a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2018/00726

Datum:

20-11-2018

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. De bewuste reclame-uiting is gedeponeerd in de brievenbus van klaagster, hoewel die voorzien is van een zogenaamde Nee/Nee-sticker. Klaagster heeft hierover vele malen geklaagd bij de afzender. Volgens klaagster valt de Oostkrant onder de reikwijdte van het begrip huis-aan-huis blad, nu uit de krant valt af te leiden dat deze met een vaste frequentie gratis huis-aan-huis verspreid wordt in een geografisch beperkt gebied, te weten Utrecht-Oost. Het bevat ook zeker meer dan 10% informatie over, en nieuws uit het verspreidingsgebied en reclame. Klaagster vindt de oplossing die geboden wordt door afzender, het opgeven van haar adres zodat er voor haar een uitzondering wordt gemaakt om niet meer bij haar te bezorgen, niet goed in verband met privacy overwegingen. Volgens klaagster kiezen mensen bewust voor een Nee/Nee-sticker en afzender dient gewoon de regels na te leven.

 

Reactie afzender

De reactie wordt als volgt samengevat. Volgens afzender verschijnt de Oostkrant vier keer per jaar en wordt de krant verspreid onder de inwoners van Utrecht-Oost. De krant heeft geen commercieel oogmerk. Volgens afzender bestaat een gedeelte van de krant uit advertenties van ondernemers in het verspreidingsgebied. Het redactionele deel van de Oostkrant is groter dan 80% waardoor de norm van 10% uit de Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (Code VOR) ruimschoots wordt gehaald. Afzender kan zich dan ook niet herkennen in het beeld van verspreider van ongeadresseerd reclame drukwerk. Om die reden wordt de krant bij alle inwoners, ongeacht Nee/Nee-sticker bezorgd. Volgens afzender wordt met enige regelmaat aan bewoners gevraagd of zij kenbaar willen maken als ze de krant niet willen ontvangen. In acht jaar tijd zijn er volgens afzender geen bezwaren tegen de bezorging ontvangen. Hieruit concludeert afzender dat de bewoners de bezorging van de Oostkrant op prijs stellen, of tenminste “niet als ongeadresseerd en ongewenst drukwerk beschouwen”. Afzender heeft aan klaagster de oplossing geboden niet meer bij haar de krant te bezorgen als klaagster haar adres zou opgeven, dit heeft zij volgens afzender van de hand gewezen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Als onweersproken is komen vast te staan dat de Oostkrant is gedeponeerd in de brievenbus van klaagster, welke brievenbus is voorzien van een Nee/Nee-sticker in de zin van de Code VOR. Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat de bewoner geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen.

2) Klaagster stelt zich op het standpunt dat afzender in strijd met de Code VOR heeft gehandeld omdat de onderhavige uiting een huis-aan-huisblad betreft. Krachtens artikel 1 Code VOR wordt onder huis-aan-huisbladen verstaan: ongeadresseerde drukwerken die met een vaste frequentie gratis huis-aan-huis worden verspreid in een geografisch beperkt gebied en waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame, en die daarnaast reclame bevatten. Niet in geschil is dat de betreffende uiting met een vaste frequentie, huis-aan-huis wordt verspreid in Utrecht- Oost, ook al is de verspreiding met vier keer per jaar lager dan bijvoorbeeld een wekelijks verspreid huis-aan-huisblad. Ook is niet in geschil dat de inhoud van onderhavige uiting voor meer dan 80% uit redactionele inhoud bestaat en ook advertenties bevat. Op grond van het voorgaande en nu de onderhavige uiting zonder adressering, gratis huis-aan-huis is bezorgd is naar het oordeel van de voorzitter sprake van het verspreiden van een huis-aan-huisblad in de zin van de Code VOR.

3) De betreffende uiting is ondanks de aanwezigheid van een Nee/Nee-sticker in de brievenbus gedeponeerd, en afzender heeft niet naar tevredenheid gereageerd op de klacht die klaagster naar aanleiding hiervan aan afzender heeft gezonden. Het hebben van een Nee/Nee-sticker is op zichzelf al voldoende om geen huis-aan-huisbladen te hoeven ontvangen, het afmelden bij afzender mag hiervoor geen extra voorwaarden zijn. Gezien het voorgaande is artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken