a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

SMS/internet diensten

Status:

Dossiernr:

2024/00039

Datum:

19-02-2024

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

SMS/internet diensten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft uitingen op de website van WeTransfer, meer specifiek de subpagina wetransfer.com/pricing. Op deze webpagina staat onder meer:
“Premium
Je werk onbeperkt delen
? onbeperkte opslagruimte”

En op de subpagina https://help.wetransfer.com/hc/en-us/articles/4469847247508-Your-WeTransfer-Premium-unlimited-storage:
“Onze Premium-accounts bieden op dit moment onbeperkte opslagruimte. Wel geldt er een initiële opslaglimiet van 5 TB. Deze limiet wordt beschreven in onze servicevoorwaarden, paragraaf 2.10 (zie hieronder), waarmee je akkoord ging tijdens het registreren.. (…)
WeTransfer Premium bied je (onder andere) onbeperkte opslag voor het delen van bestanden via WeTransfer. Je hebt 5 Terabyte aan capaciteit tot je beschikking. Mocht je meer ruimte nodig hebben, dan kun je een verzoek indienen via support@wetransfer.com.”

 

De klacht

Adverteerder maakt op haar website reclame voor haar “Premium” abonnement, waarvan een van de voornaamste voordelen onbeperkte opslagruimte zou zijn. Deze opslagruimte is echter niet onbeperkt omdat uit de ‘’support’’ subpagina op de website van adverteerder blijkt dat klanten in feite maar 5 terabyte aan opslagruimte krijgen aangeboden als onderdeel van het ‘Premium’ abonnement. Hierdoor is aanprijzing van “onbeperkte opslagruimte” bij aanschaf van een “Premium” abonnement op de subpagina wetransfer.com/pricing oneerlijk.

 

Het verweer

Voor specifieke functionaliteiten kunnen abonnementen worden afgesloten op de website, waarvan een van de opties de “Premium” optie is. Op wetransfer.com/pricing staan de functionaliteiten van deze abonnementen uiteengezet en heeft de gebruiker de mogelijkheid om naar beneden te scrollen voor verdere informatie hierover. Op deze pagina staat ook de FAQ, waarin over het “Premium” abonnement staat aangegeven dat men in eerste instantie 5 TB opslagruimte krijgt toegewezen en dat er contact opgenomen kan worden met het supportteam voor meer opslagruimte. Deze informatie over de opslagruimte is tevens opgenomen in de servicevoorwaarden, waar de gebruiker meermaals in het aankoopproces naar verwezen wordt en mee akkoord gaat bij het bezoeken van de website. Verder biedt WeTransfer op verzoek via e-mail of het contactformulier extra opslagruimte aan. Bij de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC), dient van de totale uiting te worden uitgegaan. Dit betekent dat de verschillende uitingen over de ‘unlimited storage’ en hun context bij de beoordeling meegewogen moeten worden nu er zowel via de ‘Terms of Service’ als op verschillende pagina’s op de website gebruikers geïnformeerd worden over de initiële opslagruimte en de mogelijkheid om zonder verdere kosten extra opslagcapaciteit aan te vragen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat “onbeperkt” geen technische term is en dat er technisch altijd een bepaalde hoeveelheid terabyte aan een abonnement gekoppeld zal zijn. Er dient te worden gekeken naar wat in de praktijk onbeperkt te gelden heeft. Met 5 TB en de aanvullende TB op verzoek wordt er effectief onbeperkte opslagruimte aangeboden. In dit kader wordt er verwezen naar de uitspraak van de RCC van 17 mei 2022 (dossier 2021/00602). Hierin wees de Commissie de klacht af dat de aanprijzing van een ‘Unlimited Data-abonnement’ misleidend zou zijn omdat niet daadwerkelijk “unlimited” of “onbeperkt” internet werd aangeboden. Dat standaard eerst een beperkte hoeveelheid data werd verstrekt en vervolgens een verzoek tot opwaardering moest worden gedaan, werd niet relevant geacht nu deze werkwijze helder was en op verzoek meer data werd gegeven. De nu te beoordelen reclame-uiting is om dezelfde redenen eveneens niet misleidend en de klacht dient dan ook afgewezen te worden. Adverteerder zal evenwel op de betreffende webpagina aanvullende informatie plaatsen over de invulling van ‘Unlimited’ en zij licht toe op welke wijze zij dit zal gaan doen.

 

De beslissing van de voorzitter

1. Klager maakt bezwaar tegen de mededeling op de website van adverteerder dat men bij aanschaf van een “Premium” abonnement “onbeperkte opslagruimte” ter beschikking krijgt. Volgens klager is de opslagruimte beperkt tot 5 TB. Uit de stukken en het verweer blijkt echter dat dit feitelijk genuanceerder ligt. Men krijgt bij een Premium abonnement 5 TB opslagruimte, maar deze opslagruimte kan worden uitgebreid als de klant daarom verzoekt. In dit kader verwijst de voorzitter naar de beslissing in dossier 2021/00602. In die zaak is geoordeeld dat het feit dat er een handeling nodig is om meer data te verkrijgen, niet maakt dat de aanduiding “onbeperkt” enkel al daardoor onjuist is. Hierbij is van belang dat in het nu te beoordelen geval gebleken is dat men meermaals, blijkbaar onbeperkt, een verzoek kan indienen om extra opslagruimte te verkrijgen. Na beantwoording van een aantal vragen krijgt men, volgens adverteerder zonder additionele voorwaarden of kosten, extra opslagruimte. Ervan uitgaande dat die vragen niet een wezenlijke drempel opwerpen voor uitbreiding van de opslagruimte (volgens adverteerder dienen de vragen ertoe te voorkomen dat geen legaal gebruik wordt gemaakt van de opslagruimte), wordt daarmee in de praktijk effectief onbeperkte opslagruimte aangeboden. Hierdoor is er geen sprake van een beperking die de aanduiding “onbeperkte opslagruimte” op zichzelf onjuist maakt.

2. Het voorgaande neemt niet weg dat de gemiddelde consument wel dient te worden geïnformeerd over het feit dat er een handeling nodig is voor het verkrijgen van meer opslagruimte. Denkbaar is immers dat de gemiddelde consument in het kader van een besluit over een transactie de voorkeur geeft aan een aanbieder die niet de eis stelt van een bepaalde handeling om de beschikbare opslagruimte (telkens) te vergroten, zeker nu dit gepaard gaat met vragen van adverteerder die zien op mogelijk illegaal gebruik. De informatie hierover is daarom essentiële informatie. Adverteerder betwist dit ook niet. Zij stelt immers dat de consument hierover wordt geïnformeerd in de uiting en tijdens de transactie. Hierbij is het volgende van belang.

3. In de bestreden uiting wordt bovenaan “onbeperkte opslagruimte” aangeprezen als een van de voordelen van het “Premium” abonnement. De consument wordt bij die mededeling niet op enige wijze erop geattendeerd dat de “onbeperkte opslagruimte” inhoudt dat men eerst een bepaalde opslagruimte krijgt die op aanvraag kan worden vergroot. Deze toelichting is blijkens het gevoerde verweer wel opgenomen in de ‘FAQ’ onderaan dezelfde webpagina, onder een ‘dropdown’ knop met de titel “wat gebeurt er als ik m’n opslagruimte overschrijd”. Deze ‘dropdown’ knop dient eerst door de consument aangeklikt te worden voordat de informatie over de opslagruimte zichtbaar wordt. Doordat er elders op de webpagina geen toelichting wordt gegeven over de “onbeperkte opslagruimte”, zal de gemiddelde consument die het “Premium” abonnement juist wil afsluiten vanwege de “onbeperkte opslagruimte”, er niet op bedacht zijn dat deze ‘dropdown’ knop een toelichting bevat over de omvang en de mogelijkheid van uitbreiding van de “onbeperkte opslagruimte”. Het voornaamste kenmerk van “onbeperkte opslagruimte’’ is in beginsel immers dat deze opslagruimte niet overschreden kan worden. Dat, zoals adverteerder stelt, een abonnement vanuit technisch oogpunt altijd enige beperking qua opslagruimte zal kennen, doet hier niet aan af. Het gebruik van de term “onbeperkt” suggereert voor de consument immers niets anders dan dat het daadwerkelijk onbeperkt is.

4. Op grond van het voorgaande blijkt de essentiële informatie over de invulling van “onbeperkte opslagruimte” onvoldoende duidelijk uit de bestreden uiting. Hierdoor is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Aangezien de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Het verweer dat men bij het eerste bezoek aan de website, bij het aanmaken van een account en bij het afsluiten van het abonnement de algemene voorwaarden ziet waarin wordt gewezen op de aard van de opslagruimte, doet hier niet aan af. Niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument na het zien van de uiting vervolgens in de algemene voorwaarden specifiek op zoek zal gaan naar de invulling van “onbeperkte opslagruimte”. Hiervoor zal deze consument op grond van het voorgaande geen aanleiding zien. Voor zover de consument bij het afsluiten van het “Premium” abonnement de algemene voorwaarden accepteert, heeft hij al tot een transactie besloten en is de informatie te laat verstrekt. Ook het feit dat de toelichting over de opslagruimte wordt genoemd op de ‘support’ subpagina https://help.wetransfer.com/hc/en-us/articles/4469847247508-Your-WeTransfer-Premium-unlimited-storage: maakt het bovenstaande niet anders, nu de consument in de uiting zelf op de wijze van invulling van “onbeperkte opslagruimte” attent had moeten worden gemaakt.

5. De voorzitter heeft kennis genomen van de mededeling van adverteerder dat zij reeds heeft besloten om een aanpassing van de uiting in gang te zetten en ziet daarin aanleiding een aanbeveling te doen voor zover nog nodig.

6. Gelet op het bovenstaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder voor zover nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken