a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2023/00078

Datum:

20-03-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 2.2 van de Code reclame via e-mail (Code e-mail), omdat de contactgegevens of een directe link daarnaar ontbreken. Verder ontbreekt een afmeldlink, overeenkomstig artikel 5.1 Code e-mail.

Samenvatting van de reactie van afzender

Per 10 januari 2023 zijn het Cultuurgebouw Haarlemmermeer en alle instellingen binnen Het Cultuurgebouw (waaronder De Meerse) onder de naam C. verder gegaan, de oude namen bestaan niet meer. Afzender vindt het belangrijk om haar klanten op de hoogte te stellen van een dergelijke grote wijziging vanwege de praktische gevolgen op onder andere het gebied van vindbaarheid en veranderde contactgegevens. Deze naamswijziging is daarom tweemaal als servicebericht gestuurd naar twee categorieën klanten, te weten alle personen die recent een klantrelatie zijn aangegaan op basis van een aankoop/bezoek én alle personen met een geldige nieuwsbrief opt-in bij een of meerdere van bovengenoemde organisaties.
 
Klager valt onder de categorie klantrelatie op basis van een aankoop in 2022, hij was klant bij De Meerse. Hier stond hij in het mailingssysteem niet afgemeld voor “Direct mails”. Op 19 december 2022 heeft klager dan ook het eerste servicebericht met informatie over de aankomende naamswijziging ontvangen, te weten dat De Meerse per januari overgaat in C. Vervolgens heeft klager, vanuit het nieuwe mailingssysteem van C., op 11 januari 2023 het tweede servicebericht ontvangen over het voldongen feit. Hierop heeft klager gereageerd met de vraag hoe hij zich hiervoor kon afmelden. Afzender heeft hem die dag meteen uitgeschreven van de mailinglijst. Hierna zijn er geen mails meer verstuurd naar klager.

Omdat klager geen opt-in heeft, heeft hij uitsluitend de twee serviceberichten ontvangen en geen nieuwsbrieven of andere reclame berichten per e-mail. Het bestreden servicebericht bevatte geen afmeldlink, omdat het geen nieuwsbrief, maar een belangrijke informatieve mededeling voor alle klanten betrof. Onderaan dit servicebericht is vermeld waarom de klant deze ontvangt. Nieuwsbrieven en andere e-mails met reclame van afzender bevatten wel altijd een afmeldlink.

Het oordeel van de voorzitter 

1. Klager stelt dat de bestreden e-mail in strijd is met artikelen 2.2 en 5.1 van de Code e-mail. Gelet op het verweer – dat het gaat om “serviceberichten” die niet als reclame kunnen worden aangemerkt – dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of er sprake is van reclame via e-mail in de zin van artikel 1.2.a Code e-mail. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2. In de e-mail van 11 januari 2023, met onderwerp “Wij zijn C.”, staat onder meer: “Het is zover, wij zijn C. en onze nieuwe website is live!”. Daarna wordt uitgelegd welke informatie op de nieuwe website te vinden is. Vervolgens staat onder het kopje “Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrieven en social media” – kort samengevat– dat wanneer men al nieuwsbrieven ontving, deze nu worden ontvangen vanuit C. en dat wanneer men nog niet is ingeschreven, dat nu kan via de website. Ook wordt benoemd hoe de verschillende soorten nieuwsbrieven zijn ingedeeld. Hetzelfde geldt voor de nieuwe social mediakanalen. Tenslotte vermeldt de e-mail onder het kopje “Kom je ook naar het openingsfeest aanstaande zaterdag” de inhoud en het programma voor het aankomende openingsfeest van afzender afsluitend met de tekst “Even bijkomen? Dat kan in ons café met een hapje en drankje. Bekijk het hele programma op onze website.” Onderaan de mail staat de tekst “Je ontvangt deze e-mail omdat je nu of in het verleden klant en/of nieuwsbriefabonnee bent/was bij (…) De Meerse (…).

3. In de e-mail wordt onder meer gewezen op de nieuwsbrieven, social media en het openingsfeest in combinatie met het café van afzender. Deze onderdelen betreffen naar het oordeel van de voorzitter niet uitsluitend zakelijke mededelingen zonder aanprijzend karakter maar prijzen de diensten van afzender aan. Om die reden dient de bestreden e-mail niet louter als servicebericht te worden aangemerkt, maar als reclame in de zin van artikel 1.2.a van de Code E-mail.

4. Gelet op het voorgaande dient de bestreden e-mail getoetst te worden aan de Code e-mail. Nu klager onweersproken heeft gesteld dat in de bestreden e-mail niet is voldaan aan de eisen van artikel 2.2 Code e-mail ten aanzien van het vermelden van de contactgegevens en ook niet aan de voorwaarden voor afmelding overeenkomstig artikel 5.1 Code e-mail, staat dit feitelijk vast en heeft afzender naar het oordeel van de voorzitter in strijd met deze artikelen gehandeld. De voorzitter beslist als volgt.

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 2.2 Code e-mail respectievelijk artikel 5.1 Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer in strijd met deze artikelen te handelen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken