a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2024/00043

Datum:

13-02-2024

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Klager heeft al eerder bij afzender aangegeven dat hij geen reclame wenst te ontvangen. Desondanks heeft klager de bestreden e-mail met reclame ontvangen van afzender. Klager heeft hierover contact opgenomen met afzender. Afzender heeft in reactie hierop laten weten klager niet meer te zullen mailen, maar beweert ook dat de e-mail geen reclame betreft. Dit is volgens klager onterecht. In de email wordt namelijk verwezen naar een wervingsactie op de website van afzender.

 

Samenvatting van het verweer

De bestreden e-mail van 22 november 2023 betreft een nieuwsbrief over de nieuwe abonnementsvorm ‘Biebkado’. Anders dan klager stelt, heeft afzender nooit aangegeven dat deze e-mail niet aan te merken zou zijn als reclame. In zoverre is de klacht ongegrond. De klacht dat de e-mail over Biebkado niet aan hem had mogen worden verzonden nadat hij bij e-mail van 22 december 2022 had aangegeven bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing, is terecht. Afzender erkent en betreurt dat er niet op juiste wijze opvolging is gegeven aan dit bezwaar. Het betreft een incidentele fout die mede is veroorzaakt door het gebruik van verschillende, niet gekoppelde systemen en bestanden voor het verzenden van onder meer direct marketing e-mails, waaronder de bestreden e-mail. Afzender heeft inmiddels intern maatregelen getroffen om te waarborgen dat een dergelijke fout in de toekomst niet meer zal voorkomen. Het e-mailadres van klager is bovendien definitief verwijderd uit de marketinglijst van afzender.

 

Het oordeel van de voorzitter

Nu klager onweersproken heeft gesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor het mogen toezenden van reclame via e-mail aan hem, heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. De voorzitter heeft kennis genomen van de mededeling van afzender dat zij de fout erkent en dat zij maatregelen heeft genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De voorzitter zal tot slot, nu afzender aannemelijk heeft gemaakt dat zij ervoor heeft gezorgd dat klager geen ongevraagde communicatie meer van haar zal ontvangen, gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 1.3 sub a Code e-mail.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken