a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2023/00503

Datum:

21-11-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De uiting

Het betreft de door klager op 1 september 2023 ontvangen e-mail van Latin Breeze, waarin de ‘Latin Breeze Bootcamps’ worden aangeprezen.

 

Samenvatting van de klacht

Ongeveer een jaar geleden heeft klager een proefles salsa gevolgd bij Latin Breeze. Omdat de data van de vervolglessen hem niet goed uitkwamen, wenste hij niet door te gaan met de lessen. Klager heeft hierop aan Latin Breeze verzocht hem uit te schrijven voor eventuele reclame en overige berichten. In ruil voor de uitschrijving wil dit bedrijf geld ontvangen, wat klager geweigerd heeft omdat hij dit een onredelijk verzoek vindt. Klager heeft vervolgens – ongeveer een half jaar geleden – het e-mailadres van Latin Breeze geblokkeerd. Onlangs heeft het bedrijf nieuwe e-mailadressen aangemaakt, naar klager meent om hem “en waarschijnlijk ook andere mensen lastig te kunnen blijven vallen en af te persen voor geld”. Klager vraagt de Commissie om hulp “om hiervan weg te komen”.

 

Samenvatting van het verweer

Latin Breeze biedt proeflessen van circa twee uur aan voor € 12,50 p.p. Het is mogelijk om te kiezen voor een kortingsregeling, waarbij de eerste proefles € 5,- kost als de deelnemer ermee akkoord gaat dat Latin Breeze gedurende twee jaar informatie toestuurt per e-mail, sms of Whatsapp. Volgens de Algemene Voorwaarden kan een deelnemer zich binnen deze twee jaar na het volgen van de proefles(sen) laten uitschrijven, maar hij is dan het normale tarief voor een proefles van € 12,50 verschuldigd, waarop het reeds betaalde proeflesgeld in mindering wordt gebracht.

Klager heeft van de kortingsregeling voor een proefles gebruik gemaakt en heeft € 5,- betaald. Hiermee is door klager met een actieve handeling, in lijn met artikel 1.3 sub a van de Code reclame via e-mail, aan Latin Breeze toestemming verleend voor het toesturen van reclame via e-mail. Klager wil nu geen berichten meer ontvangen, maar weigert om alsnog het normale tarief van € 12,50 voor de proefles te betalen. Dat is niet overeenkomstig de voorwaarden.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht zo op dat Latin Breeze volgens klager in strijd met de Code reclame via e-mail (hierna: Code e-mail) heeft gehandeld door hem, ondanks zijn verzoek tot uitschrijving “voor reclame en overige berichten”, reclame via e-mail toe te sturen.

2. Krachtens artikel 1.3 sub a Code e-mail is reclame via e-mail in beginsel toegestaan als de geadresseerde daarvoor door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend. Niet is in geschil dat klager enige tijd geleden een proefles salsa heeft gevolgd bij Latin Breeze. De Commissie acht voldoende aannemelijk geworden dat klager hierbij gebruik heeft gemaakt van de kortingsregeling, die inhoudt dat de proefles € 5,- in plaats van de gebruikelijke € 12,50 kost, op voorwaarde dat Latin Breeze hem gedurende twee jaar reclame via (onder andere) e-mail mag toesturen. De instemming van klager met deze voorwaarde door gebruik te maken van de kortingsregeling kan worden aangemerkt als de vereiste toestemming (opt-in) voor het toezenden van reclame via e-mail, zoals bedoeld in artikel 1.3 sub a Code e-mail.

3. Blijkens de Algemene Voorwaarden van Latin Breeze vervalt deze toestemming door uitschrijving binnen twee jaar na de proefles(sen), onder de voorwaarde dat de genoten korting van € 7,50 voor de eerste proefles alsnog wordt betaald. De Commissie begrijpt uit de stukken dat klager een verzoek tot uitschrijving heeft gedaan, maar weigert het bedrag van € 7,50 te betalen. De kern van het geschil tussen partijen is in feite toegespitst op de voorwaarde(n) waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot uitschrijving. Dit geschil betreft echter een (civielrechtelijke) kwestie die buiten de bevoegdheid van de Commissie is gelegen. De Commissie volstaat met de constatering dat overeenkomstig de Code e-mail sprake is van aan Latin Breeze verleende toestemming tot het toesturen van reclame via e-mail en van een mogelijkheid tot het intrekken van die toestemming (recht van verzet). Klager heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ongeacht de vraag of klager (reeds) aan de door Latin Breeze gestelde voorwaarde voor uitschrijving had voldaan, had zij ervoor moeten zorgen dat het verzoek van klager tot uitschrijving onverwijld werd ingewilligd zoals is bepaald in artikel 5.1 Code e-mail. Door klager toch reclame toe te zenden, heeft Latin Breeze in strijd met genoemd artikel gehandeld.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie is van oordeel dat afzender heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail. Zij beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken