a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2023/00367

Datum:

03-10-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.netflix.com voor zover hierop staat: “Maak profielen voor kinderen. Laat kids op avontuur gaan met hun favoriete personages in een omgeving die speciaal voor hen is gemaakt. Gratis bij je lidmaatschap.”

 

Samenvatting van de klacht inclusief de repliek

In de situatie van klager, die extra lid is onder een abonneehouder, is het kidsprofiel niet gratis maar kost dat € 3,99. Extra leden kunnen namelijk maar één profiel aanmaken en dus geen extra kidsprofiel. Adverteerder moet duidelijker zijn in haar communicatie. Adverteerder gebruikt de term ‘lidmaatschap’ voor verschillende soorten accounts, namelijk de accounthouder en het extra lid.

 

Samenvatting van het verweer inclusief de aanvulling en de dupliek

Adverteerder biedt leden met een Standaard of Premium abonnement de mogelijkheid om een extra lid toe te voegen aan hun account voor een bedrag van € 3,99. Extra leden hebben een eigen profiel, account en wachtwoord, maar hun lidmaatschap wordt betaald door degene die hen heeft uitgenodigd om lid te worden. Aangezien het extra lid boven de 18 dient te zijn, kan het profiel van het extra lid geen kidsprofiel zijn. De bedoeling van de uiting is om mensen die een lidmaatschap willen afsluiten te informeren over het feit dat er aparte kinderprofielen bestaan en dat zij niet apart voor deze functie hoeven te betalen. De uiting is alleen relevant voor diegenen die een lidmaatschap willen afsluiten, en niet voor hen die als extra lid onderdeel zijn van het account van een ander. Aangezien extra leden alleen van de dienst van adverteerder gebruik kunnen maken als onderdeel van het abonnement van de accounteigenaar die ze heeft uitgenodigd en die voor hun toegang tot het account betaalt, en nu zij geen eigen abonnement hebben, is de informatie voor (toekomstige) abonnementhouders op de homepage niet op extra leden van toepassing. Daarbij spreekt adverteerder op haar website over een ‘extra-lid’ en een ‘extra-lidaccount’. Nergens wordt gesuggereerd dat dit een volwaardig zelfstandig lidmaatschap betreft. De term ‘lidmaatschap’ als zodanig wordt ook niet gebruikt in het kader van extra leden. Verder verwijst adverteerder naar de informatie die men ziet in het helpcentrum wanneer een abonnee een extra lid wil toevoegen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Vaststaat dat de mededeling op de website van adverteerder dat men gratis profielen voor kinderen kan maken juist is voor zover het betreft leden met een eigen account. Beoordeeld dient te worden of adverteerder in bedoelde uiting de indruk wekt dat ook extra leden (leden onder het account van een ander) gratis over deze mogelijkheid beschikken dan wel of adverteerder in deze uiting erop had moeten attenderen dat in die situatie aan het maken van profielen voor kinderen extra kosten zijn verbonden.

2)  Bij de beoordeling is de voorzitter uitgegaan van de totale reclame-uiting waarvan de bestreden tekst een onderdeel is. De totale reclame-uiting is onmiskenbaar gericht op personen die nog geen klant van adverteerder zijn en strekt ertoe een volwaardig abonnement (dus niet een extra lidmaatschap) aan te prijzen. De voorzitter citeert in dit verband uit de introductietekst die luidt: ”Kijk de allerbeste films, populaire series en nog veel meer vanaf slechts € 7,99/maand”. Dit wijkt af van het bedrag van € 3,99 dat voor het extra lid is verschuldigd. De voorzitter acht het mede om die reden duidelijk dat de uiting de diensten noemt waarover men met een eigen account kan beschikken. De uiting is niet tevens voor extra leden bedoeld.

3)  Dat in de situatie van een extra lidmaatschap onder het account van de abonneehouder bepaalde beperkingen gelden, acht de voorzitter niet onlogisch. De gemiddelde consument zal ook niet ervan uitgaan dat hetgeen ten aanzien van de abonneehouder wordt aangeprezen onverkort ook voor een extra lid onder het account van een ander geldt. Nu op grond van het voorgaande niet kan worden gezegd dat de uiting een onjuiste indruk wekt over de situatie waarin het maken van profielen voor kinderen gratis is, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken