a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00126

Datum:

27-03-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een radiocommercial, waarin een stem te horen is die zegt:

“LINDA. gunt iedereen een orgasme. Daarom hebben we deze maand een heel nummer over het belang van klaarkomen, de orgasmekloof en seks anno 2023 met Daphne Bunskoek, Viggo Waas, sekszusjes Krista en Marcelle en Soy Kroon. Plus win een heerlijke middag met een highclass escort of gigolo. Dit en natuurlijk nog veel meer, nu in de nieuwe editie van LINDA. Ga naar de winkel of bestel op linda.nl en krijg hem gratis thuisbezorgd.”

 

Samenvatting van de klacht 

Klager hoorde deze reclame om 12:05 uur in de middag op de radio, toen hij met zijn dochters in de auto zat. Eerder kwam de reclame ook al voorbij, toen om 17:30 uur. Klager heeft geen moeite met de reclame, wel met het uitzendtijdstip. In de commercial wordt nogal expliciet de orgasmekloof en het nut van klaarkomen aan de kaak gesteld. Dit gesprek had klager nog niet willen voeren met zijn (jonge) kinderen.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder bestrijdt dat radiocommercial in strijd is met de goede smaak of fatsoen en de goede zeden. De radiocommercial is, zeker in het licht van het huidige tijdperk, op geen enkele wijze in strijd met de goede smaak of fatsoen en/ of goede zeden. De grenzen van het toelaatbare zijn niet overschreden.

Berichten over seksualiteit zijn algemeen geaccepteerd binnen de maatschappij. Het gebruik van op zichzelf neutrale woorden als ‘orgasme’ of ‘klaarkomen’ is niet ontoelaatbaar en het staat eenieder vrij zulke bewoordingen te gebruiken in openbare uitingen.

Het enkele gebruik van woorden die betrekking hebben op seks maakt nog niet dat een uiting of het tijdstip van uitzenden de grens van het toelaatbare overschrijft. Het is niet aan de orde dan kinderen op enigerlei wijze geschaad worden of andere (ernstige) schade wordt berokkend als ze woorden als ‘klaarkomen’ of ‘orgasme’ horen.

Als dit leidt tot vragen bij kinderen, dan kan je als ouder aangeven dat je het heus nog wel eens wilt uitleggen, maar dat je ze er nog te jong voor vindt. Dat niet iedereen een uiting als deze kan waarderen of de uiting ongeschikt vindt voor kinderen, maakt nog niet dat de grens van het toelaatbare is overschreden. Daar komt bij dat het gaat om een radiocommercial. Er is geen sprake van beeld of zichtbare seksuele handelingen. Dat maakt de commercial minder indringend dan een televisiecommercial of een grote abri poster in een bushokje.

Tot slot staat het adverteerder vrij om reclame te maken voor het door haar uitgegeven tijdschrift en daarbij moet zij de onderwerpen kunnen benoemen die in de betreffende editie centraal staan. De radiocommercial is kortom niet in strijd met artikel 2 en 3 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De voorzitter begrijpt de klacht zo dat klager de radiocommercial in strijd acht met de goede smaak en/of het fatsoen en/of de goede zeden, voor zover deze overdag wordt uitgezonden. Bij de beantwoording van de vraag of deze radiocommercial in strijd is met (één van) de door klager genoemde criteria, stelt de voorzitter zich terughoudend op. Dit gelet op het subjectieve karakter van deze criteria.

2. De voorzitter stelt voorop dat het naar de huidige maatschappelijke opvattingen op zichzelf toelaatbaar moet worden geacht dat in reclame aandacht wordt besteed aan seksualiteit. Het feit dat diverse aan seksualiteit gerelateerde woorden overdag c.q. op een tijdstip dat het aannemelijk is dat (jonge) kinderen (mee)luisteren in een radiocommercial te horen zijn, betekent op zichzelf niet dat daardoor de grens van het toelaatbare is overschreden. Dat de uiting niet door iedereen wordt gewaardeerd, bijvoorbeeld omdat dit kan leiden tot vragen van kinderen over de in de commercial genoemde onderwerpen, is eveneens onvoldoende om te oordelen dat  om die reden de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden en de vrijheid van meningsuiting moet worden beperkt. Tegen deze achtergrond is de bestreden uiting naar de huidige maatschappelijke opvattingen niet in strijd met de goede smaak en fatsoen en de goede zeden Daarom beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken