a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2019/00576

Datum:

17-10-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een post van verweerder sub 2 op Instagram waarin onder meer staat:
“Hocus pocus pilatus pas ik wilde dat het altijd weekend was ? Lekker in Antwerpen, nachtje weg dat jij morgen ook kunt winnen!
@hotelsnl @nhcollection #winactie #morgen #harrypotterfan #metkaart #hoinerd.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
Het betreft hier volgens klager een post waarvan klager vrijwel zeker is dat ze gesponsord zijn. Omdat verweerder sub 2 echter geen gebruik maakt van een verduidelijking zoals #ad, vreest klager dat het voor de lezer niet duidelijk zal zijn dat er sprake is van sponsoring.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Verweerder sub 2 is vergeten bij haar laatste online samenwerking #collab of iets dergelijks te noteren. Zij heeft dit direct aangepast. Dit was werkelijk een vergissing. Eerder had zij dit altijd goed gedaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) De Voorzitter begrijpt de klacht aldus dat de uiting in strijd is met het bepaalde in artikel 3 onder a en b RSM. Hierin staat:
“a. Reclame via Social Media dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.
 b. Indien een Verspreider een vergoeding in geld of in natura ontvangt van de
Adverteerder, dient dat uitdrukkelijk te worden vermeld in de uiting”.
In artikel 3 onder c RSM staat:
“Aan de onder a. en b. bedoelde eis kan in ieder geval worden voldaan als de inhoud en aard van de Relevante Relatie duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geopenbaard wordt, bijvoorbeeld door opmaak en/of presentatie. De inhoud en aard van de Relevante Relatie is in ieder geval duidelijk herkenbaar indien deze conform de suggesties in de toelichting bij dit artikel wordt vormgegeven”. 
De Commissie oordeelt hierover als volgt.  

2) In de bestreden uiting wordt reclame gemaakt voor (verweerder sub 1:) NH Collection (hierna: NH Collection) door deze merknaam te vermelden door middel van @nhcollection in samenhang met @hotelsnl, #winactie en daarbij de lezer erop te attenderen dat de winactie de dag erna ook nog beschikbaar is: “Lekker in Antwerpen, nachtje weg dat jij morgen ook kunt winnen!” Deze laatste zin heeft onmiskenbaar een aanprijzend karakter.

3) Nu er sprake is van een reclame-uiting via social media, namelijk op het Instagramplatform, dient deze reclame-uiting duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn, zoals is bepaald in artikel 3 sub a RSM. Daarbij dient verweerder sub 2, indien deze een vergoeding in geld of in natura ontvangt van NH Collection, dit uitdrukkelijk te vermelden in de uiting, zoals is bepaald in artikel 3 sub b RSM. Dit kan bijvoorbeeld door de toevoeging #spon (gesponsord), #adv (advertentie), # collab (collaboration) of #prom (promoted).

4) In de onderhavige uiting is de betaalde samenwerking niet vermeld, noch is gebruik gemaakt van een toevoeging die duidelijk maakt dat sprake is van een betaalde samenwerking. De uiting is om die reden in strijd met artikel 3 sub a en b RSM.

5)  Verweerder sub 2 heeft de fout erkend en voldoende aannemelijk gemaakt dat zij maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Gelet hierop zal de voorzitter de klacht als volgt toewijzen en daarbij gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 3 sub a en b RSM.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken