a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00300

Datum:

04-07-2022

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een per post ontvangen flyer van WauWau. De flyer is in de vorm van een grafsteen en op de flyer staat, onder meer:
“R.I.P.
Glasvezelmonopolie
2022
[…]
Beste MKB’er,
Samen het glasvezelmonopolie begraven?
[…]
WauWau
Zakelijk glasvezel zonder monopolieprijs.”
Op de envelop staat:
“RouWauwaukaart.”

Samenvatting van de klacht

De flyer is smakeloos. Er wordt geïnsinueerd dat je een rouwkaart hebt ontvangen. Bij het openen van de enveloppe blijkt er een kaart in de vorm van een grafsteen in te zitten met R.I.P. erop. Deze campagne is voor klaagster extra pijnlijk, omdat zij vorig jaar een aantal rouwkaarten heeft ontvangen en bij het zien van deze kaart meteen paniek kreeg.

Het oordeel van de voorzitter

Het gaat in deze zaak om een flyer in de vorm van een rouwkaart in een envelop waarop staat ‘RouWauwaukaart’. Kijkend naar de flyer in zijn geheel, inclusief de envelop en de tekst die op de flyer en envelop staat oordeelt de voorzitter als volgt, waarbij de volgende omstandigheden zijn betrokken.
De geadresseerde envelop bevat de tekst RouWauwaukaart. In de envelop zit een flyer in de vorm van een rouwkaart, ook worden de woorden “R.I.P.” en “begraven” gebruikt. Hoewel er wordt gerefereerd aan een rouwkaart, is duidelijk van wie de flyer afkomstig is. Er staat duidelijk, zowel op de envelop als op de flyer meerdere malen de naam van afzender WauWau. Op de voorkant van de flyer staat “R.I.P. Glasvezelmonopolie 2022”, de binnenkant van de kaart begint met de tekst “Beste MKB’er” en eindigt met “Sluit je nú aan, ga naar glasvezelmonopolie.com” en de naam van adverteerder.
Op grond van artikel 11.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) dient reclame duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn en op grond van artikel 2 van de NRC in overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen.
Gelet op de uiting in zijn gehele context bezien is de voorzitter van oordeel dat de flyer direct als reclame herkenbaar is en daarmee aan artikel 11.1 van de NRC is voldaan. Niet gesteld kan worden dat de flyer in strijd is met de goede smaak en fatsoen, kijkend naar de huidige maatschappelijke opvattingen. De voorzitter heeft er echter begrip voor dat niet iedereen – om wat voor reden ook – de flyer zal waarderen.
Gezien het voorgaande wordt een inperking van de vrijheid van meningsuiting van adverteerder onvoldoende gerechtvaardigd geacht.
Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken