a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00188

Datum:

23-04-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de aanprijzing van het Vodafone Red Together abonnement in een televisiecommercial (uiting A) en op de website www.vodafone.nl/together/ (uiting B).

A.

 In de televisiecommercial wordt onder meer gezegd:

“Waar je samen ook voor gaat, ons netwerk groeit met je mee” en

“Vanaf nu blijvend meer data bij onze Red abonnementen. Bijvoorbeeld 80 Gig voor 30 euro als je ook Ziggo hebt.”

In beeld verschijnt op dat moment de tekst

“80 GB                                    € 30

Red Together                         p.mnd. i.c.m. Ziggo”

met onderin beeld, in kleinere letters, de mededeling: “Bij een Vodafone abonnement en een Ziggo pakket met internet.”

De commercial wordt afgesloten met de gesproken mededeling “Ontdek het op vodafone.nl”, begeleid door het in beeld getoonde logo en websiteadres van Vodafone.

B.

Op de webpagina www.vodafone.nl/together/, voor zover deze door klager is overgelegd, staat onder de kop “Het ideale abonnement voor de moderne familie. Eén grote databundel om samen te delen” een (drie)stappenplan. Daaronder kan onder het kopje “Dit betekent het voor jouw situatie” worden ingevuld met hoeveel personen (1 t/m 5) men Red Together wil gaan gebruiken en of men ook internet van Ziggo heeft, waarna de totaalprijs per maand verschijnt.

 

De klacht

In de commercial adverteert Vodafone met ‘Together 80 GB voor € 30,-’. De naam ‘Together’ suggereert dat het bedrag van € 30,- geldt voor het abonnement waarbij men samen – als Ziggo abonnee – 80 GB krijgt. In een eerste contact met de klantenservice van Vodafone is aan klager bevestigd dat hij en zijn echtgenote beiden gebruik konden maken van het aanbod van 80 GB (als Ziggo klant verdubbeld naar 160 GB) mobiele internetdata, samen te gebruiken, voor € 30,- per maand. Pas in het tweede contact met de klantenservice werd klager meegedeeld dat voor de tweede persoon een Together Extra abonnement moet worden afgesloten voor € 12,50 per maand, waardoor de totaalprijs voor 80 GB uitkomt op € 42,50 in plaats van op het bedrag van    € 30,- dat in de commercial wordt genoemd. Het aanbod ’80 GB Red Together € 30,00 voor Ziggo abonnees’ staat ook op de website van Vodafone. Klager vindt de reclame misleidend.

 

Het verweer

Het standpunt van adverteerder wordt als volgt samengevat.

Een consument kan voor zichzelf een Red Together abonnement afsluiten, waarbij hij – indien hij ook een Ziggo-pakket heeft – 80 GB aan data krijgt voor € 30,- per maand. In de televisie-commercial wordt deze situatie als voorbeeld genoemd. Op de site www.vodafone.nl/together/ kan men door middel van buttons de huidige situatie (wel of geen klant van Ziggo) en het aantal mensen dat van Red Together gebruik wil maken invoeren, waarna het totale bedrag voor het betreffende abonnement getoond wordt. Daar zal nooit uitkomen dat voor twee aansluitingen        € 30,- moet worden betaald. Vodafone betwist dat de naam Red Together impliceert dat een aanbod voor minstens twee personen geldt, zoals klager aanvoert. De naam Red Together is gekozen omdat het abonnement de mogelijkheid biedt dat meerdere aansluitingen data met elkaar kunnen delen, aldus Vodafone.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van Vodafone is nader toegelicht. Daarbij is benadrukt dat de enkele naam van het product, Red Together, volgens Vodafone niet tot misleiding kan leiden.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Beoordeeld moet worden of de reclame voor het Red Together abonnement in de televisiecommercial en op de website van Vodafone misleidend is ten aanzien van de prijs van het abonnement.

2.

Op grond van de stukken en het behandelde ter zitting is het volgende komen vast te staan.

Sluit een persoon het Red Together abonnement alleen voor zichzelf af, dan ontvangt hij 40 GB aan data voor € 35,- per maand. In combinatie met internet van Ziggo wordt de databundel verdubbeld en wordt € 5,- korting gegeven. In dat geval betaalt hij dus € 30,- voor 80 GB. Bij aansluiting van een tweede sim op het abonnement, verdubbelt het aantal data van 40 naar 80 GB (geen Ziggo abonnee) of van 80 naar 160 GB (i.c.m. Ziggo). Voor deze tweede aansluiting (Red Together Extra) moet (met Ziggo-korting) maandelijks € 12,50 extra worden betaald.

3.

In de televisiecommercial wordt geadverteerd met 80 GB Red Together voor € 30,- per maand. Naar het oordeel van de Commissie is door de uitdrukkelijke vermelding “i.c.m. Ziggo” en de onderin beeld staande mededeling voldoende duidelijk dat het aanbod ’80 GB voor € 30,-’ alleen geldt indien het Vodafone Red Together abonnement wordt gecombineerd met internet van Ziggo. De Commissie acht echter in de commercial onvoldoende duidelijk gemaakt dat het geadverteerde bedrag van € 30,- de abonnementsprijs is voor één persoon, en dat voor de volgende aansluiting(en) extra moet worden betaald. In de commercial voor Red Together wordt in woord en beeld het “samen” delen benadrukt. Er worden beelden getoond van personen die op verschillende manieren samen mobiele data gebruiken en er wordt gezegd “Waar je samen ook voor gaat, ons netwerk groeit met je mee”. Hierna volgt het aanbod “80 GB Red Together       € 30,- p. mnd. i.c.m. Ziggo”. Door de nadruk die in de commercial op ‘samen’ ligt, gecombineerd met de naam ‘Together’, kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat het aanbod van 80 GB voor        € 30,- geldt voor het Red Together abonnement met meerdere aansluitingen. In werkelijkheid blijkt dit niet het geval te zijn, nu voor een tweede aansluiting extra moet worden betaald.

4.

Nu in de televisiecommercial niet duidelijk wordt gemaakt dat het geadverteerde aanbod “80 GB Red Together € 30,- p. mnd. i.c.m. Ziggo” de prijs weergeeft van het abonnement voor één persoon, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over het aanbod te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de televisiecommercial misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5.

De hiervoor geconstateerde onduidelijkheid in de commercial doet zich naar het oordeel van de Commissie niet voor op de bestreden webpagina. Deze webpagina bevat geen algemeen aanbod “80 GB voor € 30,-”. Via het stappenplan en met name het gedeelte onder het kopje “Dit betekent het voor jouw situatie” wordt voldoende duidelijk gemaakt dat voor een extra aansluiting op het Red Together abonnement een bedrag in rekening wordt gebracht bovenop de abonnementsprijs voor één aansluiting. De tegen de uiting op de website gerichte klacht wordt daarom afgewezen.

6.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de televisiecommercial in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.               Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken