a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00107

Datum:

23-04-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Herkenbaarheid reclame

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden uiting

Het betreft een door klager ontvangen brief met de aanhef “Hi buurman of buurvrouw,”.

Daarin staat:

“Onze buurt maakt gebruik van de gratis en besloten buurtapp Nextdoor Voorburg Oud. We hopen dat jij je ook aanmeldt! In deze buurtapp delen we lokale tips en aanbevelingen voor bijvoorbeeld een klusjesman of oppas, bespreken we de veiligheid in de buurt, plannen we buurtevenementen en nog veel meer.

Het is 100% gratis en besloten – alleen voor onze buren.

Download de Nextdoor app of ga naar www.nextdoor.nl/lidworden

Voer deze uitnodigingscode in om je aan te melden in onze buurt: (code)

(deze code verloopt over 7 dagen!)

– (naam),

Laan van Leeuwesteyn

P.S. Er zijn al 800+ berichten op Nextdoor Voorburg Oud, o.a. met lokale tips en informatie over buurtpreventie.”

Links onderaan de uiting staat (in de vorm van het betreffende logo): “Nextdoor”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

a.

De “format” en de tekst van de onderhavige brief, een A-4, die uit “een eigen printer” en  “de wijk” lijkt te komen, doen het voorkomen alsof het gaat om een “buurtinitiatief” tot het oprichten van een “buurt whatsapp”.

Na onderzoek blijkt echter dat de uiting reclame betreft voor (het downloaden van) de Nextdoor app. 

b.

Niet helder is of de onderaan de brief genoemde persoon daadwerkelijk bestaat.

Gelet op het bovenstaande vindt klager de uiting misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Nextdoor is een sociaal besloten buurtapp. Sinds begin 2016 verbindt verweerder buren in Nederland met elkaar met als doel om buurten socialer en veiliger te maken. Op Nextdoor kan men onderwerpen bespreken die relevant zijn voor de hele buurt, zoals  het schoonhouden van de buurt of het uitlenen van een ladder. Inmiddels gebruiken meer dan 6000 buurten door heel Nederland de buurtapp.

Het uitnodigen van een buurtgenoot met een uitnodigingsbrief is één van de mogelijkheden die verweerder biedt om buren met elkaar te verbinden. In het geval van klager heeft de onderaan de brief met name genoemde persoon besloten om een uitnodigingsbrief te versturen. Verweerder verzorgt vervolgens de logistiek. Het betreffende proces, de uitnodigingsbrief en de envelop zijn door de leverancier van verweerder afgestemd met en geaccordeerd door PostNL. Hierbij zorgt verweerder er ook voor dat het Postfilter wordt geraadpleegd.

In de algemene voorwaarden van verweerder staat duidelijk dat zij alleen een uitnodiging namens een lid verstuurt, als hij/zij daartoe opdracht heeft gegeven. De Commissie kan er dus van uit gaan dat de zender van de uitnodigingsbrief echt bestaat en woonachtig is in de genoemde straat, aldus verweerder.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad a.

Anders dan klager meent, ligt naar het oordeel van de Commissie in de uiting niet de suggestie besloten dat deze betrekking heeft op “het oprichten” van een “buur-twhatsapp”. Bij lezing van de gehele uiting is voldoende duidelijk dat de “buurman of buurvrouw”, aan wie de uiting is gericht, wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor de reeds bestaande buurtapp Nextdoor Voorburg Oud. Zo is vermeld: “Onze buurt maakt gebruik van de gratis en besloten buurtapp Nextdoor Voorburg Oud” en “P.S. Er zijn al 800+ berichten op Nextdoor Voorburg Oud (…)”.

De uiting houdt een aanprijzing van deze buurtapp in (“In deze buurtapp delen we lokale tips en aanbevelingen voor bijvoorbeeld een klusjesman of oppas, bespreken we de veiligheid in de buurt, plannen we buurtevenementen en nog veel meer”). Uit de uiting blijkt op voldoende duidelijke wijze dat deze afkomstig is van een buurtgenoot en dat verweerder, van wie de naam ook in de uiting is vermeld, daarbij betrokkenheid heeft gehad. 

Ad b.  

Verweerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de persoon die onderaan de brief is genoemd daadwerkelijk bestaat en als lid van de buurtapp Nextdoor Voorburg Oud opdracht heeft gegeven aan verweerder om de onderhavige uitnodiging te versturen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken