a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2023/00238

Datum:

07-06-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een reclame op de website van Videoland met daarin onder meer de volgende tekst:

“Probeer 14 dagen gratis, daarna vanaf € 4,99 per maand. Opzeggen kan op elk moment.

Probeer het 14 dagen”.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder biedt een gratis proefperiode aan van 14 dagen.

Klager heeft binnen de proefperiode van 14 dagen opgezegd en er is toch abonnementsgeld geïncasseerd. Toen klager daarover contact opnam is aangegeven dat de eerste dag van de proefperiode als volledige dag wordt geteld. Dit betekent dat de proefperiode feitelijk maar 13 dagen is. Bij de aanmelding heeft klager in de agenda gezet dat het abonnement 14 dagen later moest worden beëindigd. Volgens adverteerder was dit te laat. Het aanbod is 14 dagen, dat zou 14 keer 24 uur moeten zijn. Adverteerder stelt zelf dat ze de wijze van tellen van dagen duidelijk aangeven op de website. Klager is het hier niet mee eens. Alleen als goed wordt gezocht op de website, kan hierover meer informatie worden gevonden. Dit is misleidend en als adverteerder direct na de aanmelding had laten weten tot hoe lang de proefperiode zou lopen, dan had klager een dag eerder opgezegd.  

 

Samenvatting van het verweer

Klager heeft een proefabonnement afgesloten en dit na afloop van de proefperiode van 14 dagen opgezegd. Hierdoor is het proefabonnement, volgens de voorwaarden op de website (Gebruikersvoorwaarden Videoland – Videoland.com) omgezet in een betaald abonnement. Op de homepage van de website wordt informatie verschaft over de proefperiode. Deze informatie staat onder het kopje ‘handige links’ met daar gelijk onder ‘Veelgestelde vragen’. Een van de ‘Veelgestelde vragen’ luidt ‘Hoe werkt de proefperiode?’. Naast de informatie dat er geen verdere kosten in rekening worden gebracht, als de gebruiker binnen twee weken opzegt, wordt aangegeven dat het abonnement ingaat op het moment dat het abonnement voor het eerst wordt geactiveerd. De dag van activatie is daarmee de eerste dag van de proefperiode. Aangezien een dag eindigt om 23:59 uur (en aanvangt om 0:00 uur) zal de tijdsduur van deze eerste dag strikt genomen korter zijn dan 24 uur. Dit zou alleen anders zijn als de proefperiode pas zou ingaan om klokslag middernacht volgend op het tijdstip van activatie. Adverteerder heeft ervoor gekozen om geïnteresseerde gebruikers al meteen toegang te geven tot het platform en niet pas de volgende dag.

Om het voor de gebruiker in één oogopslag inzichtelijk te maken hoe de proefperiode wordt berekend en tegen welke dag men desgewenst moet opzeggen, wordt een voorbeeld gegeven waarin een hypothetische proefperiode wordt omschreven met bijbehorende einddatum. Om dit voorbeeld te visualiseren is een fictieve kalender weergegeven waarop ‘Eerste dag proefperiode’, ‘Laatste dag proefperiode’ en ‘Eerst dag regulier abonnement’ zijn aangegeven. Adverteerder verwijst hier naar het rekenvoorbeeld en de kalender op de website.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De tekst van de bestreden reclame is: “Probeer 14 dagen gratis, daarna vanaf € 4,99 per maand. Opzeggen kan op elk moment. Probeer het 14 dagen”. In de bestreden reclame wordt volgens klager de indruk gewekt dat het gratis proefabonnement 14 dagen te proberen is, terwijl het volgens klager in werkelijkheid korter is. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2. Uit een reclame moet duidelijk blijken wat het aanbod is, om te voorkomen dat de consument op het verkeerde been wordt gezet. Aan deze voorwaarde is naar het oordeel van de voorzitter in de bestreden reclame niet voldaan. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

3. In de bestreden reclame wordt gesteld dat men 14 dagen gratis gebruik kan maken van het Videoland proefabonnement. De gemiddelde consument zal op grond daarvan verwachten dat wanneer een proefabonnement wordt afgesloten dat dit 14 dagen duurt. In het verweer erkent adverteerder dat de periode van het proefabonnement korter kan zijn en zegt dat ze dit doet om consumenten onmiddellijk toegang te verlenen tot haar diensten. Wat daar ook van zij, de consument krijgt minder dan hij/zij mag verwachten op basis van de reclame. Dit omdat het moment van het activeren van het proefabonnement, telt als volledige eerste dag. Dat adverteerder op haar website uitlegt hoe de periode wordt geteld, maakt het voorgaande niet anders. Nu de gemiddelde consument op grond van de bestreden reclame niet hoeft te verwachten dat de proefperiode korter duurt dan 14 dagen. Hierdoor is de reclame onduidelijk voor wat betreft de voordelen van de dienst als bedoeld in artikel 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande is de bestreden reclame in strijd met artikel 7 van de NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken