a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00154

Datum:

29-04-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op http://www.online.nl/internet/wifi/. Daarin staat onder het kopje “Wifi” onder meer:

“Struikelen over lastige internetkabels, gaten in muren en plafond, iedere maand alle GB’s van je mobiele abonnement erdoorheen jagen… met snel en storingsvrij draadloos internet behoort dat tot het verleden. Daarom geniet je bij online.nl van optimale wifi, door het wifi modem dat je bij het internet abonnement in bruikleen krijgt”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager vindt de reclame misleidend, om de volgende redenen.

Adverteerder suggereert dat zij bovengemiddeld goede apparatuur in bruikleen geeft, die “storingsvrij” “optimaal” wifi levert. In de praktijk levert adverterder echter apparatuur die in 2020 niet meer marktconform kan worden genoemd. Deze apparatuur biedt slechts de mogelijkheid om Wifi op het 2.4Ghz frequentiebereik te gebruiken. Dit frequentiebereik is langzaam en storingsgevoelig en zit al “vol”, aldus klager. Om deze reden gebruikt andere apparatuur ook de 5Ghz-band, waar meer capaciteit is en daardoor minder storingsgevoeligheid.

Adverteerder wekt de indruk dergelijke apparatuur te leveren, door haar Wifi aan te duiden als “storingsvrij” en “optimaal”, terwijl zij deze apparatuur in werkelijkheid niet levert, zo stelt klager.

 

Het verweer

Adverteerder (hierna ook: “M7”) heeft -samengevat- het volgende verweer gevoerd.  

In de tekst op de website staat niet dat de M7 modems “bovengemiddeld goed” zijn; er staat  a) dat de klant geen last heeft van kabel en gaten door het draadloze Wifi modem en b) dat M7 zorgt voor snel en storingsvrij internet. Dat is wat M7 doet. De geleverde modems functioneren naar behoren en tevredenheid. Als klanten toch problemen ondervinden met de snelheid of door storingen, dan levert M7 via haar klantenservice tips en tools voor diagnose en verbetering van de Wifi performance in huis (zoals via extenders). Hiertoe behoort ook de mogelijkheid van het leveren van een ander type modem dat zowel 2.4 Ghz als 5.0 Ghz ondersteunt, als dat in een voorkomend geval opportuun is.

M7 concludeert het volgende.

In de tekst op de website wordt geen verband gelegd tussen de in bruikleen gegeven modems en het verkrijgen van “snel en storingsvrij draadloos internet”. M7 zorgt wel voor dit  laatste door een combinatie van de capaciteit en kwaliteit van het gebruikte netwerk, de ter beschikking gestelde of te stellen hardware en overige tools die de klantenservice inzet om eventuele problemen op te lossen. Van misleiding is geen sprake, aldus M7.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager vindt dat in de bestreden de reclame ten onrechte wordt gesuggereerd dat adverteerder “bovengemiddeld goede apparatuur” in bruikleen geeft, die “storingsvrij” “optimaal” wifi levert, meer in het bijzonder een modem dat 5.0 Ghz ondersteunt. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

Hij acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument de bestreden uiting zal opvatten in die zin dat adverteerder snel en storingsvrij draadloos internet aanbiedt, waarbij de abonnee gebruik maakt van een modem dat men in bruikleen krijgt. Naar het oordeel van de voorzitter ligt in de bestreden uiting niet de suggestie besloten dat dit modem “bovengemiddeld” goed is, noch dat het noodzakelijkerwijs gaat om een modem dat 5.0 Ghz ondersteunt. Overigens is bij verweer meegedeeld dat adverteerder, in geval van problemen met de snelheid of door storingen, tips en tools biedt voor diagnose en verbetering van de Wifi performance in huis, waaronder de mogelijkheid van het leveren van een type modem, dat zowel 2.4 Ghz als 5.0 Ghz ondersteunt.

Van misleiding, zoals door klager gesteld, is naar het oordeel van de voorzitter geen sprake.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken