a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2023/00179

Datum:

02-05-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op de website van BijBubbels, voor zover daarin de volgende mededeling is opgenomen:

“Privé banenzwemmen
Bij Bubbels is het mogelijk om te banenzwemmen in je eigen baan! Zo kunt u volledig in uw eigen tempo komen zwemmen!”

 

De klacht

Op de website van adverteerder heeft klager gezien dat naast het reguliere banenzwemmen ook ‘privé banenzwemmen’ wordt aangeboden. Dit aanbod trekt klager erg aan omdat je op deze manier je eigen (zwem)tempo kunt bepalen en geen last hebt van andere zwemmers.

De werkelijkheid is volgens klager anders. Om van het ‘privé banenzwemmen’ gebruik te kunnen maken moet je een afspraak maken via de website. Hierbij is te zien dat adverteerder 8 personen toelaat in een zwembad van 4 banen, dit is 2 personen per zwemstrook. Dit is volgens klager niet meer ‘privé’, omdat je rekening moet houden met een andere zwemmer in jouw baan. Naast het reguliere banenzwemmen, waar tot 16 personen in 4 banen worden toegelaten, worden bij het ‘privé banenzwemmen’ tot 8 personen in 4 banen toegelaten. Voor klager is ‘privé banenzwemmen’, 4 zwembanen met maximaal 4 zwemmers.

 

Het verweer

Privé banenzwemmen is ontstaan tijdens de Coronaperiode en de daarbij behorende strenge maatregelen om 1,5 meter afstand te hanteren. In die periode is door adverteerder een vorm van banenzwemmen opgezet, met een maximum van vier personen. Om te voldoen aan de maatregelen was destijds sprake van vier fysieke zwemstroken die met bolletjeslijnen werden gescheiden.

Met het versoepelen van de coronamaatregelen, bleef de behoefte naar een rustiger zwembad met minder mensen aanwezig. Adverteerder heeft toen besloten om naast het reguliere banenzwemmen het concept door te zetten en dit te benoemen tot: ‘privé zwemmen’. Op dat moment was nog steeds sprake van 30 minuten zwemmen met een maximum van 4 personen. Dit is (vanuit kosten gezien) destijds een behoorlijke tegemoetkoming vanuit adverteerder geweest.

Daarna is bij toenmalige klanten navraag gedaan naar de behoeften en belangen. Hieruit kwam naar voren dat het reguliere banenzwemmen voor enkelen te druk was. Ook werd aangegeven dat 30 minuten zwemmen voldoende is. Om een middenweg te vinden in de verschillende belangen is bij het ‘privé zwemmen’ het aantal personen verhoogd naar acht, waarbij met 2 personen in één zwemstrook wordt gezwommen. Om het zwemwater nog efficiënter te gebruiken is ervoor gekozen om de fysieke scheidingslijnen weg te halen waardoor de klant nog meer ruimte heeft.

Het aanwezig zijn van fysieke scheidingslijnen staat nergens op de website benoemd. Het concept ‘banenzwemmen’ is het kunnen zwemmen van baantjes in het zwembad. Op de website staat niet dat de consument met privé banenzwemmen daadwerkelijk recht heeft op één vierde van het zwembad/volledige zwemstrook. Door het maximum van 8 bezoekers is het mogelijk om ongestoord in een rechte lijn/baan op en neer baantjes te zwemmen in het zwembad.

In de afspraken agenda op de website is volgens adverteerder duidelijk waarneembaar hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn tijdens specifieke tijden. Je kunt als consument hierdoor niet voor verrassingen komen te staan aangezien hier duidelijk het maximum aantal personen benoemd staat voor het door de consument gekozen tijdslot.

Volgens adverteerder is geen sprake van misleiding over het privé banenzwemmen. Adverteerder staat voor een eerlijke, open en transparante website en zij gaat bekijken of een verdere verduidelijking van het concept ‘privé banenzwemmen’ op de website mogelijk is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.  De voorzitter vat de klacht aldus op dat klager bezwaar maakt tegen de bestreden uiting nu daarin de volgende mededelingen zijn opgenomen: “privé banenzwemmen” en “Bij Bubbels is het mogelijk om te banenzwemmen in je eigen baan! Zo kunt u volledig in uw eigen tempo komen zwemmen”, terwijl in het zwembad met 4 zwemstroken 8 personen worden toegelaten. Volgens klager is geen sprake van “privé” omdat er alsnog 2 personen per zwemstrook zijn en je als zwemmer dus rekening moet houden met een andere zwemmer in de betreffende zwemstrook. De voorzitter overweegt hierover als volgt.

2.  De voorzitter acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument, gelet op de formulering van de mededelingen, deze zo zal opvatten dat hij zodra hij voor deze optie kiest een eigen zwemstrook krijgt om in te zwemmen. Dit blijkt onder meer uit de combinatie van de woorden “privé” en “eigen baan”, waardoor de indruk wordt gewekt dat de consument een zwemstrook voor zichzelf krijgt. In werkelijkheid is het mogelijk dat er 2 personen in 1 zwemstrook zwemmen.

3.  Op grond van het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat de bestreden uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Dat, zoals adverteerder aanvoert, sprake is van meer ruimte en een minder aantal personen dan dat het geval is bij het reguliere banenzwemmen, doet aan het voorgaande niet af, aangezien kennelijk geen sprake is van een ‘eigen’ baan/zwemstrook zoals de uiting suggereert.

4.  De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken