a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00303

Datum:

17-08-2020

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen over ‘Online tv-kijken’ op de website van KPN:

A.

Op de pagina https://www.kpn.com/televisie.htm met als kop “Raak niet uitgekeken met TV van KPN”:

“Kijk online in heel de EU

Waar je ook bent, jij mist geen minuut van je favoriete programma’s met Online tv-kijken.”

B.

Op de pagina https://www.kpn.com/televisie/online-tv-kijken.htm:

“Online TV kijken in heel de EU

Op je mobiel, tablet en computer of via Chromecast

       (…)

       Online tv-kijken via app of web

       Heb je Interactieve TV van KPN? Dan kijk je jouw favoriete programma’s en zenders niet

       alleen via je televisie, maar ook online in heel de EU via de Interactieve TV app en

       Interactievetv.nl.”

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de bewering van KPN dat je online in heel de EU je favoriete programma’s en zenders kunt kijken. KPN heeft klager desgevraagd laten weten dat het in verband met uitzendrechten bij sommige, veelal buitenlandse zenders niet mogelijk is deze buitenshuis te bekijken. Deze zenders kunnen alleen via de eigen tv-ontvanger of via het eigen wifi-netwerk met de app worden bekeken. KPN moet duidelijk vermelden dat er restricties zijn en dat je je favoriete buitenlandse zenders (zelfs in Nederland) niet overal kunt bekijken, aldus klager. Nu KPN dat niet heeft gedaan, vindt klager de uitingen misleidend.

 

Het verweer

Het standpunt van KPN  wordt als volgt samengevat.

Met Online tv of interactieve TV (iTV) van KPN kunnen zenders en programma’s live of on demand worden gekeken op onder meer een mobiel, tablet of computer. Bepaalde zenders en programma’s kunnen tevens buitenshuis of buiten Nederland (in de EU) worden bekeken. Door beperkingen in de uitzendrechten kunnen sommige programma’s of zenders niet buitenshuis worden bekeken. Informatie over de beperkingen van Online tv staat op de website van KPN onder meer op de pagina’s https://www.kpn.com/televisie/online-tv-kijken.htm (hierna: webpagina 1) en https://www.kpn.com/televisie/zenders.htm (hierna: webpagina 2). Weliswaar bevat webpagina 1 de door klager bestreden uiting B, maar op dezelfde pagina staat een Q&A met uitleg over de mogelijkheden van Online tv. In het antwoord op de vraag “Welke functionaliteiten zijn te gebruiken met de iTV (web)app?” wordt vermeld dat de toegang tot zenders buitenshuis beperkter is. Webpagina 1 bevat ook een link naar webpagina 2, waar een overzicht staat van alle zenders die beschikbaar zijn voor Online tv-kijken. Nu alle relevante informatie aanwezig is of eenvoudig vindbaar is voor de gemiddelde consument, is webpagina 1 (uiting B) volgens KPN niet misleidend of anderszins in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Wel zal voor de duidelijkheid  bovenaan deze webpagina een verwijzing naar de Q&A onderaan de pagina worden opgenomen.

De klacht tegen uiting A op webpagina https://www.kpn.com/televisie.htm (‘webpagina 3’) acht KPN in zoverre gegrond dat de hiervoor beschreven informatie of een verwijzing daarnaar ontbreekt. Hoewel de gemiddelde goed geïnformeerde consument volgens KPN uit uiting A niet zal afleiden dat alle programma’s en zenders ongeacht locatie in de EU kunnen worden bekeken, erkent KPN dat het ontbreken van meer informatie over de beperkingen van Online tv tot onduidelijkheid kan leiden. KPN heeft daarom deze webpagina zo aangepast dat de bestreden uiting (A) wordt gevolgd door de vermelding dat niet alle zenders met Online tv beschikbaar zijn en door een verwijzing naar de informatie op webpagina 1.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In beide bestreden uitingen wordt zonder voorbehoud het ‘Online TV kijken in heel de EU van jouw favoriete programma’s en zenders’ aangeprezen. Als erkend is komen vast te staan dat een wezenlijk deel van het aanbod als gevolg van beperkingen in de uitzendrechten niet buitenshuis kan worden bekeken. De Commissie is van oordeel dat dit een belangrijke beperking van het aanbod betreft, waarop de gemiddelde consument op grond van de uitingen niet zonder meer bedacht behoeft te zijn. De consument moet daarom in de uitingen op duidelijke wijze er attent op worden gemaakt dat met Online TV niet alle zenders en programma’s buitenshuis kunnen worden bekeken. Dit is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over het product Online TV kijken van KPN.

2.

In uiting A ontbreekt elke (verwijzing naar) informatie over de beperking van het zenderaanbod via Online TV. Dit leidt tot het oordeel dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is uiting A misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3.

KPN heeft bij verweer aangevoerd dat op dezelfde webpagina waarop uiting B voorkomt, een Q&A staat met in het antwoord op de vraag “Welke functionaliteiten zijn te gebruiken met de iTV (web)app?” de mededeling dat de toegang tot zenders buitenshuis beperkter is. Deze wijze van informatieverstrekking voldoet naar het oordeel van de Commissie niet aan het vereiste dat essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen op duidelijke wijze in de uiting moet zijn opgenomen. Bij de absolute mededeling “Online TV kijken in heel de EU (…) Dan kijk je jouw favoriete programma’s en zenders niet alleen via je televisie, maar ook online in heel de EU” wordt de consument niet gewezen op informatie over beperkingen van het aanbod die elders op de webpagina staat en in de link die op de pagina te vinden is. De Commissie is van oordeel dat in uiting B op onduidelijke wijze essentiële informatie wordt verstrekt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen. Uiting B is daarom misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.

KPN heeft meegedeeld dat zij inmiddels in beide bestreden uitingen de hiervoor bedoelde essentiële informatie dan wel een verwijzing daarnaar heeft opgenomen. Hierin ziet de Commissie aanleiding een aanbeveling achterwege te laten. 

 

De beslissing

De Commissie acht beide reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken