a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2023/00392

Datum:

14-11-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het gaat om het onderdeel van de website van het Help Center van www.netflix.com dat ziet op “Plans and Pricing” voor zover hier de volgende tekst staat:

“Plans and Pricing
Netflix offers a variety of plans to meet your entertainment needs.
As a Netflix member, you are charged monthly on the date you signed up. A Netflix account is for people who live together in a single household. Learn more about <sharing Netflix>.
(…).”

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

De uiting is misleidend voor zover wordt aangegeven dat een Netflix-account is bedoeld voor mensen die samenwonen in een enkel huishouden. Dit is volgens klager niet waar. Als het huishouden namelijk twee breedbandverbindingen heeft, om een voortdurende internettoegang te garanderen voor thuiswerken of een hoge beschikbaarheid, beschouwt Netflix elk netwerk als een afzonderlijk huishouden. Hierdoor wordt een enkel huishouden gedwongen om twee Netflix-accounts te hebben.

 

Samenvatting van het verweer (vertaald uit het Engels)

De stelling van klager dat als een enkel huishouden twee IP-adressen heeft, twee Netflix-accounts nodig zouden zijn is feitelijk onjuist.

Bovendien wordt er betwist dat er sprake is van reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het deel van de Netflix-website waarnaar klager verwijst (https://help.netflix.com/enode/24926) geeft een overzicht van de verschillende abonnementen die beschikbaar zijn in het desbetreffende gebied. Bovenaan deze pagina wordt inderdaad verduidelijkt dat een Netflix-abonnement bedoeld is voor gebruik door leden van hetzelfde huishouden. Dit betreft echter geen aanprijzing, maar is bedoeld om gebruikers op opvallende wijze te informeren over een belangrijke beperking over de manier waarop het Netflix-account mag worden gebruikt. Uit de toelichting bij artikel 1 NRC blijkt dat een zuiver feitelijke verklaring niet valt onder de definitie van reclame. Om die reden is de Reclame Code Commissie niet bevoegd om over deze klacht te oordelen.  

 

Samenvatting van de repliek (vertaald uit het Engels)

Volgens klager betreft het geen feitelijke bewering. Bovendien is de bewering feitelijk onjuist. Bij een huishouden denkt klager aan alle mensen die in hetzelfde fysieke pand wonen. Klager heeft twee internetverbindingen in hetzelfde huis(houden), maar heeft twee Netflix-abonnementen nodig voor elk van deze internetverbindingen, binnen hetzelfde huishouden. Het gebruik van de term huishouden is dan ook misleidend. Netflix zou duidelijk moeten maken dat je een apart abonnement nodig hebt voor elke internetverbinding.

 

Samenvatting van de dupliek (vertaald uit het Engels)

Netflix benadrukt nogmaals dat de uiting bedoeld is om gebruikers te informeren over een beperking op het gebruik van het account, dit betreft duidelijk geen reclame.

Anders dan klager lijkt te veronderstellen, heeft hij geen twee aparte Netflix-accounts nodig om Netflix te kijken via een tv die is aangesloten op een andere verbinding dan de verbinding die is gebruikt om het Netflix-huishouden op te zetten. Netflix verwijst naar een stappenplan dat klager kan volgen om dit in te stellen en naar een webpagina met meer uitleg hierover.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De klacht ziet op de mededeling “A Netflix account is for people who live together in a single household”. Gelet op het verweer – inhoudende dat de uiting feitelijke informatie betreft, die niet als reclame kan worden aangemerkt – dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of er sprake is van reclame in de zin van artikel 1 NRC. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2. In de uiting worden de verschillende abonnementen van Netflix met hun bijbehorende kenmerken en prijzen uiteengezet. Kijkend naar de uiting als geheel dient geoordeeld te worden dat deze aanprijzend bedoeld is om mensen lid te laten worden van Netflix. Zo hebben de teksten “Netflix offers a variety of plans to meet your entertainment needs” en “Sign up for Netflix today” een wervend karakter voor het lidmaatschap bij Netflix. Om die reden dient de bestreden uiting te worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1 NRC, waarover de voorzitter bevoegd is om te oordelen.

3. Inhoudelijk oordeelt de voorzitter over de klacht dat de mededeling “A Netflix account is for people who live together in a single household” misleidend is als volgt. Deze algemene mededeling ziet op een beperking van het gebruik van alle daaronder aangeboden abonnementsvormen, te weten dat elk abonnement alleen binnen hetzelfde huishouden gebruikt kan worden (en niet daarbuiten). Netflix heeft in dit verband voldoende aannemelijk gemaakt dat een Netflix-account daadwerkelijk binnen hetzelfde huishouden kan worden gebruikt, ook indien twee verschillende internetverbindingen worden gebruikt, zoals in het geval van klager. Dat in de uiting niet direct in detail staat uitgewerkt hoe men dit vervolgens dient in te stellen, maakt de mededeling zelf niet onjuist. Van misleiding is naar het oordeel van de voorzitter geen sprake.

4. Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken