a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00038

Datum:

09-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een geadresseerde brief van Ziggo waarin onder meer het volgende staat:

“In jouw woning is in het verleden door jou, of de vorige bewoners gebruik gemaakt van Ziggo.
Hierdoor is het tv-signaal van Ziggo nog actief, terwijl er geen abonnement meer bij ons is. Dit tv-signaal van Ziggo gaan wij binnenkort uitzetten, tenzij je het wilt gebruiken. Geen kosten voor de afgelopen periode Heb je gebruik gemaakt van het tv-signaal van Ziggo zonder abonnement? Dan hebben we tot nu toe geen kosten in rekening gebracht. Maak je geen zorgen, je hoeft over de afgelopen periode niets terug te betalen. Het gemak om het tv-signaal te behouden. Naast het tv-signaal van Ziggo dat je in jouw woning kan ontvangen, is het ook mogelijk om snel en stabiel internet van Ziggo te krijgen. Het netwerk hiervoor ligt er al. Daarom hebben we een extra scherpe deal voor je om afsluiting te voorkomen. Bekijk jouw voordeel op de bijgevoegde kaart. Weet je niet of je al Ziggo hebt? Onze adviseurs helpen je graag vrijblijvend.”

Samenvatting van de klacht

Klager heeft geen abonnement bij adverteerder gehad en is de eerste bewoner op het adres. Er kan om die reden volgens hem geen Ziggo tv-signaal in zijn woning actief zijn. Dit opperen is misleidend, zeker gezien de mededeling dat er geen kosten worden verrekend voor de afgelopen ‘periode’. Dit brengt de aangesproken personen in diskrediet en voelt voor veel mensen bijna als een betalingsherinnering, hetgeen zij als druk zullen ervaren. Daarnaast wordt de suggestie gewekt dat er een specifiek netwerk van Ziggo aanwezig is. Dat is onjuist. Het gaat om niets anders dan een tv-signaal via het standaard netwerk waarover een specifieke provider zijn signaal afgeeft.

Samenvatting van het verweer

De bewuste brief wordt alleen verzonden aan adressen waar een actieve tv-aansluiting van Ziggo aanwezig is. Een actieve aansluiting betekent dat adverteerder het tv-signaal uitzendt via de kabel naar de aansluiting in de betreffende woning. Bij nieuwbouw worden aansluitingen vaak standaard geactiveerd in de straatkast. Dit is om te voorkomen dat adverteerder voor elke nieuwe klant afzonderlijk het tv-signaal handmatig moet aanzetten. Ongeacht of een bewoner een Ziggo-abonnement heeft, kan er dus een actieve aansluiting in de woning aanwezig zijn en kan er dan gebruik worden gemaakt van het tv-signaal. Adverteerder is in 2020 gestart met een opschoningsproject om enkel nog actieve aansluitingen te hebben door bewoners met een abonnement. Adverteerder heeft namelijk alleen toestemming van de omroepen en rechthebbenden om het signaal te leveren aan diegenen, die een betaalde dienst afnemen. Ook wil adverteerder het aantal niet-betalende gebruikers verminderen Omdat adverteerder niet kan zien of er daadwerkelijk een televisie is aangesloten op de wandcontactdoos, is zij genoodzaakt om alle adressen waarop een tv-signaal actief is, maar waar geen abonnee woont, te informeren over het afsluiten van het tv-signaal. Adverteerder suggereert in de brief niet dat er illegaal gebruik zou worden gemaakt van een tv-aansluiting. Voor deactiveren hoeft de klant niets te ondernemen. Van enige druk, zoals klager suggereert, is geen sprake. Adverteerder heeft de brief inmiddels aangepast omdat deze met name in een nieuwbouwsituatie verwarrend kan zijn doordat wordt gesproken over ‘vorige bewoners’.

Het oordeel van de voorzitter

Klager stelt dat in de brief ten onrechte wordt beweerd dat er in zijn woning een actieve Ziggo tv-aansluiting is. Adverteerder heeft hiertegenover toegelicht dat het mogelijk is dat er in een woning een actieve Ziggo tv-aansluiting is, zonder dat hiervoor ooit een abonnement is afgesloten. De voorzitter acht hetgeen adverteerder in dat kader stelt voldoende aannemelijk. Dat neemt niet weg dat de voorzitter zich kan voorstellen dat klager het eerste gedeelte van de brief onbegrijpelijk vindt, nu hij de eerste bewoner van het betrokken huis is en hij zelf nooit een Ziggoabonnement heeft afgesloten. Anders dan klager, vermag de voorzitter echter niet in te zien dat de brief klager in diskrediet heeft gebracht of als betalingsherinnering kan worden gezien. Er staat duidelijk in de brief dat met terugwerkende kracht geen vergoeding verschuldigd is. De eerste twee regels van de brief zijn weliswaar onjuist, maar de voorzitter acht deze niet misleidend, nu aan klager de vrije keus is gelaten alsnog voor een Ziggoabonnement te kiezen of niet. Dat het voorgaande in de situatie van klager, die de eerste bewoner is, beter had kunnen worden verwoord, nu in de brief ook over “vorige bewoners” wordt gesproken, geeft geen aanleiding om deze brief in strijd met de Nederlandse Reclame Code te achten. Daarnaast heeft klager onvoldoende gemotiveerd gesteld dat er in zijn woning geen mogelijkheid zou bestaan om via het Ziggo-netwerk internet te krijgen. Ook in zoverre wordt van de juistheid van de brief uitgegaan. De voorzitter beslist daarom als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken