a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00073

Datum:

28-06-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanbieding op delta.nl met onder meer de volgende inhoud:
“De eerste 12 maanden mobiel voor 2,50 p/mnd met DELTA Sim Only. Speciaal voor klanten met Internet van DELTA.” In de uiting staat verder de volgende specificatie:
“€ 5.00 korting op je internetfactuur  – 5.00
Eerste 12 maanden                           – 4.00”.

 

Samenvatting van de klacht inclusief de repliek

Adverteerder maakt reclame met een abonnement dat maar €2,50 per maand zou kosten. Maar in werkelijkheid moet klager € 7,50 per maand betalen. De kortingen staan onduidelijk aangegeven en ook in het contract staat het niet goed omschreven. Adverteerder rekent de korting die je krijgt op je internetabonnement mee als zijnde korting op je telefoonabonnement. Dit is onjuist en een misleidende wijze van adverteren. Eigenlijk moet de reclame-uiting als volgt luiden: ”Telefoonabonnement nu met actiekorting € 7,50 en € 5 extra korting op je internetaansluiting”.

 

Samenvatting van het verweer inclusief de dupliek

In de reclame-uiting staat dat het aanbod enkel geldig is voor bestaande ‘internetklanten’ van DELTA. In de reclame-uiting vermeldt adverteerder verder expliciet dat de getoonde korting als volgt is opgebouwd:
• Elke maand € 5,- korting op de internetfactuur
• Een extra korting van € 4,- per maand in het eerste jaar op het eerste abonnement.
Het enkele feit dat een gedeelte van de korting wordt gegeven op het factuurbedrag van het internetabonnement, maakt de reclame-uiting niet onjuist en/of misleidend. Per saldo krijgt klager de beloofde korting en betaalt hij in combinatie met zijn DELTA-internetabonnement gedurende het eerste jaar slechts € 2,50 per maand. De inhoud van het contract is verder niet relevant voor de behandeling van de klacht.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de bestreden reclame-uiting wordt, na verrekening van kortingen, een telefoonabonnement aangeboden voor € 2,50 per maand gedurende de eerste 12 maanden. Daarbij wordt gezegd dat de aanbieding speciaal is bedoeld voor klanten met Delta Sim Only Internet. Klager richt zich met name tegen de wijze waarop de korting wordt verrekend. De voorzitter ziet in hetgeen klager stelt geen aanleiding om te oordelen dat adverteerder hetgeen in de reclame-uiting wordt beloofd niet waarmaakt. Uit een door klager overgelegde factuur van zijn abonnement blijkt weliswaar dat voor het abonnement € 7,50 in rekening wordt gebracht, maar op deze factuur staat ook: “Neemt u ook internet af bij DELTA, dan krijgt u 5,- per maand korting op uw internetfactuur”. Dit stemt overeen met de informatie in de uiting waaruit blijkt dat € 5,– korting op de internetfactuur een onderdeel is van de aanbieding. De gemiddelde consument zal hieruit begrijpen dat een deel van de korting in de kosten van het telefoonabonnement wordt verwerkt en een ander deel in de kosten van de internetfactuur. Per saldo (na verrekening van beide kortingen) krijgt de consument het telefoonabonnement gedurende de eerste 12 maanden voor € 2,50 per maand. De reclame-uiting kan om die reden niet onjuist of misleidend worden geacht. Dat de wijze waarop de korting in het abonnement is gespecificeerd volgens klager onjuist is, kan de reclame-uiting niet alsnog onjuist of misleidend maken. Men krijgt immers per saldo datgene wat in de reclame-uiting wordt beloofd. De voorzitter beslist om die reden als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken