a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2023/00031

Datum:

15-02-2023

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3.a van de Code reclame via e-mail (Code e-mail), omdat klager geen toestemming heeft gegeven voor dit type e-mail (volgens klager een nieuwsbrief). Verder ontbreken in de nieuwsbrief de door artikel 2.2 Code e-mail voorgeschreven contactgegevens of een link daarnaar.

 

Samenvatting van de reactie van afzender

De e-mail was bedoeld als een servicebericht in verband met de bezorging rondom de kerstperiode. Abusievelijk bevat de e-mail ook reclametekst. Afzender zal dergelijke teksten in de toekomst niet meer in service e-mails gebruiken.

 

Het oordeel van de voorzitter 

Afzender heeft erkend dat de bestreden e-mail (ook) reclame bevat. Om die reden zal de e-mail worden getoetst aan de Code e-mail. Nu klager onweersproken heeft gesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor het mogen toezenden van reclame via e-mail aan hem, heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 1.3a Code e-mail. Tevens heeft klager onweersproken gesteld dat niet is voldaan aan de eisen van artikel 2.2 Code e-mail ten aanzien van het vermelden van de voorgeschreven contactgegevens. Ook in zoverre is de klacht gegrond. De voorzitter zal daarbij rekening houden met de toezegging van afzender dat zij niet meer op een dergelijke wijze reclame via e-mail zal verzenden, en zal om die reden de aanbeveling om niet meer in strijd met genoemde artikelen te handelen doen voor zover nog nodig. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 1.3 sub a Code e-mail respectievelijk artikel 2.2 Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender, voor zover nog nodig, aan om niet meer in strijd met deze artikelen te handelen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken