a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00258

Datum:

21-06-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door adverteerder verspreide folder.

Daarop staat onder de afbeelding van de cover van een nummer van het blad “Runner’s World”: 

“3

 voor

 € 10!

 3X RUNNER’S WORLD VOOR € 10 I.P.V. € 17,97

Ga voor deze speciale aanbieding naar runnersweb.nl/3voor10”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de folder is niet vermeld dat de onderhavige aanbieding betrekking heeft op een doorlopend abonnement. Blijkens de abonnementsvoorwaarden, die klager in kopie overlegt, is er sprake van een abonnement dat “wordt verlengd met één jaar, tenzij één maand voor het einde van de abonnementsperiode wordt opgezegd”, aldus klaagster.

 

Het verweer

Op de in de bestreden uiting genoemde landingspagina bonnement.runnersworld.com/3voor10″ wordt verwezen naar de abonnementsvoorwaarden. Daarin wordt duidelijk vermeld dat “het abonnement wordt verlengd met een periode van één jaar, tenzij één maand voor het einde van de abonnementsperiode wordt opgezegd”.

Als klaagster dat had gewild, had zij gebruik kunnen maken van het aanbod ‘3 voor 10’ door het abonnement meteen op te zeggen. In dat geval zou dit abonnement niet automatisch worden verlengd en zou zij 3 nummers voor € 10 in de bus krijgen.

Bij het achterlaten van de gegevens in het bestelproces van de onderhavige actie, is aan klaagster duidelijk gemaakt dat het om een doorlopend abonnement ging. Dit werd duidelijk vermeld bij het achterlaten van IBAN-gegevens in verband met de af te geven machtiging. Dit heeft klaagster, zoals zij in het klachtenformulier heeft meegedeeld, doen besluiten om geen gebruik te maken van de actie.

Indien klaagster wel een abonnement was aangegaan, dan had zij een welkomst e-mail van de hoofdredacteur van Runner’s World ontvangen. In deze e-mail, waarvan adverteerder een voorbeeld overlegt, is duidelijk vermeld dat een abonnement is aangegaan en wat de opzegmogelijkheden voor de abonnee zijn.

Daartoe is de volgende tekst opgenomen:

“Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij je uiterlijk 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode opzegt. Opzeggen kon schriftelijk, telefonisch, of per e-mail”.

Adverteerder biedt op haar Runner’s World en andere websites/landingspagina’s keuze uit drie type abonnementen: i. aantal edities met welkomstcadeau, ii. aantal edities met korting of iii. aantal edities met lagere korting dat automatisch stopt. Af en toe worden actiematige campagnes gevoerd waarbij een abonnement met een lager aantal edities wordt aangeboden, zoals in het onderhavige geval. Uitsluitend bij het abonnement waarbij is vermeld dat het automatisch stopt, betreft het een aflopend abonnement.

Adverteerder meent dat door verwijzing in de folder naar de landingspagina duidelijk wordt dat het een abonnement betreft met automatische verlenging. Bovendien wordt in de folder de aanbieding vergeleken met de hogere prijs ten opzichte van de abonnementsprijs voor de drie edities tijdens de verlengde periode.

Het doel van adverteerder was om bij potentiële abonnees de interesse te wekken om met een lage instap (weer) een abonnement op Runner’s World aan te gaan. Een dergelijke manier voor adverteren is zeer gebruikelijk in tijdschriftenland. Met de dalende oplages doen uitgeverijen, zoals adverteerder, er (binnen het wettelijk kader) alles aan om nieuwe abonnees te werven, aldus adverteerder.

Het staat klaagster uiteraard vrij om de onderhavige klacht in te dienen, maar dit betreft de enige klacht die adverteerder in verband met dit soort uitingen heeft ontvangen.

Nu adverteerder er alles aan gelegen is om (potentiële) abonnees duidelijk te informeren over het af te sluiten abonnement, heeft zij de klacht serieus genomen en zal zij nu duidelijker en explicieter op haar landingspagina vermelden dat het om een abonnement tot wederopzegging gaat, ondanks het feit dat dit voorheen ook duidelijk was.

 

Het oordeel van de Commissie

De kern van de klacht is dat in de bestreden folder niet is vermeld dat de daarin opgenomen aanbieding betrekking heeft op een abonnement dat automatisch wordt verlengd, tenzij men uiterlijk 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode opzegt.

Bovengenoemd aspect van de aanbieding acht de Commissie zo essentieel dat de consument hier al in de berstreden uiting op duidelijke wijze over dient te worden geïnformeerd. Dat is in de onderhavige geval niet gebeurd. Wat dit betreft kan dus niet worden volstaan met de mededeling “Ga voor deze speciale aanbieding naar runnersweb.nl/3voor10”. Ook de mededeling “3X RUNNER’S WORLD VOOR € 10 I.P.V. € 17,97” biedt onvoldoende inzicht in het feit dat er sprake is van een verlengde periode, tenzij men de moeite neemt om op te zeggen.

Gelet op het bovenstaande is er sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, namelijk het bezoeken van de website runnersweb.nl en eventueel het doorlopen van een bestelproces, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken