ervoor gekozen om de geleverde steentjes te gebruiken. Adverteerder voert aan dat klager er ook voor had kunnen kiezen om na het zien van de echte kleur van de steentjes (Emerald Velvet met een vleugje met roze, zoals klager meteen kon zien bij ontvangst van de bestelling vanwege het doorzichtig verpakte plastic zakje), om de bestelling via zijn werkgever terug te laten sturen binnen de termijn van 14 dagen na aankoop.

De reactie van klager op het bezwaar

Klager blijft bij zijn standpunt en zijn reactie strekt tot bevestiging van de uitspraak van de voorzitter.

Het oordeel van de Commissie

1.
Kern van de klacht is dat in de bestreden uitingen een onjuiste indruk wordt gewekt ten aanzien van de kleur van de te ontvangen strass steentjes. In de bestreden uitingen wordt volgens klager de suggestie gewekt dat de strass steentjes puur donkergroen van kleur zijn, terwijl de steentjes in werkelijkheid (donker)groen met roze blijken te zijn. De Commissie overweegt hierover als volgt.

2.
De Commissie stelt voorop dat haar beoordeling is beperkt tot de wijze van adverteren in de door klager overgelegde reclame-uitingen op de website van adverteerder, waarin de strass steentjes “Cosmic Emerald Velvet Sew on Stones Flatback Super Quality” en “Triangle Emerald Velvet Sew on Flatback Rhinestones Kristal Super Quality” worden aangeprezen. In deze uitingen zijn afbeeldingen te zien van diverse (donker)groene strass steentjes. Daarbij wordt in de bijbehorende beschrijving de kleur (“color”) als volgt omschreven: “Kristal Cleare” respectievelijk “Emerald”. De Commissie merkt op dat als een product wordt aangeboden en de reclame-uiting vergezeld gaat van een afbeelding (die dat product moet voorstellen), deze afbeelding hetzelfde product moet weergeven als hetgeen in de aanbieding of omschrijving wordt geadverteerd. Het gebruik van afbeeldingen van producten die niet of niet geheel overeenstemmen met de specifieke kenmerken van het betreffende product, zonder dat dit direct duidelijk wordt gemaakt bij de afbeelding of beschrijving, zal de consument in verwarring kunnen brengen over wat hij bij de bestelling ontvangt.

3.
In het onderhavige geval zal de gemiddelde consument aan de hand van de bestreden uitingen, te weten de combinatie van de afbeeldingen, de beschrijving en de naam van het product, waarbij geen duidelijk voorbehoud is gemaakt, verwachten dat hij (donker)groene strass steentjes ontvangt. Uit de uitingen blijkt immers niet dat sprake is of kan zijn van (donker)groene strass steentjes met een roze kleur en/of een roze gloed. Niet in geschil is dat klager een andere kleur, namelijk een combinatie van (donker)groen met roze, heeft ontvangen dan afgebeeld in de bestreden reclame-uitingen ten tijde van het plaatsen van de bestelling, te weten enkel (donker)groen. Dus is de Commissie van oordeel dat in de bestreden uitingen geen juiste informatie is verstrekt over de uitvoering van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument er op basis van het voorgaande toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.
De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat zij inmiddels aanpassingen op de website heeft doorgevoerd en de Commissie ziet daarin aanleiding gebruik te maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter en acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC.

 

[Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter d.d. 15 februari 2023]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft diverse uitingen op de website, www.glitterstof.nl , waarop ‘strass steentjes’ worden aangeboden. Bij de uiting “Cosmic Emerald Velvet Sew on Stones Flatback Super Quality” staat, voor zover hier van belang:

“Cosmic Emerald Velvet Sew on Stones Flatback Super Quality
Vanaf €13,95 incl. btw
€11,53 excl. btw
Voorraad: 59”
[…..]
“Style: Flatback
Material:  Crystal/Glass
Model number: Sew On Cosmic
Color: Kristal Cleare”
[…..]
Bij deze tekst zijn diverse foto’s van ‘strass steentjes’ afgebeeld.

Samenvatting van de klacht en de aanvullingen hierop van klager

Klager heeft -via zijn werkgever- steentjes gekocht, waarbij hij heeft gekozen voor de kleur ‘emerald’ (donkergroen). Het betreft de producten “Sew on 2 Holes Flatback Rhinestones, triangle en cosmic”. Toen klager de producten in handen kreeg, bleek dat de steentjes niet donkergroen, maar donkergroen met roze waren. In de tekst op de website staat hier niets over, noch blijkt dit uit de op de website afgebeelde foto’s van de steentjes. Klager vindt dat er sprake is van misleiding. Klager heeft foto’s overgelegd van de geleverde steentjes.

De klacht van klager ziet niet op de hoeveelheid, maar op de kleur en de beschrijving van de steentjes.

Samenvatting van het verweer en de aanvullingen van adverteerder

Adverteerder heeft de bestelling van klager getracht te controleren, maar adverteerder heeft de bestelling niet weten te traceren. Het is adverteerder onduidelijk via welke werkgever klager de bestelling heeft geplaatst. De door klager genoemde werkgeversnaam “Pluspunt” komt niet in de administratie van adverteerder voor. Adverteerder begrijpt niet waarom klager niet direct contact heeft gezocht met zijn werkgever. Dan had de werkgever contact moeten opnemen met adverteerder. Dat is niet gebeurd. De voorwaarden van adverteerder stellen “binnen 14 dagen en niet na een half jaar reageren”. De steentjes worden via adverteerder verkocht in een doorzichtig plastic zakje.

Het oordeel van de voorzitter

1.  Vooropgesteld wordt dat de beoordeling van de voorzitter zich beperkt tot de door klager overgelegde uiting. Beoordeeld dient te worden of de bestreden uiting in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code (hierna ook: NRC). De correspondentie tussen partijen wordt in de onderhavige procedure uitsluitend betrokken voor zover het gaat om de vraag of de uiting een juist beeld geeft van hetgeen men geleverd krijgt.

2.  Klager maakt bezwaar tegen uitingen op de website van adverteerder waar diverse ‘strass steentjes’ worden aangeboden met daarbij de kleurvermelding “emerald”, nu de geleverde steentjes volgens klager donkergroen met roze zijn in plaats van donkergroen. De voorzitter vat de klacht aldus op dat klager in het bijzonder bezwaar maakt tegen de uiting waarin de volgende steentjes worden aangeboden “Cosmic Emerald Velvet Sew on Stones Flatback Super Quality”, omdat van dit product (duidelijke) afbeeldingen van het geleverde product zijn overgelegd.

3.  De gemiddelde consument mag op basis van een afbeelding in een uiting verwachten dat deze afbeelding overeenstemt met de specifieke kenmerken van het te leveren product, behalve indien uit de uiting voldoende duidelijk blijkt dat sprake kan zijn van een afwijking (bijvoorbeeld qua kleurstelling). Uit de door klager overgelegde afbeeldingen van het geleverde product leidt de voorzitter af dat sprake kan zijn van een afwijkende kleurstelling, nu het geleverde product blijkens de door klager overgelegde foto een roze/paarse kleur laat zien, terwijl in de bestreden uiting uitsluitend steentjes in een donkergroene kleur zijn te zien met daarbij de vermelding “emerald” en kleur “Kristal Cleare”.  Gelet hierop is geen juiste informatie verstrekt over de uitvoering van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument er op basis van het voorgaande toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.  Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken