a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00302

Datum:

01-10-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een uiting op de website van KPN NetwerkNL, voor zover daarin staat:

“Alle providers op ons netwerk”

“Er zijn diverse providers die hun diensten aanbieden via KPN NetwerkNL. Dit zijn zowel providers die diensten aanbieden aan consumenten als (klein) zakelijk. In deze lijst staan een aantal providers die de diensten aanbieden.”

Vervolgens is een alfabetische lijst van providers zichtbaar.

Verder noemt klager mededelingen van een informatiepunt van adverteerder.

 

De klacht

Klager is bij een informatiepunt van adverteerder ingelicht over de mogelijkheden van een glasvezelnetwerk en de aanbieders van tv, internet en bellen. Vervolgens is bij klager door KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aangelegd. Klager wilde daaropvolgend gebruik maken van een aanbieding van Oxxio (als provider), maar nu blijkt dat het niet mogelijk is om van de diensten van Oxxio gebruik te maken. Klager heeft enkel de keuze om gebruik te maken van de (provider) diensten van KPN Telecom. Klager voelt zich misleid omdat hij een glasvezelnetwerk heeft laten aanleggen en vervolgens kan hij geen gebruik maken van het uitgebreide aanbod van providers. Hetgeen bij het informatiepunt alsmede op de website van adverteerder wel is medegedeeld.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De informatie die via de website en de informatiepunten wordt verstrekt is van louter feitelijke aard. Het netwerk van KPN NetwerkNL is een open netwerk, zodat in beginsel alle providers toegang kunnen krijgen tot dit netwerk. Adverteerder acht het van belang dat de consument hierover afdoende wordt geïnformeerd, zodat niet de indruk bestaat dat alleen telecommunicatiediensten van KPN over het netwerk worden geleverd. Hiermee wordt een gelijk speelveld tussen providers gewaarborgd. Volgens KPN is geen sprake van reclame aangezien de bestreden uitingen niet als doel hebben om de aansluiting of bepaalde producten of diensten aan de consument te verkopen.

Het misleidende karakter in de uitingen ontbreekt. Hoewel in beginsel alle providers zich op het netwerk van KPN NetwerkNL kunnen aansluiten, bepalen providers zelf of en in welke gebieden zij van het glasvezelnetwerk gebruik maken. Het aanbod van een provider kan derhalve per regio of adres verschillend zijn. De bestreden uiting op de website bevat een lijst met alle providers die hun diensten via het netwerk aanbieden. Met deze uiting wordt niet de suggestie gewekt dat deze providers hun diensten op elk adres leveren. Volgens adverteerder zal de gemiddelde consument begrijpen dat deze lijst slechts een overzicht is, waaruit niet kan worden afgeleid binnen welk geografisch gebied deze providers hun diensten verlenen. Voorts is het voor de gemiddelde consument relatief eenvoudig om via de website van de betreffende provider na te gaan of deze provider diensten levert op een bepaald adres.

 

Het oordeel van de voorzitter

Nu adverteerder betwist dat sprake is van reclame, dient de vraag te worden beantwoord of de bestreden uitingen reclame zijn in de zin van artikel 1 van de van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voor wat betreft de informatie van het informatiepunt is dit niet het geval. In zoverre is blijkbaar sprake van een 1-op-1 uiting in de vorm van een individueel, niet-stelselmatig verkoop- of adviesgesprek. Dergelijke uitingen zijn blijkens de toelichting bij artikel 1 NRC uitgezonderd van het begrip reclame in dit artikel.

Daarentegen is de betreffende webpagina, waarop onder meer staat “op ons netwerk” en “er zijn diverse providers die hun diensten aanbieden via KPN NetwerkNL” wel reclame in de zin van artikel 1 NRC. Deze uiting, die blijkbaar onderdeel is van een website waarop diensten van adverteerder worden aangeprezen, zal door de gemiddelde consument zo worden opgevat dat adverteerder een ruime keuze aan providers biedt en dat zij daardoor een gunstig aanbod heeft. De voorzitter verwerpt op dit punt het andersluidende verweer van adverteerder en zal hierna de webpagina beoordelen.

In de uiting worden, zonder voorbehoud, diverse providers aangeprezen die de diensten via het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL aanbieden. Met de mededelingen in de uiting wordt de suggestie gewekt dat het voor de consument mogelijk is om uit alle aangeboden providers te kiezen. Nu vast is komen te staan dat niet alle providers op ieder adres hun diensten (kunnen) aanbieden, is de voorzitter van oordeel dat dit een belangrijke beperking van het aanbod betreft, waarop de gemiddelde consument op grond van de bestreden uiting niet zonder meer bedacht hoeft te zijn. De consument moet daarom in de uiting op duidelijke wijze er attent op worden gemaakt dat het aanbod van providers per adres en/of geografisch gebied kan verschillen. Dit is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over de producten en diensten van KPN NetwerkNL. Dit leidt tot het oordeel dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de bestreden uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

De voorzitter acht de bestreden uiting op de webpagina in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder in zoverre aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken