a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2022/00537

Datum:

21-12-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een krantenadvertentie van Zoweg.nl waarin arrangementen staan voor een 3-daags hotelverblijf in Nijmegen, Diepenheim of Kerkrade. Bij het arrangement voor Nijmegen staat onder meer: “vanaf 75,-“.Onderaan de advertentie staat een verwijzing naar een actiepagina op de website van adverteerder en een telefoonnummer om te boeken. Direct daaronder staat: “Prijs per persoon o.b.v. 2 personen en beschikbaarheid, exclusief reserveringskosten en toeristenbelasting”.

 

Samenvatting van de klacht

Het is niet mogelijk om daadwerkelijk de reis voor € 75,- te boeken. Als men voor één persoon boekt, komt er een ‘enkelpersoonstoeslag’ bij van € 50,-. Daarbovenop rekent adverteerder € 20,- wegens reserveringskosten. Beide bedragen staan niet in de advertentie. De geadverteerde reis pakt daardoor dubbel zo duur uit als vermeld. Klager acht dit in strijd met “de regels van ACM”.

 

Het verweer

Adverteerder heeft aan klager haar werkwijze toegelicht. Deze werkwijze is goedgekeurd door de Thuiswinkel waarborg die contact heeft met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Adverteerder vermeldt altijd de prijs per persoon. Onderaan de advertentie staat: “Prijs p.p. en o.b.v. 2 personen en beschikbaarheid, exclusief reserveringskosten en toeristenbelasting”.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Ingevolge de klacht dient te worden beoordeeld of adverteerder in de advertentie correcte en duidelijke prijzen hanteert. De voorzitter onderscheidt hierbij twee kwesties die hierna afzonderlijk aan de orde zullen komen, te weten de vraag of in de advertentie rekening had moeten worden gehouden met de toeslag voor een eenpersoonsboeking respectievelijk de vraag of adverteerder de onvermijdbare bijkomende kosten op juiste wijze heeft vermeld.

2)  Klager stelt dat het niet mogelijk is voor één persoon de reis voor € 75,- te boeken, omdat men dan een eenpersoonstoeslag verschuldigd is. De voorzitter oordeelt dat dit gegeven de prijsstelling in de advertentie niet onjuist maakt. Onderaan de advertentie staat, weliswaar in een kleiner lettertype maar voldoende duidelijk en op een logische plaats, dat de aanbiedingsprijs geldt “o.b.v. 2 personen”. De gemiddelde consument zal hieruit begrijpen dat men bij een andere kamerbezetting een andere prijs kan zijn verschuldigd, waarbij het niet ongebruikelijk kan worden geacht dat men, indien men voor één persoon wenst te boeken, een toeslag verschuldigd is. Nu de advertentie specifiek op een kamerbezetting door twee personen ziet, kan adverteerder volstaan met de vanafprijs te noemen die in die situatie geldt. Dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen.

3)  Ten aanzien van de onvermijdbare bijkomende kosten, waartoe de voorzitter in dit geval zowel de reserveringskosten alsook de toeristenbelasting rekent, geldt het volgende. Zowel de Reclame Code Commissie als de ACM hanteren als uitgangspunt dat kosten die vast en onvermijdbaar zijn in de prijs van het aanbod dienen te zijn verdisconteerd. Onvermijdbare kosten die niet vooraf kunnen worden berekend omdat ze variabel zijn, mogen daarentegen afzonderlijk in de uiting worden genoemd. Wel moet dat dan gebeuren op zodanige wijze dat de consument in één oogopslag kan zien welke extra kosten er zijn en hoe hoog deze zijn. De voorzitter wijst in verband met het voorgaande op het bepaalde onder III sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) dat het toetsingskader in deze procedure is. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter als volgt.

4)  Ten onrechte heeft adverteerder de toeristenbelasting niet in de genoemde vanafprijs van het arrangement verdisconteerd. Adverteerder noemt in de advertentie immers een prijs per persoon op basis van een driedaags arrangement voor een specifieke verblijfplaats, zodat de toeristenbelasting bepaalbaar is. Dat adverteerder in de advertentie vermeldt dat de prijs exclusief toeristenbelasting is, is in strijd met de eisen van het bepaalde onder III sub 1 RR.

5)  Voor wat betreft de reserveringskosten gaat de voorzitter ervan uit dat deze kosten niet per persoon bepaalbaar zijn nu zij volgens de website van adverteerder per boeking zijn verschuldigd. Deze kosten kunnen dus niet in de aanbiedingsprijs zelf worden verdisconteerd. In deze situatie had adverteerder de reserveringskosten in de uiting zelf dienen te specificeren. Nu adverteerder dit heeft nagelaten, is de reclame-uiting ook op dit punt in strijd met het bepaalde onder III RR.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 4) en 5) is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde onder III sub 1 RR. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken