a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00671

Datum:

25-11-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial voor ‘GigaNet’ van Ziggo.

In de commercial wordt door de voice-over gezegd:

“GigaNet is klaar voor internetsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (in beeld verschijnt: “tot wel 1 Gbit/s”). En die snelheden zijn nu al beschikbaar in Utrecht en straks in bijna heel Nederland. Kijk op ziggo.nl/sneller.”

 

De klacht

In de commercial vermeldt Ziggo dat met GigaNet een snelheid tot 1 Gbit/s wordt geleverd. “Tot” is een relatief begrip en voor meerdere uitleg vatbaar, maar er wordt in het geheel niet vermeld dat het om de downloadsnelheid gaat. De uploadsnelheid ligt volgens klager een factor 20 lager. Nu wordt min of meer gesuggereerd dat voor alles een snelheid van 1 Gbit/s geldt, terwijl dat niet het geval is. Klager vindt dit misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Ziggo biedt pakketten met verschillende internetsnelheden aan, variërend van 25, 250 of 500 Mbit/s tot maximaal 1 Gbit/s. Daarom wordt in algemene zin geadverteerd met internetsnelheden tot 1 Gbit/s. Het betreft inderdaad de downloadsnelheid. Dit wordt vermeld in alle uitingen waarin concrete internetsnelheden worden genoemd, waarvan in de commercial geen sprake is. Het is overigens gebruikelijk in de internetbranche dat, wanneer in algemene zin wordt gesproken over internetsnelheden, in de eerste plaats downloadsnelheden worden bedoeld. Bij ieder concreet aanbod, bij het aangaan van een abonnement en in de overeenkomst, wordt daarnaast – verplicht – ook de uploadsnelheid vermeld. Bij Ziggo zijn, zoals bij het overgrote deel van de internetabonnementen, de uploadsnelheden lager dan de downloadsnelheden, omdat de consumptie van downloadcapaciteit vele malen groter is.

Ziggo verzoekt de klacht af te wijzen.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de commercial zegt Ziggo dat haar netwerk ‘GigaNet’ klaar is voor internetsnelheden tot 1 Gbps, welke snelheden nu al beschikbaar zijn in Utrecht en straks in bijna heel Nederland.

Klager vindt de commercial misleidend, omdat niet wordt vermeld dat de genoemde snelheid alleen de downloadsnelheid betreft. De voorzitter begrijpt de klacht zo dat klager een beroep doet op het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie – in dit geval het afsluiten van een internetabonnement – als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code.

De voorzitter overweegt als volgt.

Vast is komen te staan dat de geadverteerde internetsnelheid “tot 1 Gbps” de downloadsnelheid betreft en dat deze hoger ligt dan de uploadsnelheid. De voorzitter acht voldoende aannemelijk dat dit verschil in download- en uploadsnelheid bij het merendeel van de (niet-zakelijke) internetabonnementen voorkomt, en dat dit is afgestemd op het gemiddelde internetgebruik van consumenten. Het is niet onaannemelijk dat de gemiddelde consument ervan uitgaat dat wanneer over internetsnelheid in het algemeen wordt gesproken, het gaat om de downloadsnelheid. De onderhavige commercial is een algemene aanprijzing van GigaNet en betreft geen concreet aanbod van een internetabonnement. Verder is van belang dat in de commercial wordt verwezen naar de website ziggo.nl/sneller, waar – zoals de voorzitter heeft geconstateerd – uitdrukkelijk wordt gesproken over “tot 1 Gbps downloadsnelheid”.

Op grond van het vorenstaande kan de klacht naar het oordeel van de voorzitter niet slagen en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken