a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00490

Datum:

25-11-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Klaagster maakt, samengevat, bezwaar tegen het feit dat afzender de buurtkrant ‘De Iriskrant’ heeft gedeponeerd in haar brievenbus die is voorzien van een NEE/NEE-sticker. Klaagster heeft de klacht op 27 december 2019, 14 april 2020 en 31 juli 2020 per e-mail bij afzender kenbaar gemaakt.

 

Het verweer

Aangezien afzender met vrijwilligers werkt en het lastig is om lijsten mee te sturen over het wel of niet bezorgen van de buurtkrant, worden sinds de oprichting van de krant (zo’n 20 jaar geleden) alle adressen in de buurt aangehouden. Afzender is van mening dat de saamhorigheid van de buurt zal lijden onder het niet bezorgen van de buurtkrant. De buurtkrant betreft initiatieven die als buurt georganiseerd worden, het buurthuis, activiteiten voor de kinderen in de buurt, vrijwilligers die elkaar helpen. De buurtkrant geeft een toevoeging aan de leefbaarheid van de wijk en afzender vindt het opmerkelijk dat een dergelijke krant niet bij alle bewoners van de buurt bezorgd mag worden.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klaagster heeft onweersproken gesteld dat de bewuste buurtkrant is gedeponeerd in haar brievenbus, die is voorzien van een NEE/NEE-sticker. Het betreft, naar de voorzitter aanneemt, een sticker als vermeld in bijlage 1 bij de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Met deze sticker wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat de bewoonster geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen. Ervan uitgaande dat de buurtkrant kan worden aangemerkt als een huis-aan-huisblad valt deze onder het bereik van de Code VOR.

Door de bezorging van de bewuste buurtkrant in een brievenbus voorzien van een NEE/NEE-sticker heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR. Hetgeen afzender aanvoert ter rechtvaardiging van de bezorging van de buurtkrant kan niet tot het oordeel leiden dat de bezorging alsnog toelaatbaar kan worden geacht. Door het aanbrengen van een brievenbussticker geeft de bewoonster immers te kennen dat zij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen, ongeacht de aard en de inhoud daarvan. Afzender dient te beseffen dat het bezorgen van de buurtkrant indruist tegen de wil die de bewoonster door middel van het aanbrengen van de sticker uitdrukkelijk heeft geuit. Anders dan verweerder kennelijk meent behoeft hij de bezorgers van de buurtkrant geen lijsten mee te geven over het wel of niet bezorgen van de buurtkrant, maar kan hij volstaan met de mededeling aan de bezorgers dat de krant niet in een brievenbus met NEE/NEE-sticker mag worden gedeponeerd.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.
 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken