a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2023/00394

Datum:

31-08-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster gerichte e-mail van Booking.com met als onderwerp: “Your ultimate Italian summer awaits”. In de e-mail staat onder meer: “There’s nothing quite like an Italian summer”, waarna onder de “Temperatures in Italy” een schematische weergave van het land volgt en de “Average temperatures in July and August” in enkele Italiaanse steden worden genoemd.

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

Adverteerder moedigt mensen aan te boeken door middel van een grafiek die zogenaamd de gemiddelde temperaturen in Italiaanse steden in juli en augustus laat zien. Er wordt niet gezegd welk ‘gemiddelde’ wordt bedoeld en wat de bron van de informatie is. De genoemde temperaturen zijn niet de temperaturen van de afgelopen vijf jaar. De zomer van 2022 was de heetste ooit in Europa. Sicilië registreerde op 11 augustus 2022 met 48,8 °C de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Europa. Het is bovendien misleidend om de gemiddelde temperatuur te noemen, nu de hoogste temperatuur van elke dag bepaalt of men ergens wel of niet met vakantie naartoe wil reizen.

 

Samenvatting van het verweer (vertaald uit het Engels)

Het is duidelijk dat het gaat om de gemiddelde temperatuur voor de maanden juli en augustus en dat daarbij rekening is gehouden met de mogelijke maximum- en minimumtemperaturen. Deze temperaturen worden op geen enkele manier beschreven als een voorspelling. De redelijk geïnformeerde en oplettende consument denkt na over de voortschrijdende klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de gemiddelde temperaturen. De bron van de gegevens is: https://www.holiday-weather.com/averages/. De site heeft 250.000 unieke gebruikers per dag en in totaal 5 miljoen unieke gebruikers. In de toekomst wordt de bron van de gegevens weergegeven in voetteksten.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder heeft toegelicht dat zij de in de uiting genoemde temperaturen op een objectieve bron heeft gebaseerd en welke dat is. De voorzitter constateert dat de in de uiting genoem­de ‘Ave­rage temperatures in July and August’ overeenstemmen met deze bron die volgens de bijbehorende website is bedoeld om accurate informatie over het weer op vakantiebestemmingen te geven. De voorzitter gaat uit van de juistheid van de gegevens die adverteerder aan deze bron heeft ontleend, te weten de gemiddelde temperaturen in juli en augustus in genoemde Italiaanse steden.

2)  De gemiddelde consument begrijpt dat de in de uiting genoemde gemiddelde temperuren geen zekerheid bieden over de temperatuur die men tijdens een verblijf zal ervaren. De consument weet dat in de zomermaanden afwijkingen kunnen voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van een hittegolf met zeer hoge temperaturen, waarbij de kans op extreem weer de laatste jaren toeneemt. Dit geldt ook voor Italië waarop de reclame-uiting betrekking heeft. De consument zal om die reden beperkte waarde toekennen aan de in de uiting genoemde gemiddelde temperaturen en deze in de context van de totale uiting (“Your ultimate Italian summer” en “There’s nothing quite like an Italian summer”) zo begrijpen dat de temperatuten worden genoemd om te illustreren dat het gaat om een land met een warm zomerklimaat, hetgeen feitelijk juist is. In dit licht gezien kan het ontbreken van een toelichting over hoe de gemiddelde temperaturen zijn berekend en het ontbreken van een bronvermelding niet tot het oordeel leiden dat de reclame-uiting misleidend is. De voorzitter neemt overigens nota van de toezegging van adverteerder dat zij in nieuwe uitingen de bron van de genoemde gemiddelde temperaturen zal vermelden. Nu de klacht op grond van het voorgaande niet kan slagen, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken